Software voor schoolbeheer Nederlands

Geniaal onderwijsmanagement is een web- en mobiele applicatie die speciaal is ontwikkeld om alle dagelijkse functionaliteiten van scholen / hogescholen en universiteiten aan te kunnen. Het is een cloudgebaseerde ERP-oplossing voor scholen die het meest bijgewerkte mobiele aanvraagformulier aan de leraren, studenten en ouders zal geven om hen te helpen bij het gebruik van de login vanaf elke plaats en op elk moment. Langs deze lijnen stijgt de mobiliteit om dit systeem te gebruiken enorm. Het stelt u in staat om een volledige geautomatiseerde betrokkenheid te krijgen voor front- en backend-organisatieadministraties met informatiebeheeroefeningen van alle leerzame stichtingen, bijvoorbeeld scholen, hogescholen en universiteiten.

School / Hogeschool / Universiteit (ERP) Beheersysteem

"Geniet van moeiteloze functionaliteit met een verscheidenheid aan platformonafhankelijke functies en een duidelijke maar krachtige interface."

Academisch Beheer

Streams/Departments
Stromen/afdelingen
Beheer meerdere afdelingen en stromen handig met onze software...

Stromen/afdelingen

Beheer meerdere afdelingen en stromen handig met onze software. Maak roosters, wijs docenten afdelingsgewijs toe en volg de voortgang en aanwezigheid van studenten.

academic erp software India
Cursus en batch
Beheer eenvoudig meerdere cursussen en batches tegelijk...

Cursus en batch

Beheer eenvoudig meerdere cursussen en batches tegelijk. U kunt cursussen maken, toewijzen en volgen, en batches voor studenten instellen en beheren. Dit helpt ervoor te zorgen dat de academische activiteiten van uw school soepel en efficiënt verlopen.

Lesson Planning
Ploegen en semesters
Beheer meerdere ploegen en semesters voor verschillende afdelingen...

Ploegen en semesters

Beheer meerdere ploegen en semesters voor verschillende afdelingen, waaronder het stroomlijnen van lesroosters, het bijhouden van aanwezigheid, het toewijzen van docenten en het bewaken van de voortgang van studenten.

Certificate
Certificaat
Met deze functie kunt u snel certificaten maken, aanpassen, uitgeven...

Certificaat

Met deze functie kunt u snel certificaten maken, aanpassen, uitgeven, afdrukken en distribueren voor prestaties zoals academische excellentie, sport en buitenschoolse activiteiten.

Assignment and Notes
Opdracht en notities
Studenten kunnen opdrachten en notities die door docenten ...

Opdracht en notities

Studenten kunnen opdrachten en notities die door docenten zijn gegeven aan hun respectievelijke klassen bekijken en inleveren. Leerlingen en ouders krijgen een melding op hun mobiele applicatie voor de opdracht/notitie die ze van de school hebben ontvangen.

Time Table
Rooster
U kunt eenvoudig lesroosters maken, docenten aan klassen toewijzen...

Rooster

U kunt eenvoudig lesroosters maken, docenten aan klassen toewijzen en pauzes en vakanties plannen met behulp van een intuïtieve interface, terwijl u ervoor zorgt dat er geen planningsconflicten zijn.

Read More...
CLASSWORK & HOMEWORK
Klaswerk en huiswerk
Docenten kunnen eenvoudig opdrachten maken en deze onder leerlingen verdelen...

Klaswerk en huiswerk

Docenten kunnen eenvoudig opdrachten maken en deze onder leerlingen verdelen, terwijl leerlingen een melding krijgen en hun werk online kunnen bekijken en inleveren via onze mobiele app.

Read More...
SYLLABUS & CIRCULAR
Syllabus en Circulaire
Upload en deel eenvoudig syllabus en circulaires over aankomende...

Syllabus en Circulaire

Upload en deel eenvoudig syllabus en circulaires over aankomende evenementen zoals vergaderingen, culturele programma's, examens en andere activiteiten met studenten, ouders en personeelsleden.

Lesson Planning
Les planning
Met de software kunnen docenten lesplannen organiseren, plannen, maken...

Les planning

Met de software kunnen docenten lesplannen organiseren, plannen, maken, beheren en volgen, leerdoelen stellen en deze afstemmen op het curriculum. Het optimaliseert het tijdbeheer, vermindert de werkdruk en verbetert de efficiëntie van het onderwijs.

Studenten Management

Online Enrolments
Online inschrijvingen
Ouders en studenten kunnen eenvoudig inschrijvingsformulieren invullen en ...

Online inschrijvingen

Ouders en studenten kunnen eenvoudig inschrijvingsformulieren invullen en vereiste documenten online indienen, waardoor er minder papierwerk en tijd wordt besteed aan handmatige gegevensinvoer.

Read More...
Online Entrance Examination
Online toelatingsexamen
Door studenten in staat te stellen examens af te leggen vanuit het...

Online toelatingsexamen

Door studenten in staat te stellen examens af te leggen vanuit het comfort van hun eigen huis, beoordeelt en analyseert de software de resultaten automatisch en zorgt voor een eerlijk, gestandaardiseerd en efficiënt toelatingsproces.

Read More...
Attendance and Leave
Aanwezigheid en verlof
Volg de aanwezigheid van studenten en docenten en genereer ...

Aanwezigheid en verlof

Volg de aanwezigheid van studenten en docenten en genereer aanwezigheidsrapporten. De beheerder kan overal ter wereld verlof goedkeuren of afwijzen voor studenten, docenten en andere personeelsleden met behulp van onze mobiele app.

Read More...
Parent - Teacher Meeting (PTM)
Ouder - Leraar Bijeenkomst (PTM)
Vereenvoudig het proces van het organiseren en plannen van ouder-leraarbijeenkomsten...

Ouder - Leraar Bijeenkomst (PTM)

Vereenvoudig het proces van het organiseren en plannen van ouder-leraarbijeenkomsten, zodat ouders en leerkrachten met elkaar in contact kunnen komen en de voortgang en eventuele zorgen van een leerling kunnen bespreken.

Read More...
Health Managemant
Gezondheidszorg
Volg en beheer probleemloos de medische dossiers, medicijnen en afspraken...

Gezondheidszorg

Volg en beheer probleemloos de medische dossiers, medicijnen en afspraken van studenten voor een veiligere en gezondere schoolomgeving. Het helpt scholen om trends in gezondheidskwesties te identificeren en passende interventies te implementeren.

Read More...
Event and Task Management
Beheer van evenementen en taken
Beheerders kunnen eenvoudig schoolevenementen maken en beheren, zoals ouder-leraarbijeenkomsten,...

Beheer van evenementen en taken

Beheerders kunnen eenvoudig schoolevenementen maken en beheren, zoals ouder-leraarbijeenkomsten, sporttoernooien en culturele programma's, waardoor leraren taken kunnen toewijzen en volgen, deadlines kunnen stellen en de voortgang kunnen volgen.

Promote/Aluminate
Bevorderen/alumineren
De beheerder of docent kan studenten moeiteloos met één klik promoveren of alumineren ...

Bevorderen/alumineren

De beheerder of docent kan studenten moeiteloos met één klik promoveren of alumineren naar het volgende semester/academiejaar. Het stelt scholen ook in staat om de voortgang en carrièrepaden van hun voormalige studenten te volgen.

Performance Reports
Prestatierapporten
Met de software kan de beheerder of leraar prestatierapporten genereren voor...

Prestatierapporten

Met de software kan de beheerder of leraar prestatierapporten genereren voor studenten met betrekking tot hun aanwezigheid, academische voortgang en algehele groei, zodat ouders op de hoogte blijven van de academische prestaties van hun kind.

Email & Notification & Chat
E-mail en melding en chat
Studenten en docenten kunnen via meldingen worden geïnformeerd over academische...

E-mail en melding en chat

Studenten en docenten kunnen via meldingen worden geïnformeerd over academische activiteiten zoals lesroosters, opdrachten, aankondigingen en noodmeldingen en kunnen moeiteloos met elkaar communiceren via de sms-functie van onze mobiele app.

Read More...

Vervoer/Bibliotheek/Hostel

Leave Management ERP Software India
Voertuig, bestuurdersgegevens
Onze module geeft een lijst weer met voertuignummers, maximale stoeltoewijzing...

Voertuig, bestuurdersgegevens

Onze module geeft een lijst weer met voertuignummers, maximale stoeltoewijzing en verlengingsdatums van verzekeringen, evenals verschillende contactnummers en informatie voor chauffeurs.

Vehicle Driver Tracking ERP Software India
Voertuig volgen
De software kan ook real-time volgen van bussen, waardoor ouders en schoolbestuurders hun...

Voertuig volgen

De software kan ook real-time volgen van bussen, waardoor ouders en schoolbestuurders hun verblijfplaats kunnen volgen en de veiligheid van leerlingen kunnen waarborgen.

Read More...
Route Details, Destinations
Routedetails, bestemmingen
Beheer busroutes en volg voertuigen in realtime. Met deze functie kunnen ook pick-ups...

Routedetails, bestemmingen

Beheer busroutes en volg voertuigen in realtime. Met deze functie kunnen ook pick-ups en drop-offs worden gepland en kunnen ouders informatie krijgen over busroutes en bestemmingen.

Transportation Allocation and Fees
Transporttoewijzing en vergoedingen
Met deze functie kunt u voertuigen toewijzen en transportkosten berekenen en innen...

Transporttoewijzing en vergoedingen

Met deze functie kunt u voertuigen toewijzen en transportkosten berekenen en innen. Zorg voor een soepel vervoersbeheer en een nauwkeurige inning van vergoedingen voor zowel de schooladministratie als de ouders.

Read More...
Hostel Types and Rooms Allocation
Soorten hostels en toewijzing van kamers
Beheer verschillende soorten hostels en wijs kamers toe aan studenten...

Soorten hostels en toewijzing van kamers

Beheer verschillende soorten hostels en wijs kamers toe aan studenten. De software is geschikt voor verschillende typen hostels, zoals jongens-, meisjes- en personeelsverblijven. Bekijk beschikbare kamers, wijs ze toe en bewaak de bezettingsgraad.

Read More...
Hostel Registers and Fees
Hostelregisters en tarieven
Creëer en beheer hostelregisters, inclusief kamertoewijzing, studentgegevens...

Hostelregisters en tarieven

Creëer en beheer hostelregisters, inclusief kamertoewijzing, studentgegevens en in- en uitchecktijden. Het vergemakkelijkt ook het proces van het beheren van hostelkosten, zoals het volgen van betalingen en het genereren van kwitanties.

Read More...
Manage Pocket Money
Zakgeld beheren
Deze functie helpt studenten bij het beheren van hun uitgaven binnen hun toegewezen budget...

Zakgeld beheren

Deze functie helpt studenten bij het beheren van hun uitgaven binnen hun toegewezen budget, helpt hen indien nodig geld te storten en op te nemen, terwijl hostelmanagers ook hun uitgaven en saldo kunnen controleren.

Read More...
Book issue and Return
Boekuitgifte en teruggave
Bibliothecarissen in staat stellen om bij te houden welke boeken door studenten en...

Boekuitgifte en teruggave

Bibliothecarissen in staat stellen om bij te houden welke boeken door studenten en medewerkers zijn geleend en teruggebracht, evenals hun inleverdatums. Met deze functie kunnen bibliothecarissen ook de inventaris beheren en rapporten over de boekcirculatie genereren.

Book Lost and Fine
Boek verloren en in orde
Houd gemakkelijk ontbrekende boeken bij en breng boetes in rekening bij studenten ...

Boek verloren en in orde

Houd gemakkelijk ontbrekende boeken bij en breng boetes in rekening bij studenten die ze niet op tijd inleveren, wat het incassoproces vereenvoudigt en rapporten voor de schooladministratie genereert.

Read More...

Examenbeheer

Online / Manual Examination
Online / handmatig onderzoek
Scholen kunnen zowel online als offline examenroosters beheren, vragenformulieren maken...

Online / handmatig onderzoek

Scholen kunnen zowel online als offline examenroosters beheren, vragenformulieren maken, cijfers beheren en resultaten analyseren op een zeer efficiënte manier, waardoor het examenproces wordt vereenvoudigd en handmatige arbeid wordt verminderd.

Read More...
Question Bank
Vragenbank
Genereer vragenbanken voor verschillende vakken per afdeling voor zowel ...

Vragenbank

Genereer vragenbanken voor verschillende vakken per afdeling voor zowel studenten als de aanvragers die zich aanmelden voor een online toelatingsexamen.

Read More...
Question Paper Generator
Vragen papier generator
Met deze functie kunt u vragenformulieren genereren voor verschillende onderwerpen...

Vragen papier generator

Met deze functie kunt u vragenformulieren genereren voor verschillende onderwerpen en klassen van verschillende typen, zoals meerkeuzevragen, korte vragen, beschrijvende vragen, enz.

Read More...
Exam TimeTable
Examen Tijdschema
Hierdoor kunnen schoolbeheerders eenvoudig examens invoeren en ordenen op datum,...

Examen Tijdschema

Hierdoor kunnen schoolbeheerders eenvoudig examens invoeren en ordenen op datum, onderwerp en klas, zodat elke student zijn respectievelijke examenrooster ontvangt, waardoor tijd wordt bespaard en fouten tijdens examenperiodes worden verminderd.

Read More...
Set Grading Levels/ Ranking
Stel beoordelingsniveaus / rangschikking in
De online examenmodule helpt bij het berekenen van beoordelings-/rangschikkingsniveaus...

Stel beoordelingsniveaus / rangschikking in

De online examenmodule helpt bij het berekenen van beoordelings-/rangschikkingsniveaus op basis van de examenprestaties van de student. De student krijgt snel resultaat met een beter evaluatieproces.

Class Designation
Klasse aanduiding
Scholen kunnen klasseaanduidingen instellen op basis van cijfers of cijfers...

Klasse aanduiding

Scholen kunnen klasseaanduidingen instellen op basis van cijfers of cijfers die door studenten zijn behaald en ze ook klasseaanduidingen toekennen op basis van de criteria die zijn vastgesteld op basis van hun prestaties.

Read More...
Exam Center Allocation
Toewijzing examencentrum
Deze functie helpt scholen bij het toewijzen van verschillende examencentra en...

Toewijzing examencentrum

Deze functie helpt scholen bij het toewijzen van verschillende examencentra en -ruimten aan studenten voor offline examens, rekening houdend met verschillende factoren zoals capaciteit, locatie en beschikbaarheid om een eerlijke toewijzing van centra te garanderen.

Issue Hall Tickets
Zaalkaartjes uitgeven
Beheerders kunnen snel en eenvoudig zaaltickets maken en aanpassen met relevante details....

Zaalkaartjes uitgeven

Beheerders kunnen snel en eenvoudig zaaltickets maken en aanpassen met relevante details, waaronder examendata en -tijden, examencentra en studentinformatie, en deze tijdig en efficiënt onder studenten verspreiden.

Exam Report
Examenrapport
Deze module helpt beheerders/leraren bij het ontwerpen en beheren van...

Examenrapport

Deze module helpt beheerders/leraren bij het ontwerpen en beheren van examenrapporten van elke student en het genereren van verschillende soorten rapporten met de maandelijkse en jaarlijkse activiteiten en prestatie-evolutie van studenten.

Read More...

Vergoedingen en financieel beheer

Fee Settings
Vergoedingsinstellingen
Maak instellingen voor het innen van vergoedingen, zoals betalingswijzen...

Vergoedingsinstellingen

Maak instellingen voor het innen van vergoedingen, zoals betalingswijzen, betalingstypes (maandelijks, halfjaarlijks, driemaandelijks), ontvangstbewijzen, algemene voorwaarden en concessies.

Read More...
Fee Collection
Kosten incasso
Automatiseer het betalingsproces van vergoedingen door te zorgen voor tijdige...

Kosten incasso

Automatiseer het betalingsproces van vergoedingen door te zorgen voor tijdige indiening van vergoedingen, het volgen van de betalingsstatus, het genereren van facturen en kwitanties, en het elimineren van de noodzaak voor handmatige tracking en registratie van betalingen.

Read More...
Fee Report
Vergoedingsrapport
Schoolbeheerders kunnen studentgewijze rapporten genereren over geïnde vergoedingen...

Vergoedingsrapport

Schoolbeheerders kunnen studentgewijze rapporten genereren over geïnde vergoedingen, achterstallige betalingen en openstaande vergoedingen door fouten te verminderen en de transparantie in financiële rapportage te verbeteren.

Read More...
Payment and SMS Gateway Integration
Integratie van betalings- en sms-gateway
Deze functie zorgt voor veilige en gemakkelijke betalingstransacties...

Integratie van betalings- en sms-gateway

Deze functie zorgt voor veilige en gemakkelijke betalingstransacties, terwijl het ook zorgt voor real-time communicatie met ouders en leerlingen over schoolactiviteiten en updates.

Read More...
Define Account Masters
Definieer accountmasters
Schoolbeheerders kunnen de financiële aspecten van de school beheren, zoals vergoedingen...

Definieer accountmasters

Schoolbeheerders kunnen de financiële aspecten van de school beheren, zoals vergoedingen, uitgaven en inkomsten. Het maakt het aanmaken en beheren van verschillende soorten rekeningen mogelijk, waaronder bankrekeningen, debiteurenrekeningen en inkomensrekeningen.

Account management
Accountbeheer
Onze module beheert en houdt toezicht op bank-/contante transacties, uitgaven....

Accountbeheer

Onze module beheert en houdt toezicht op bank-/contante transacties, uitgaven, proefbalans, balans en journaalvouchers, waardoor beheerders de schoolfinanciën efficiënt en foutloos kunnen beheren.

MIS Reports
MIS-rapporten
Ontvang MIS-rapporten met prestatiegegevens van leerlingen...

MIS-rapporten

Ontvang MIS-rapporten met prestatiegegevens van leerlingen, presentielijsten, roosters van docenten, inning van vergoedingen en financiële rapporten in verschillende indelingen, zoals grafieken, grafieken en tabellen, waardoor analyse en besluitvorming eenvoudig zijn.

Asset and Inventory
Activa en inventaris
Beheer schoolmiddelen en inventaris efficiënt met onze module...

Activa en inventaris

Beheer schoolmiddelen en inventaris efficiënt met onze module. Houd gebruik, onderhoud en afschrijving bij en stroomlijn aankoopaanvragen en goedkeuringen. Blijf georganiseerd en bespaar tijd.

Maintenance
Onderhoud
Beheerders kunnen onderhoudsschema's volgen, onderhoudstaken toewijzen ...

Onderhoud

Beheerders kunnen onderhoudsschema's volgen, onderhoudstaken toewijzen en werkorders genereren, activa in goede staat houden en het risico op storingen of reparaties verminderen, en beslissingen nemen over vervanging of reparatie van activa.

Medewerker/HRM Management

Employee Recruitment
Werving van werknemers
Vergemakkelijk het wervingsproces door vacatures te creëren, sollicitaties te ontvangen...

Werving van werknemers

Vergemakkelijk het wervingsproces door vacatures te creëren, sollicitaties te ontvangen, sollicitatiegesprekken te plannen en kandidaat-informatie op één centrale locatie op te slaan.

Read More...
Salary Setting and Increments
Salarisbepaling en verhogingen
Admin kan alle salarisinstellingen maken met betrekking tot loonbelasting...

Salarisbepaling en verhogingen

Admin kan alle salarisinstellingen maken met betrekking tot loonbelasting, salarisbonussen en voorschotten. Admin kan ook personeelsgewijze salarisverhogingen beheren.

Biometric Attendance
Biometrische aanwezigheid
Registreer de aanwezigheid van studenten en medewerkers nauwkeurig met...

Biometrische aanwezigheid

Registreer de aanwezigheid van studenten en medewerkers nauwkeurig met behulp van vingerafdrukken of gezichtsherkenning. Deze functie biedt een veilige en efficiënte manier om de aanwezigheid bij te houden en de kans op fouten of fraude te verkleinen.

Read More...
General Payslips
Genereer loonstroken
Beheerders en docenten kunnen nauwkeurige en tijdige loonstroken genereren...

Genereer loonstroken

Beheerders en docenten kunnen nauwkeurige en tijdige loonstroken genereren en verspreiden, waardoor het salarisverwerkingsproces wordt vereenvoudigd en fouten worden verminderd, waardoor het voor scholen gemakkelijker wordt om hun financiën te beheren.

Read More...
Payroll Reports
Salarisrapporten
Krijg salarisrapporten met betalingsinformatie, inclusief inhoudingen...

Salarisrapporten

Krijg salarisrapporten met betalingsinformatie, inclusief inhoudingen, toeslagen en belastingen, en zorg voor transparantie en verantwoording.

Read More...
Leave Requests and Approval
Verlofaanvragen en goedkeuring
Docenten of medewerkers kunnen online verlof aanvragen via onze mobiele app...

Verlofaanvragen en goedkeuring

Docenten of medewerkers kunnen online verlof aanvragen via onze mobiele app. De beheerder kan verlof voor docenten en andere personeelsleden goedkeuren of afwijzen met behulp van onze mobiele app.

Manage Holidays
Vakanties beheren
Admin kan wekelijkse, festival- en andere vakanties toewijzen aan docenten en personeelsleden...

Vakanties beheren

Admin kan wekelijkse, festival- en andere vakanties toewijzen aan docenten en personeelsleden, en salarisinhoudingen beheren. Deze functie zorgt er ook voor dat de academische kalender up-to-date en nauwkeurig blijft.

Generate Id Cards
ID-kaarten genereren
Genereer en print ID-kaarten in bulk of individueel naar behoefte voor studenten...

ID-kaarten genereren

Genereer en print ID-kaarten in bulk of individueel naar behoefte voor studenten, docenten en personeelsleden, zodat de ID-kaarten eenvoudig kunnen worden aangepast met schoollogo's, foto's en andere noodzakelijke informatie.

Performance Reports
Prestatierapporten
De software verzamelt gegevens zoals aanwezigheid, cijfers en feedback van ...

Prestatierapporten

De software verzamelt gegevens zoals aanwezigheid, cijfers en feedback van studenten om rapporten te genereren voor elke leraar om weloverwogen beslissingen te nemen over promoties, training en andere aspecten van de ontwikkeling van het personeel.

Geniale School ERP heeft verschillende modules om bijvoorbeeld te beheren en af te handelen; Beheer van vergoedingen, tijdschema, aanwezigheid, examens, nieuws, hostel, bibliotheek, vervoer, schoolkalender, evenementen enz. Daarnaast heeft het onlangs de nieuwe versie gelanceerd met een volwaardige Human Resource-module om de loonlijst van werknemers en hun loonstrookjes te beheren. De module Financiën helpt je bij het plannen en toewijzen van tariefstructuren voor studenten. Geniale School ERP-systeem is ook een uitstekende samenwerkingstool met behulp van de functie Taakprioriteit. Er is ook een intern berichtensysteem binnen Genius dat de studenten, de leraar en de ouders helpt om met elkaar te communiceren.

Cloudgebaseerde ERP Nederlands, School-ERP Nederlands, Enterprise ERP-oplossingen Nederlands, Educatieve ERP-modules Nederlands, Schoolmanagementsysteem ERP Nederlands, ERP-systeem voor school Nederlands, School-ERP Nederlands, top erp-systemen voor kleine bedrijven Nederlands, College management systeemsoftware Nederlands, school erp software demo Nederlands

School Academisch Management Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Geniaal onderwijsmanagement helpt de studenten bij het afhandelen van alle Academic Management-functies door alle operationele activiteiten te beheren om de gewenste resultaten in hun loopbaan te behalen. Dit zal een betere leercultuur en -omgeving creëren voor zowel de studenten als het schoolbestuur. Wat hen dichter bij hun gestelde doelen zal brengen. De module Academisch beheer is zo ontworpen dat deze betere ontwikkelingsmogelijkheden biedt met behulp van een soepele en efficiënte doorstroming van het hele academische proces. Het zal de operationele activiteiten eenvoudiger maken en de academische structuur transformeren in een langverwacht digitaal kader. De educatieve ERP-module is volledig geïntegreerd met academische functies en tools van onderwijsbeheer die zullen helpen bij het creëren van betere resultaten van de studenten.

Software voor academische managementsystemen voor scholen System Nederlands, Software voor academische managementsystemen Nederlands, Mobiele applicatie voor academisch beheer Nederlands, Academisch managementsysteem ERP Nederlands, Academisch managementsysteem voor studenten Nederlands, Academische Management-app voor iPhone Nederlands, Academisch managementsysteem voor School College University Nederlands

Beheer van schoolstudenten Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Student Management System ERP is in staat om grote studentgegevens te verwerken en alle opgeslagen gegevens efficiënt uit het systeem op te halen. Het kan het proces van inschrijving, toelating, toewijzing van klassen en secties enz. beheren om een algemeen beeld te krijgen van de prestaties van de student. Op dezelfde manier kan het ook de dagelijkse activiteiten van de leraar volgen en de dagelijkse aanwezigheid van studenten / leraren volgen. Studenten kunnen leren over nieuwe generatie technologieën met hun dagelijkse academische activiteiten met een eenvoudige structuur en gemakkelijke gebruikersinterface voor studenten.

Studentenbeheersysteem Nederlands, Online Student Management Systeem Software ERP Nederlands, Mobiele applicatie voor studentenbeheer Nederlands, Studentenbeheer-app voor iPhone en Android Nederlands, Student Informatie Systeem Software ERP Nederlands, Studenteninformatiesysteem online Nederlands, Aanvraag voor studenteninformatie Nederlands, Geïntegreerd studenteninformatiesysteem Nederlands

Schoolbeurzenprogramma's Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Zonder enig papierwerk stelt het Online Scholarship Program de studenten in staat om de aanvraag digitaal aan te vragen en in te dienen. Het verhoogt dus de kans op flexibele toegankelijkheid en verkleint de kans op fouten, en biedt zo de zekerheid van een efficiënte processtroom van Scholarship Application in ERP voor schoolonderwijs. De administratie zal studentenbeurzenprogramma's creëren die de studenten zullen helpen bij hun financiële hulp voor het voltooien van hun opleiding. De module zal verschillende functionaliteiten bieden zoals; Online registratie van studenten, toewijzing van een uniek registratienummer aan alle studenten, controleer de geschiktheidscriteria voor het indienen van de beursaanvraag, eenvoudige en snelle verwerking en publicatie van geselecteerde studenten, bevestiging van het door studenten en instellingen ontvangen beursbedrag, sms-waarschuwing voor studenten / ouders over goedkeuring en uitbetaling van het bedrag, behandeling van meerdere aanvragen, genereren van selectielijst, toekenning, register, procedures enz.

Online studiebeursprogramma Nederlands, Software voor beursbeheersysteem Nederlands, ERP voor studentenbeurzenbeheer Nederlands, Beursbeheer mobiele app voor studenten Nederlands, Student Scholarship Management-applicatie voor iPhone en Android Nederlands, Software voor het beheer van studiebeurzen voor studenten Nederlands, Beurzenprogramma's voor studenten Nederlands

School Gratis online toegang en inschrijving Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Toelating en inschrijving is een taak die voor een organisatie (school, hogeschool, universiteit, instituut etc.) met regelmatige tussenpozen plaatsvindt. Deze taak omvat veel gedoe en complexe procedures die, indien handmatig uitgevoerd, veel tijd in beslag zullen nemen voor het team dat hetzelfde beheert. Het proces omvat het ontwerpen van formulieren voor kandidaten, het verzamelen van gegevens, het innen van betalingen, inclusief kosten en tijd en tegelijkertijd het beïnvloeden van de kwaliteit en het creëren van fouten.

Om deze procedure te automatiseren, hebben onze ontwikkelaars een functie voor online toegang en inschrijving gecreëerd met als doel de operaties en functionaliteiten van organisaties soepel en gemakkelijk te maken. Dit zorgt voor een transparante en snelle methode om gegevens bij te houden en te bewaren voor toekomstige doeleinden. Op deze manier maakt Digital Online Application System de taak gemakkelijk voor zowel instellingen als studenten.

Voordelen van online toelating en inschrijving
 • Omdat het een online toelatingsformulier is, kunnen kandidaten het aanvraagformulier overal en altijd invullen.
 • U hoeft niet in lange rijen te staan om het aanvraagformulier te ontvangen en in te dienen.
 • De traditionele methode van handmatig papierwerk zal veranderen, waardoor de instituten kosten kunnen besparen.
 • Het online toelatingsformulier helpt bij het verminderen van ongewenste gegevens, de beheerder kan de aanmeldingen controleren en alleen de gegevens van in aanmerking komende studenten worden ingevoerd in de database van het Instituut.
 • Het proces zal de precieze en betrouwbare resultaten opleveren met de standaardisatie.
 • Het hele toelatingsproces is erg dynamisch, als er wijzigingen in het systeem zijn, wordt dit onmiddellijk zichtbaar voor de kandidaten.
 • Man Power Saving - Instituten hoeven geen extra mankracht toe te wijzen om de sollicitanten te beheren.
 • U hoeft de formulieren niet langer apart af te drukken en op te slaan.
 • Instellingen hoeven niet van alle kandidaten formulieren te verzamelen en in te dienen.
Beheersysteem voor schooltoelating Nederlands, Online toelatingsformulier voor studenten Software Nederlands, Beheersysteem voor studententoelating Nederlands, Online toelatingssysteem voor universiteiten Nederlands, Mobiele app voor schooltoelating Nederlands, App voor toelating tot Android-scholen Nederlands, Online toelatingssysteem Nederlands, Online toelating op school Nederlands

School gratis online kostenbeheersoftware Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Software voor vergoedingenbeheer, ontworpen door Geniaal onderwijsmanagement System, helpt scholen/hogescholen/universiteiten bij het digitaliseren van het proces van het innen van vergoedingen van studenten via verschillende betalingsgateways die met ons systeem zijn geïntegreerd. Online incasso kan door de respectieve instanties altijd en overal worden gedaan.

Beveiligde logins worden gegeven aan elke gebruiker-student, ouder, management, personeel waardoor online betalingen / incassotransacties veilig plaatsvinden en het risico op frauduleuze transacties afneemt. Op deze manier maakt het School Fee Management System alle processen gestroomlijnd en is realtime tracking mogelijk met betrekking tot geïnde vergoedingen en openstaande vergoedingen.

Beheer van absoluut schoolgeld
 • Alle soorten kostenstructuur
 • Cursus-Wise, Class-wise en student-categorie-wise vergoedingenverzameling
 • Kortingsstructuur voor meerdere vergoedingen
 • Altijd en overal toegankelijk.
Incasseren van schoolgeld en betalen van schoolgeld
 • Standaard en aanpasbare vergoedingsontvangst-/betalingssjablonen ontworpen
 • Gedetailleerde gegevens van verzamelde vergoedingen beschikbaar op dashboard
 • Factuur beschikbaar voor verschillende tariefcategorieën
Betaling online schoolkosten
 • Inning van vergoedingen via geïntegreerde betalingsgateways
 • Statusrapporten van openstaande vergoedingen via sms/e-mail
 • Faciliteit voor het genereren van vergoedingen
ERP voor online vergoedingenbeheer Nederlands, Mobiele app voor online kostenbeheer Nederlands, ERP voor online kostenbeheer voor studenten Nederlands, Collegegeld online betalen Nederlands, Universiteitsgeld online betalen Nederlands, Online vergoedingen betalen ERP Nederlands, Mobiele app voor online betalen van kosten Nederlands, Online betalen en incasseren Nederlands, Online betalingsproces voor kosten op School College University Nederlands

Software voor online aanwezigheidsbeheer op school Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Aanwezigheidsbeheersoftware geleverd door Geniaal onderwijsmanagement System helpt bij het nemen van online aanwezigheid van studenten door docenten, wat veel tijd bespaart en indirect de productiviteit van docenten verhoogt, die wordt gedood als ze gaan voor het dagelijks handhaven van handmatige aanwezigheid. Je kunt nu afscheid nemen van pen en papier door ons Student Attendance Management System te gebruiken en het proces te automatiseren.

Op deze manier helpt Free Attendance Software docenten om de aanwezigheid voor verschillende klassen, secties en zelfs afdelingen vast te leggen en die later ook door beheerders kunnen worden gecontroleerd in geval van standaardfouten/fouten. Dagelijkse back-up van aanwezigheidsgegevens kan worden gegenereerd vanuit de online aanwezigheidssoftware en zelfs aangepaste rapporten kunnen vanuit het systeem worden gegenereerd en afgedrukt.

Aanwezigheid van schoolmedewerkers
 • Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aanwezigheid van werknemers kan door admin worden genomen.
 • De beheerder kan toezicht houden op de aanwezigheid van de leraar en deze controleren in geval van een standaardfout/fout. Studentenaanwezigheid
 • Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aanwezigheid van studenten kan worden genomen door de respectieve klasleraren.
 • Docenten kunnen de aanwezigheid van studenten in een later stadium wijzigen in het geval van een standaard/fout. Biometrische integratie
 • Automatische gegevens met betrekking tot aanwezigheid worden verzameld via biometrische en RFID-apparaatintegratie.
 • Vermindering van de kans op proxy- en standaardgegevensinvoer vanwege realtime bewaakte beweging.
Software voor online aanwezigheidsbeheersysteem Nederlands, Software voor het beheer van studentenaanwezigheid Nederlands, Studentenaanwezigheidsbeheer ERP Nederlands, Software voor online aanwezigheidsregistratie Nederlands,Aanwezigheidsregistratiesoftware voor studenten Nederlands, Attendance Tracker mobiele app voor studenten van de School College University Nederlands, Aanwezigheidsregistratie online studenten Nederlands, Software voor biometrische aanwezigheidsbeheersysteem ERP Nederlands, Biometrische aanwezigheidsbeheer mobiele app voor School College University Nederlands

Schoolhuiswerk en schoolwerkbeheersoftware Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Via deze functie van Geniaal onderwijsmanagement System; het volgen van de dagelijkse prestaties van een student kan eenvoudig worden gedaan om te helpen bij het creëren van de juiste omgeving voor studenten, waardoor ze een stap dichter bij succes komen. Dit helpt leraren ook om hun taak om alles handmatig bij te houden en het bijhouden van huiswerk, klaswerk, opdrachten, notities, lesplanning enz. van leerlingen te verminderen via onze gedigitaliseerde software voor schoolgegevensbeheer.

Onze interactieve webgebaseerde ERP-module is geïntegreerd met alle academische functies van onderwijsbeheer met verschillende leer- en onderwijstools die zijn gericht op het resultaat van studenten. De mobiele app van ons online schoolbeheersysteem is dankbaar voor ouders die hen helpen om tijdig te controleren of hun kinderen elke taak op tijd voltooien.

We hebben een complete software voor schoolbeheer die alle partijen die bij de school zijn betrokken, helpt met de volgende academische functies:

Schoolklas en sectie
 • Docenten kunnen de lijst met klassen en secties bekijken en bekijken waarin ze zijn toegewezen om de leerlingen les te geven, ze kunnen het klasnummer en de sectie zien waarin ze zijn toegewezen door de directeur of door de schoolbeheerder.
 • Beheerder kan nieuwe klas toevoegen met klasnaam, code en stream / afdeling, het zal ook de syllabus en de kracht van de student van die klas laten zien.
 • Hij/zij kan ook verschillende secties toevoegen voor de specifieke klas met het totale aantal studenten dat in elke sectie studeert. Ze kunnen ook de lijst met klassen en secties van de studenten bekijken en bijwerken.
School onderwerpen
 • Docenten kunnen de vakken zien die aan hen zijn toegewezen om de studenten les te geven in de lijst met de lijst met toewijzing van onderwerpen. Het zal de docenten helpen om de stream/afdeling te kennen en de onderwerpen die in de verschillende klassen en secties moeten worden onderwezen.
 • De beheerder kan onderwerpcode toevoegen voor individuele vakken en volgens de regels van het overheidsbestuur kan hij/zij ook het boek toevoegen dat hij/zij het liefst leest en de auteur van het boek voor hetzelfde. Voor de verschillende vakken kan de beheerder onderwerpcode toewijzen zoals: Scheikunde - CHEM, Natuurkunde - PHY, Schone Kunsten - FIAR etc.
 • Als het instituut besluit om meer onderwerpen toe te voegen aan de specifieke of alle klassen, kan de beheerder verschillende onderwerpen toewijzen en toevoegen voor de specifieke klasse en secties. Op dezelfde manier kan hij/zij ook de verschillende vakken aan de docenten toewijzen, wat hen zal helpen te begrijpen welke vakken ze in de colleges moeten geven, met stroom / afdeling, naam van de medewerker, klas en sectie.
Schoolsyllabus en lesplanning
 • Docenten / Admin kunnen de syllabus van verschillende onderwerpen van de lessen beheren, dit zal hen helpen om de lessen en lezingen te plannen om de syllabus van verschillende onderwerpen op tijd af te ronden.
 • De beheerder kan dagelijks een nieuwe planningslijst van de lessen toevoegen, dit zal de docenten helpen de onderwerpen, de lescode en de toegewezen verschillende lesonderwerpen te kennen, dit zal de snelheid waarmee de syllabus tijdig wordt voltooid, verbeteren.
 • Evenzo kunnen docenten dagelijks een nieuwe planningslijst van de lessen toevoegen, dit zal de docenten helpen de onderwerpen, de lescode en de toegewezen verschillende lesonderwerpen te kennen, dit zal de snelheid van voltooiing van de syllabus vergroten.
Schoolopdrachten en notities
 • Leerlingen kunnen hun dagelijkse opdrachten en lesnotities bekijken, die door hun respectievelijke klasleraren worden geüpload met behulp van de interactieve mobiele app op hun mobiele telefoon.
 • Docenten zullen de opdrachten en notities regelmatig uploaden in het systeem, dat kan worden bekeken vanuit het desktopwebsysteem en de mobiele app. Studenten kunnen de naam van de klasleraar zien die opdrachten en notities heeft toegewezen en de datum van indiening ervan.
Schoolwerk en huiswerk
 • Onze interactieve mobiele app helpt de docenten om het dagelijkse klaswerk / huiswerk voor hun leerlingen te uploaden. De leerlingen en ouders kunnen via de mobiele app het voor elk vak toegewezen klaswerk / huiswerk bekijken.
 • Dit helpt studenten die afwezig zijn wegens ziekte of om een andere reden. Ze kunnen hun klaswerk kopiëren en voltooien via de mobiele app, die de afwezige studenten zal erkennen over het klaswerk van de dag en het gegeven huiswerk door hun respectievelijke leraren.
School College University Huiswerk- en klaswerkbeheersysteem Nederlands, Huiswerk- en schoolwerkbeheersysteemsoftware ERP Nederlands, Student Homework and Classwork Management System Software Nederlands, Student Homework and Classwork Management Mobile App Nederlands, ERP voor huiswerk- en schoolwerkbeheer voor studenten Nederlands, App voor huiswerk- en schoolwerkbeheer voor iPhone Nederlands, Huiswerk- en schoolwerkbeheer-app voor Android Nederlands

School Online School Tijdschema Management Systeem Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Planning Tijdschema eenvoudig en efficiënt gemaakt met Geniaal onderwijsmanagement. Het is de meest elementaire noodzaak voor de planning en ontwikkeling van studenten in verschillende scholen / hogescholen / universiteiten en instituten. Dit helpt ook bij het toewijzen van precieze timings aan elk onderwerp om de studenten te onderwijzen. De lestijden in de school zijn beperkt en daarom moet het worden beheerd met een goede tijdplanning en tijdbeheer. Het kan worden gebruikt om een nieuwe klas toe te wijzen of ook om de lestijden te annuleren, waardoor de studenten op een betere manier tijd en energie kunnen besparen. Met behulp van deze functie worden in de loop van de tijd verschillende onderwerpen en klassen toegewezen op basis van hun behoefte aan toewijzing. Het kan ook worden gebruikt om verschillende praktische en theoretische lessen toe te wijzen die de productiviteit en efficiëntie van de studenten zullen verhogen.

Om voldoende tijd en inspanningen van administratie te besparen; Genius-portal biedt de mogelijkheid om gratis een schoolrooster te maken. Via deze functie kunnen scholen/hogescholen/instituten/universiteiten probleemloos personeelsroosters en studentenroosters aanmaken en beheren. Dit helpt ook bij volmachtbeheer door een lezing toe te wijzen aan een andere leraar wanneer de betrokken leraar afwezig is.

School Faculteit Tijdschema

Schoolbeheerder geeft een keer het tijdschema toe voor een bepaalde klas; de leraren kunnen hun eigen lesrooster bekijken en hun planning dienovereenkomstig beheren. Docenten kunnen hun dagplan bepalen en hebben ook toegang tot het rooster vanuit de mobiele app. Alle proxy's die door de schoolbeheerder aan hen zijn toegewezen, worden via een mobiele applicatie aan hen gevraagd.

Tijdschema voor schoolstudenten

Het tijdschema dat door docenten voor elke respectievelijke klas is gemaakt, kan door studenten worden bekeken via hun mobiele app. Studenten krijgen zelfs een melding van eventuele wijzigingen of updates die door docenten zijn aangebracht in het geval van proxy. Ouders kunnen ook het tijdschema van de student bekijken en het wordt wekelijks weergegeven voor de app student-ouder.

Tijdschemabeheersysteemsoftware Nederlands, Tijdschemabeheer ERP Nederlands, Tijdschemabeheertoepassing voor School College University Nederlands, Mobiele apps voor tijdbeheer voor studenten Nederlands, School Tijdschema Generator Systeemsoftware ERP Nederlands, School College University Tijdschema Generator Open Source Nederlands, Auto Timetable Generator mobiele app voor School College University Nederlands, Student Timetable Planner Mobiele app voor iPhone en Android Nederlands, Realtime meldingssysteemsoftware Nederlands

Salarisadministratie op school Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Het Payroll Management System zorgt voor en beheert de financiële verdeling van het loon van de werknemer, toeslagen, inhoudingen, bruto- en nettoloon. Het helpt ook bij het maken van loonstroken voor een bepaalde periode. Het buitengewone voordeel van Payroll Management System is de eenvoudige uitvoering en gebruiksvriendelijke interface. Zoals blijkt uit het onderzoek van Global Payroll, blijkt dat ongeveer 70% van de instelling gebruik maakt van salarisadministratie in hun vereniging, omdat ze de mogelijkheden begrijpen om onvoorspelbare salarisstrookjes en belastingbetalingen van de hoogste autoriteiten te krijgen.

School College University Systeem Payroll Services Nederlands, Software voor online salarisbeheersysteem ERP Nederlands, Mobiele applicatie voor salarisbeheer Nederlands, Salarisbeheersysteem voor School College University Institute Nederlands, Payroll Management-applicatie voor School College University Nederlands, Modules voor schoolsalarisbeheersysteem Nederlands

Beheer van schoolfinanciën Nederlands | College | Instituut | Universiteit

De Genius Financial Management-module is speciaal ontworpen voor de onderwijssector om een uitgebreid overzicht van School / College Finance te geven, waardoor een instituut perfecte functies voor vergoedingsbeheer kan opzetten met een nauwkeurige grootboekstructuur en grootboekboekingen met een eenvoudige gebruikersinterface, waardoor het hele proces foutloos en snel. Vergoedingen die worden geregistreerd, worden onmiddellijk op één plaats weergegeven, zodat u ze direct kunt raadplegen. Bovendien beheert het de complexiteit van boekhouding en financiële rapportage efficiënt, wat alles heeft waar een gevestigd instituut aan moet werken.

Onderwijsinstellingen moeten over passende financiële gegevens en overlevingsstrategieën beschikken in een competitieve situatie. Aanzienlijke prestaties zijn afhankelijk van het vermogen om financiële informatie in reële zin te verzamelen en te gebruiken. Instituten die goed worden verzorgd, bevatten de juiste set benodigde financiële informatie. Bepaalde normen, wetten en methoden zijn zeer goed gedefinieerd in de onderwijsorganisatie met behulp van financiële besluitvorming.

Financieel beheersysteem Nederlands, Software voor financieel beheer Nederlands, Mobiele applicatie voor financieel beheer Nederlands, School Financieel Management ERP Nederlands, Mobiele app voor financieel beheer voor School College University Institute Nederlands, School Financieel Management App voor iPhone en Android Nederlands, Financieel managementsysteem voor School College University Institute Nederlands

Schoolvervoer / Bibliotheek / Hostelbeheer Nederlands | College | Institute |University

Transportmanagement is de belangrijkste module op School/Hogeschool/Universiteit. De beheerder kan alle details van de schoolvoertuigbestuurder bekijken, zoals naam, voertuignummer, licentienummer en telefoonnummer van de bestuurder. Het algemene concept van de module Transportbeheer is dat het volledige gedetailleerde analyses biedt over alle toewijzing van transportvoertuigen. Met behulp van een GPS-systeem kan Genius op elk moment de realtime live-locatie van het schoolvoertuig volgen. Evenzo kan deze module ook worden aangepast aan de vereisten van het individuele instituut.

Bibliotheekbeheersysteem is een module die wordt gebruikt om de catalogus van een bibliotheek te beheren. Hiermee worden alle transacties van de in de bibliotheek aanwezige boeken bijgehouden. Genius biedt een bibliotheekbeheersysteem dat zeer gebruiksvriendelijk is en voldoet aan alle eisen van een bibliothecaris. Er zijn veel functies die de bibliothecaris helpen om zowel beschikbare boeken als uitgegeven boeken bij te houden. Dit systeem is zowel beschikbaar op de website als in mobiele applicaties.

 • Houd gegevens bij van verschillende categorieën boeken.
 • Classificeer de boeken op onderwerp en gemakkelijke manier om nieuwe boeken in te voeren.
 • Gemakkelijke manier om uit te checken en in te checken.
 • Gemakkelijke manier om te weten hoeveel boeken er aan een bepaalde student zijn uitgegeven en ook om de status van een boek te kennen.

Hostel Management module is ontwikkeld voor het beheer van verschillende activiteiten van het hostel. Wanneer er een groot aantal studenten is en afstemming van alle hosteltaken en -records noodzakelijk is, werkt Hostel Management efficiënt om de dagelijkse hostelactiviteiten aan te pakken. Verschillende gebruikers kunnen hostelaccommodaties en details van het hostel bekijken via het menu Details. Met behulp van Geniaal onderwijsmanagement kunnen gebruikers het dagelijkse kantinemenu bekijken via zowel de website als de mobiele applicatie.

Software voor het beheer van busvervoer voor studenten Nederlands, Oplossingen voor busvervoer voor studenten Nederlands, ERP voor schoolbusvervoersbeheer Nederlands,Student Bus Transport Management Mobiele applicatie Nederlands, Student Bus Transport Management App voor iPhone en Android Nederlands, Bibliotheekbeheer ERP voor School College University Institute Nederlands, Mobiele applicatie voor bibliotheekbeheer Nederlands, Mobiele app voor hostelboekingen voor studenten Nederlands, Hostel Canteen Management System-software voor studenten Nederlands, Online hostelreserveringssysteemsoftware ERP mobiele app Nederlands

Schoolstudent & voertuigvolgsysteem / systeem Nederlands | College | Instituut | Universiteit

Het is met name bedoeld om het schoolvervoer te volgen en de locatie van de leerlingen op een beveiligde manier af te handelen. moet weten. Vervolgens geeft het management van Genius Education precieze en snelle antwoorden. Student Tracker gebruikt een mobiel apparaat voor het live volgen van studenten. Beheerder, docenten en ouders kunnen realtime volgen en monitoren via het platformoverschrijdende Genius-framework. Het is voor een school onontbeerlijk om haar leerlingen te monitoren.

Genius biedt een op maat gemaakte GPS-trackingoplossing die bedoeld is voor alle onderwijsorganisaties. Het is in feite gericht op het verbeteren van de veiligheid van de student en daarnaast op de verantwoordelijkheid voor de reisactiviteiten. Het volgt niet alleen de voertuigen, de module is bedoeld om elke student te volgen. Dit stelt het school- en collegemanagement in staat om hun vervoersactiviteiten vakkundiger af te handelen en de ouders een grotere sereniteit te geven.

Software voor leerlingbusvolgsysteem ERP Nederlands, Student Bus Voertuig Tracking ERP Nederlands, Mobiele app voor het volgen van voertuigen voor studentenbussen Nederlands, Mobiele app voor het volgen van studentenvoertuigen voor iPhone en Android Nederlands, Schoolbus GPS-tracking mobiele app Nederlands, Schoolbus Routeplanner Software ERP-applicatie Nederlands, Optimalisatie van schoolbusroutes Nederlands

Beheer van schoolexamens Nederlands | College | Instituut | Universiteit

De taak van het examenproces wordt heel eenvoudig in de School Exam Management Module. De examenbeheermodule van School ERP verifieert verschillende institutionele operaties. Het systeem kan examenresultaten in drie formaten genereren: op basis van cijfers, op basis van cijfers en een combinatie van beide. Het zal helpen bij het configureren van verschillende secties, zoals het aantal lessen, onderwerpen en soorten talen en het type examen. De gebruiker kan cijfers en examenregels definiëren. Er zijn minder kansen op menselijke fouten in de examenbeheermodule, omdat de School ERP Cloud robuuste validaties biedt.

Examenbeheer is ontworpen als een potentieel hulpmiddel dat de docenten helpt bij het plannen van examens, het maken van online / offline examenpapieren, vragenbanken, examenroosters en examenresultaten. Instituten kunnen online en offline examens afleggen en kunnen ook de cijfers of examens op basis van cijfers aanpassen. Geniaal onderwijsmanagement System biedt alle details op één platform, wat zorgt voor een betere studieomgeving en duidelijkheid in het instituut.

Examenbeheersysteemsoftware Nederlands,Software voor examenbeheersysteem voor studenten ERP Nederlands, Mobiele applicatie voor studentenexamenbeheer Nederlands, Examenbeheersysteemsoftware ERP Nederlands, Mobiele applicatie voor online examinatorbeheer Nederlands, Online examensysteemsoftware voor studenten Nederlands, Open source examenbeheersysteemsoftware ERP Nederlands

Met zijn internationale en wereldwijde benadering van onderwijsbeheer, leidt Geniaal onderwijsmanagement op een productieve manier alle aspecten van school-ERP-software af, geïntegreerd onder één enkele interface met robuuste functies en functionaliteiten. Het is volledig geschikt voor de institutionele behoeften van kleine en grote instellingen. Verschillende belangrijke functies zoals; Online toelating / inschrijving, online betaling van kosten, online / offline examenbeheer, personeelsbeheer, live volgen van studenten / voertuigen, beveiligingspoort / receptiebeheer enz.

LMS voor leerbeheersysteem Nederlands, Gratis schoolleerbeheersysteemsoftware Nederlands, Online leerbeheer ERP Nederlands, Mobiele applicatie voor online leerbeheer Nederlands, Leermanagementsysteem voor School College University Nederlands, Online leerbeheersysteem Nederlands, Online leer-app Nederlands, LMS-systeemsoftware Nederlands, LMS mobiele applicatie Nederlands, LMS-systeem open source Nederlands, Open source online klaslokaal Nederlands
Netherlands, Belgium, Flanders, Suriname, Aruba, Curaçao ,St Maarten

Nederland, België, Vlaanderen, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten