Skolestyringsprogramvare norsk

Geni Utdanningsledelse er en web- og mobilapplikasjon utviklet spesielt for å håndtere de daglige funksjonene til skole / høyskole og universiteter. Det er en skybasert ERP-løsning som vil gi det mest oppdaterte mobilapplikasjonsskjemaet til lærerne, studentene og foreldrene for å hjelpe dem med å bruke påloggingen fra hvor som helst og når som helst. På denne måten øker mobiliteten til å bruke dette systemet enormt. Det vil gi deg muligheten til å komme til en hel datastyrt involvering for front- og backend-organisasjonsadministrasjoner med informasjonsadministrasjonsøvelser fra alle de lærerike stiftelsene, for eksempel skoler, høyskoler og universiteter.

Skole / høyskole / universitet (ERP) Styringssystem

"Nyt uanstrengt funksjonalitet med en rekke funksjoner på tvers av plattformer og et enkelt, men kraftig grensesnitt."

Akademisk ledelse

Streams/Departments
Strømmer/avdelinger
Håndter flere avdelinger og strømmer med programvaren vår...

Strømmer/avdelinger

Håndter flere avdelinger og strømmer med programvaren vår. Lag timeplaner, tildel lærere avdelingsmessig, og spor elevenes fremgang og oppmøte.

academic erp software India
Kurs og batch
Administrer enkelt flere kurs og batcher samtidig. Du kan opprette...

Kurs og batch

Administrer enkelt flere kurs og batcher samtidig. Du kan opprette, tildele og spore kurs, samt sette opp og administrere grupper for studenter. Dette bidrar til å sikre at skolens akademiske drift går jevnt og effektivt.

Lesson Planning
Skifter og semestre
Administrer flere skift og semestre for ulike avdelinger, inkludert...

Skifter og semestre

Administrer flere skift og semestre for ulike avdelinger, inkludert strømlinjeforming av timeplaner, sporing av oppmøte, tildeling av lærere og overvåking av studentfremgang.

Certificate
Sertifikat
Lag, tilpass, utsted, skriv ut og distribuer sertifikater raskt for prestasjoner ...

Sertifikat

Lag, tilpass, utsted, skriv ut og distribuer sertifikater raskt for prestasjoner som akademisk dyktighet, sport og fritidsaktiviteter ved å bruke denne funksjonen.

Assignment and Notes
Oppgave og notater
Studenter kan se og sende inn oppgaver og notater gitt av lærere...

Oppgave og notater

Studenter kan se og sende inn oppgaver og notater gitt av lærere til sine respektive klasser. Elever og foresatte får varsel på sin mobilapplikasjon for oppgaven/notatet mottatt fra skolen.

Time Table
Tidstabell
Du kan enkelt lage timeplaner, tildele lærere til klasser og planlegge...

Tidstabell

Du kan enkelt lage timeplaner, tildele lærere til klasser og planlegge pauser og ferier ved hjelp av et intuitivt grensesnitt, samtidig som du sikrer at det ikke er noen planleggingskonflikter.

Les mer...
CLASSWORK & HOMEWORK
Klassearbeid og lekser
Lærere kan enkelt lage oppgaver og distribuere dem til elevene, mens elevene...

Klassearbeid og lekser

Lærere kan enkelt lage oppgaver og distribuere dem til elevene, mens elevene vil bli varslet og kan se og sende inn arbeidet sitt på nett ved hjelp av mobilappen vår.

Les mer...
SYLLABUS & CIRCULAR
Pensum og rundskriv
Last opp og del enkelt pensum og rundskriv om kommende arrangementer som møter, kulturprogrammer...

Pensum og rundskriv

Last opp og del enkelt pensum og rundskriv om kommende arrangementer som møter, kulturprogrammer, eksamener og andre aktiviteter med elever, foreldre og ansatte.

Lesson Planning
Leksjonsplanlegging
Programvaren lar lærere organisere, planlegge, opprette, administrere og spore ...

Leksjonsplanlegging

Programvaren lar lærere organisere, planlegge, opprette, administrere og spore leksjonsplaner, sette læringsmål og tilpasse dem til læreplanen. Det optimerer tidsstyring, reduserer arbeidsbelastningen og forbedrer undervisningseffektiviteten.

Studentledelse

Online Enrolments
Online påmeldinger
Parents and students can easily complete enrolment forms and submit required documents online...

Online påmeldinger

Foreldre og elever kan enkelt fylle ut påmeldingsskjemaet og sende inn nødvendige dokumenter på nettet, noe som reduserer papirarbeid og tid brukt på manuell dataregistrering.

Les mer...
Online Entrance Examination
Nettbasert opptaksprøve
Programvaren gir studentene mulighet til å ta eksamener hjemmefra og vurderer...

Nettbasert opptaksprøve

Programvaren gir studentene mulighet til å ta eksamener hjemmefra og vurderer og analyserer resultatene automatisk, og sikrer en rettferdig, standardisert og effektiv opptaksprosess.

Les mer...
Attendance and Leave
Oppmøte og permisjon
Spor oppmøte for elever og lærere og generer oppmøterapporter. Administratoren ...

Oppmøte og permisjon

Spor oppmøte for elever og lærere og generer oppmøterapporter. Administratoren kan godkjenne eller avvise permisjoner for elever, lærere og andre ansatte ved å bruke mobilappen vår fra hvor som helst i verden.

Les mer...
Parent - Teacher Meeting (PTM)
Foreldre-lærermøte (PTM)
Forenkle prosessen med å organisere og planlegge foreldre- og lærermøter, slik at foreldre...

Foreldre-lærermøte (PTM)

Forenkle prosessen med å organisere og planlegge foreldre- og lærermøter, slik at foreldre og lærere kan koble sammen og diskutere en elevs fremgang og eventuelle bekymringer.

Les mer...
Health Managemant
Helseledelse
Spor og administrer studenthelsejournaler, medisiner og avtaler uten...

Helseledelse

Spor og administrer studenthelsejournaler, medisiner og avtaler uten problemer for et tryggere og sunnere skolemiljø. Det hjelper skoler med å identifisere trender i helsespørsmål og implementere passende intervensjoner.

Les mer...
Event and Task Management
Event- og oppgaveledelse
Administratorer kan enkelt opprette og administrere skolearrangementer, for eksempel...

Event- og oppgaveledelse

Administratorer kan enkelt opprette og administrere skolearrangementer, for eksempel foreldremøter, sportsturneringer og kulturelle programmer som gjør det mulig for lærere å tildele og spore oppgaver, sette tidsfrister og overvåke fremdriften.

Promote/Aluminate
Fremme/aluminere
Administratoren eller læreren kan forfremme eller aluminate studenter til neste ...

Fremme/aluminere

Administratoren eller læreren kan forfremme eller aluminate studenter til neste semester/akademiske år uten problemer med ett enkelt klikk. Det gjør det også mulig for skoler å spore fremgangen og karriereveiene til sine tidligere elever.

Performance Reports
Resultatrapporter
Programvaren lar administratoren eller læreren generere ytelsesrapporter for studenter...

Resultatrapporter

Programvaren lar administratoren eller læreren generere ytelsesrapporter for studenter relatert til deres oppmøte, akademisk fremgang og generell vekst, og holder foreldrene informert om barnets akademiske prestasjoner.

Email & Notification & Chat
E-post og varsling og chat
Studenter og lærere kan bli informert om akademiske aktiviteter som timeplaner, oppgaver...

E-post og varsling og chat

Studenter og lærere kan bli informert om akademiske aktiviteter som timeplaner, oppgaver, kunngjøringer og nødvarsler, gjennom varsler og kommunisere enkelt med hverandre via SMS-funksjonen i mobilappen vår.

Les mer...

Transport/Bibliotek/Vandrehjem

Leave Management ERP Software India
Kjøretøy, sjåførdetaljer
Modulen vår viser en liste over kjøretøynummer, maksimal setetildeling og...

Kjøretøy, sjåførdetaljers

Modulen vår viser en liste over kjøretøynummer, maksimal setetildeling og forsikringsfornyelsesdatoer, samt ulike sjåførkontaktnumre og informasjon.

Vehicle Driver Tracking ERP Software India
Sporing av kjøretøy
Programvaren kan også gi sanntidssporing av busser, slik at foreldre og skoleadministratorer...

Sporing av kjøretøyg

Programvaren kan også gi sanntidssporing av busser, slik at foreldre og skoleadministratorer kan overvåke hvor de befinner seg og sikre elevenes sikkerhet.

Les mer...
Route Details, Destinations
Rutedetaljer, destinasjoner
Administrer bussruter og sporkjøretøyer i sanntid. Denne funksjonen gjør...

Rutedetaljer, destinasjoner

Administrer bussruter og sporkjøretøyer i sanntid. Denne funksjonen gjør det også mulig å planlegge henting og avlevering, samt gi foreldre informasjon om bussruter og destinasjoner.

Transportation Allocation and Fees
Transporttildeling og avgifter
Denne funksjonen lar deg tildele kjøretøy, samt beregne og samle inn transportavgifter...

Transporttildeling og avgifter

Denne funksjonen lar deg tildele kjøretøy, samt beregne og samle inn transportavgifter. Sikre jevn transportadministrasjon og nøyaktig gebyrinnkreving for både skoleadministrasjonen og foreldrene.

Les mer...
Hostel Types and Rooms Allocation
Vandrerhjemstyper og romtildeling
Administrer ulike typer herberger og tildel rom til studenter...

Vandrerhjemstyper og romtildeling

Administrer ulike typer herberger og tildel rom til studenter. Programvaren kan romme forskjellige vandrerhjemstyper som gutter, jenter og personalkvarter. Se tilgjengelige rom, tilordne dem og overvåk beleggsratene.

Les mer...
Hostel Registers and Fees
Vandrerhjemsregistre og avgifter
Opprett og administrer vandrerhjemsregistre, inkludert romtildeling, studentdetaljer...

Vandrerhjemsregistre og avgifter

Opprett og administrer vandrerhjemsregistre, inkludert romtildeling, studentdetaljer og inn-/utsjekkingstider. Det letter også prosessen med å administrere herbergeavgifter, for eksempel sporing av betalinger og generering av kvitteringer.

Les mer...
Manage Pocket Money
Administrer lommepenger
Denne funksjonen hjelper studentene med å administrere utgiftene sine innenfor...

Administrer lommepenger

Denne funksjonen hjelper studentene med å administrere utgiftene sine innenfor det tildelte budsjettet, og hjelper dem med å sette inn og ta ut midler etter behov, samtidig som vandrerhjemmets ledere kan overvåke utgifter og balanse.

Les mer...
Book issue and Return
Bokutgave og retur
Gjør det mulig for bibliotekarer å holde styr på bøkene som er lånt og returnert av ...

Bokutgave og retur

Gjør det mulig for bibliotekarer å holde styr på bøkene som er lånt og returnert av studenter og ansatte, samt forfallsdatoer. Denne funksjonen gjør det også mulig for bibliotekarer å administrere inventar og generere rapporter om boksirkulasjon.

Book Lost and Fine
Book Lost and Fine
Hold enkelt oversikt over manglende bøker og belast med bøter til elever som ikke returnerer ...

Boken Lost and Fine

Hold enkelt oversikt over manglende bøker og belast med bøter til elever som ikke returnerer dem i tide, forenkler bøteinnkrevingsprosessen og generer rapporter for skoleadministrasjonen.

Les mer...

Eksamensledelse

Online / Manual Examination
Online / manuell undersøkelse
Skoler kan administrere både online og offline eksamensplaner, lage spørsmålsoppgaver...

Online / manuell undersøkelse

Skoler kan administrere både online og offline eksamensplaner, lage spørsmålsoppgaver, administrere karakterer og analysere resultater på en svært effektiv måte, noe som forenkler eksamensprosessen og reduserer manuelt arbeid.

Les mer...
Question Bank
Spørsmålsbank
Generer spørsmålsbanker for ulike fag avdelingsmessig for studenter samt...

Spørsmålsbank

Generer spørsmålsbanker for ulike fag avdelingsmessig for studenter samt søkerne som søker til nettbasert opptaksprøve.

Les mer...
Question Paper Generator
Spørrepapirgenerator
Denne funksjonen lar deg generere spørsmålsoppgaver for ulike fag og klasser...

Spørrepapirgenerator

Denne funksjonen lar deg generere spørsmålsoppgaver for ulike fag og klasser av ulike typer som flervalgsspørsmål, korte spørsmål, beskrivende, etc.

Les mer...
Exam TimeTable
Tidsplan for eksamen
Gjør det mulig for skoleadministratorer å enkelt legge inn og organisere ...

Tidsplan for eksamen

Gjør det mulig for skoleadministratorer å enkelt legge inn og organisere eksamener etter dato, emne og klasse, og sikre at hver elev mottar sin respektive eksamensplan, sparer tid og reduserer feil i eksamensperioder.

Les mer...
Set Grading Levels/ Ranking
Angi karakternivåer/rangering
Den elektroniske eksamensmodulen vil hjelpe med å beregne karakter-/rangeringsnivåer...

Angi karakternivåer/rangering

Den elektroniske eksamensmodulen vil hjelpe med å beregne karakter-/rangeringsnivåer i henhold til studentens eksamensprestasjoner. Studenten vil få raske resultater med en bedre evalueringsprosess.

Class Designation
Klassebetegnelse
Skoler kan sette klassebetegnelser i henhold til karakterer eller karakterer oppnådd...

Klassebetegnelse

Skoler kan sette klassebetegnelser i henhold til karakterer eller karakterer oppnådd av elever og også tildele dem klassebetegnelser i henhold til kriteriene som er satt basert på deres prestasjoner.

Les mer...
Exam Center Allocation
Eksamenssentertildeling
Denne funksjonen hjelper skoler med å tildele ulike eksamenssentre og rom til...

Eksamenssentertildeling

Denne funksjonen hjelper skoler med å tildele ulike eksamenssentre og rom til studenter for offline-eksamener, med tanke på ulike faktorer som kapasitet, plassering og tilgjengelighet for å sikre rettferdig tildeling av sentrene.

Issue Hall Tickets
Utsted hallbilletter
Administratorer kan raskt og enkelt opprette og tilpasse hallbilletter med relevante ....

Utsted hallbilletter

Administratorer kan raskt og enkelt opprette og tilpasse hallbilletter med relevante detaljer, inkludert eksamensdatoer og tider, eksamenssentre og studentinformasjon, og distribuere dem til studentene på en rettidig og effektiv måte.

Exam Report
Eksamensrapport
Denne modulen hjelper admin/lærere med å designe og administrere eksamensrapporter...

Eksamensrapport

Denne modulen hjelper admin/lærere med å designe og administrere eksamensrapporter for hver student og generere ulike typer rapporter som inneholder studentenes månedlige og årlige aktiviteter og ytelsesutvikling.

Les mer...

Honorar og økonomistyring

Fee Settings
Gebyrinnstillinger
Lag innstillinger for gebyrinnkreving som betalingsmåter, betalingstyper ...

Gebyrinnstillinger

Lag innstillinger for gebyrinnkreving som betalingsmåter, betalingstyper (månedlig, halvårlig, kvartalsvis), gebyrkvitteringer, vilkår og betingelser og konsesjoner.

Les mer...
Fee Collection
Innkreving av gebyr
Automatiser gebyrbetalingsprosessen ved å sikre rettidig innsending av gebyrer...

Innkreving av gebyr

Automatiser gebyrbetalingsprosessen ved å sikre rettidig innsending av gebyrer, spore betalingsstatus, generere fakturaer og kvitteringer, og eliminere behovet for manuell sporing og registrering av betalinger.

Les mer...
Fee Report
Gebyrrapport
Skoleadministratoren kan generere elevmessig rapport om gebyrinnkreving...

Gebyrrapport

Skoleadministratoren kan generere elevmessig rapport om gebyrinnkreving, forfalte betalinger og utestående gebyrer ved å redusere feil og forbedre åpenheten i finansiell rapportering.

Les mer...
Payment and SMS Gateway Integration
Betaling og SMS Gateway-integrasjon
Denne funksjonen sikrer sikre og praktiske betalingstransaksjoner...

Betaling og SMS Gateway-integrasjon

Denne funksjonen sikrer sikre og praktiske betalingstransaksjoner, samtidig som den gir sanntidskommunikasjon til foreldre og elever angående skoleaktiviteter og oppdateringer.

Les mer...
Define Account Masters
Definer kontomestere
Skoleadministratorer kan administrere de økonomiske aspektene ved skolen...

Definer kontomestere

Skoleadministratorer kan administrere de økonomiske aspektene ved skolen som avgifter, utgifter og inntekter. Den gjør det mulig å opprette og administrere ulike typer kontoer, inkludert bankkontoer, debitorkontoer og inntektskontoer.

Account management
Kontoadministrasjon
Modulen vår administrerer og overvåker bank-/kontanttransaksjoner, utgifter, prøvebalanse...

Kontoadministrasjon

Modulen vår administrerer og overvåker bank-/kontanttransaksjoner, utgifter, prøvebalanse, balanse og journalbilag, og hjelper administratorer med å administrere skolens økonomi effektivt uten feil.

MIS Reports
MIS rapporterer
Få MIS-rapporter som inkluderer studentprestasjonsdata, oppmøteposter, lærerplaner...

MIS rapporterer

Få MIS-rapporter som inkluderer studentprestasjonsdata, oppmøteposter, lærerplaner, honorarinnkreving og økonomiske rapporter i ulike formater, for eksempel diagrammer, grafer og tabeller, noe som gjør det enkelt å analysere og ta beslutninger.

Asset and Inventory
Eiendeler og inventar
Administrer skolens eiendeler og inventar effektivt med modulen vår. Spor bruk...

Eiendeler og inventar

Administrer skolens eiendeler og inventar effektivt med modulen vår. Spor bruk, vedlikehold og avskrivninger, og effektiviser kjøpsforespørsler og godkjenninger. Hold deg organisert og spar tid.

Maintenance
Vedlikehold
Admins can track maintenance schedules, assign maintenance tasks...

Vedlikehold

Administratorer kan spore vedlikeholdsplaner, tildele vedlikeholdsoppgaver og generere arbeidsordrer, holde eiendeler i god stand og redusere risikoen for sammenbrudd eller reparasjoner, ta beslutninger om utskifting eller reparasjon av eiendeler.

Ansatt/HRM ledelse

Employee Recruitment
Rekruttering av ansatte
Forenkle ansettelsesprosessen ved å lage stillingsannonser, motta søknader...

Rekruttering av ansatte

Forenkle ansettelsesprosessen ved å lage stillingsannonser, motta søknader, planlegge intervjuer og lagre kandidatinformasjon på ett sentralisert sted.

Les mer...
Salary Setting and Increments
Lønnsinnstilling og trinn
Admin kan gjøre alle lønnsinnstillinger knyttet til lønnsskatt, lønnsbonus og...

Lønnsinnstilling og trinn

Admin kan gjøre alle lønnsinnstillinger knyttet til lønnsskatt, lønnsbonus og forskuddslønn. Admin kan også administrere medarbeidermessige lønnsøkninger som skal gjøres.

Biometric Attendance
Biometrisk oppmøte
Registrer oppmøtet til studenter og ansatte nøyaktig ved hjelp av fingeravtrykk ...

Biometrisk oppmøte

Registrer oppmøtet til studenter og ansatte nøyaktig ved hjelp av fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning. Denne funksjonen gir en sikker og effektiv måte å spore oppmøte og redusere potensialet for feil eller svindel.

Les mer...
General Payslips
Generer lønnsslipper
Administrator og lærere kan generere og distribuere nøyaktige og rettidige ...

Generer lønnsslipper

Administrator og lærere kan generere og distribuere nøyaktige og rettidige lønnsslipper, forenkle lønnsprosessen og redusere feil, noe som gjør det enklere for skolene å administrere økonomien sin.

Les mer...
Payroll Reports
Lønnsrapporter
Få lønnsrapporter angående betalingsinformasjon, inkludert fradrag, godtgjørelser og...

Lønnsrapporter

Få lønnsrapporter angående betalingsinformasjon, inkludert fradrag, godtgjørelser og skatter, for å sikre åpenhet og ansvarlighet.

Les mer...
Leave Requests and Approval
Legg igjen forespørsler og godkjenning
Lærere eller ansatte kan be om permisjon online ved å bruke mobilappen vår...

Legg igjen forespørsler og godkjenning

Lærere eller ansatte kan be om permisjon online ved å bruke mobilappen vår. Administratoren kan godkjenne eller avvise permisjoner for lærere og andre ansatte ved å bruke mobilappen vår.

Manage Holidays
Administrer helligdager
Administrator kan tildele ukentlige, festivaler og andre helligdager til lærere...

Administrer helligdager

Administrator kan tildele ukentlige, festivaler og andre helligdager til lærere og ansatte, administrere lønnstrekk. Denne funksjonen sikrer også at den akademiske kalenderen forblir oppdatert og nøyaktig.

Generate Id Cards
Generer ID-kort
Generer og skriv ut ID-kort i bulk eller individuelt etter behov for elever...

Generer ID-kort

Generer og skriv ut ID-kort i bulk eller individuelt etter behov for elever, lærere og ansatte, noe som gjør det enkelt å tilpasse ID-kortene med skolelogoer, bilder og annen nødvendig informasjon.

Performance Reports
Resultatrapporter
Programvaren samler inn data som oppmøte, karakterer og tilbakemeldinger fra studenter...

Resultatrapporter

Programvaren samler inn data som oppmøte, karakterer og tilbakemeldinger fra studenter for å generere rapporter for hver lærer for å ta informerte beslutninger om forfremmelser, opplæring og andre aspekter ved personalutvikling.

Genius School ERP har forskjellige moduler å administrere og håndtere for eksempel; Avgiftsadministrasjon, rutetabell, oppmøte, eksamen, nyheter, vandrerhjem, bibliotek, transport, skolekalender, arrangementer osv. I tillegg har den nylig lansert den nye versjonen med fullverdig menneskelig ressursmodul for å administrere lønn til ansatte og lønnsslippene deres. Finansmodulen hjelper deg med å planlegge og tildele gebyrstrukturer for studenter. Genius School ERP System er også et utmerket samarbeidsverktøy som bruker Task Priority-funksjonen. Det er også et internt meldingssystem innen Genius som vil hjelpe studentene, læreren og foreldrene til å kommunisere med hverandre.

Cloud Based ERP Norwegian, School ERP Norwegian, Enterprise ERP Solutions Norwegian, Educational ERP Modules Norwegian, School Management System ERP Norwegian, School ERP System Norwegian, School ERP Norwegian, top erp systems for small business Norwegian, College management system software Norwegian, school erp programvare demo norsk

School Academic Management Engelsk | Høyskole | Institutt | universitet

Geni Utdanningsledelse vil hjelpe studentene med å håndtere alle akademiske ledelsesfunksjoner ved å administrere alle operasjonelle aktiviteter for å få de ønskede resultatene i karrieren. Dette vil skape bedre læringskultur og miljø for studentene så vel som skoleadministrasjonen. Som vil bringe dem nærmere de fastsatte målene. Academic Management-modulen er utformet på en slik måte at den vil gi bedre utviklingsmuligheter ved hjelp av jevn og effektiv flyt av all den akademiske prosessen. Det vil gi operasjonsaktivitetene mer enkelhet og forvandle den akademiske strukturen til etterlengtede digitale rammer. ERP-modulen er fullt integrert med akademiske funksjoner og verktøy for utdanningsledelse som vil bidra til å skape bedre resultater for studentene.

Programvare for skoleadministrasjonssystem, norsk, programvare for akademisk styringssystem norsk, akademisk ledelse mobilapplikasjon norsk, akademisk styringssystem ERP norsk, akademisk styringssystem for studenter norsk, akademisk styringsapp for iPhone norsk, akademisk styringssystem for skolehøgskole universitet norsk

School Student Management English | Høyskole | Institutt | universitet

Student Management System ERP er i stand til å håndtere store studentdata og hente alle lagrede data effektivt fra systemet. Den kan administrere prosessen med påmelding, opptak, klasse- og seksjonsallokering etc. for å få et helhetsbilde av studentens ytelse. På samme måte kan den også overvåke lærerens daglige aktiviteter og spore student / lærers daglige oppmøte. Studentene kan lære om ny generasjon teknologier med sine daglige akademiske aktiviteter med enkel struktur og enkelt brukergrensesnitt for studenter.

Studentledelse System norsk, Online Student Management System Software ERP Norsk, Student Management Mobile Application Norsk, Student Management App for iPhone og Android Norwegian, Studentinformasjonssystemprogramvare ERP Norwegian, Studentinformasjonssystem online norsk, Studentinformasjon Søknad Norsk, Integrert Studentinformasjonssystem Norsk

Skolestiprogrammer engelsk | Høyskole | Institutt | universitet

Uten papirer vil det online stipendprogrammet tillate studentene å søke og sende inn søknaden digitalt. Dermed øker det sjansen for fleksibel tilgjengelighet og reduserer sjansene for feil, og gir dermed sikkerhet for effektiv prosessflyt for stipendapplikasjon i skoleutdanning ERP. Administrasjonen vil lage stipendprogrammer for studenter som vil hjelpe studentene i deres økonomiske hjelp for å fullføre utdannelsen. Modulen vil gi forskjellige funksjoner som; Online registrering av studenter, tildeling av unikt registreringsnummer til alle studenter, sjekk kriteriene for innlevering av stipendssøknaden, enkel og rask behandling og publisering av utvalgte studenter, bekreftelse av stipendbeløpet mottatt av studenter og institusjoner, SMS-varsel til studenter / foreldre på godkjenning og utbetaling av beløp, flere applikasjonshåndtering, generering av utvalgsliste, tildeling, register, saksgang etc.

Online stipendprogram norsk, stipendstyringsprogramvare norsk, studentstipendadministrasjon ERP norsk, stipendadministrasjon mobilapp for studenter norsk, studentstipendadministrasjonssøknad for iPhone og Android norsk, studentstipendstyringsprogramvare norsk, stipendprogrammer for studenter norsk

Skolefri onlineopptak og påmelding Engelsk | Høyskole | Institutt | universitet

Opptak og påmelding er en oppgave som foregår for en organisasjon (skole, høyskole, universitet, institutt etc.) med jevne mellomrom. Denne oppgaven inkluderer mye bry og komplekse prosedyrer som hvis det gjøres manuelt vil ta mye tid for teamet som administrerer det samme. Prosessen inkluderer utforming av skjemaer for kandidater, innsamling av data, betalingsinnsamling som inkluderer kostnad og tid og som samtidig påvirker kvaliteten og oppretting av feil.

For å automatisere denne prosedyren har utviklerne våre opprettet Online Admission and Enrollment-funksjon med et mål om å gjøre driften og funksjonaliteten til organisasjoner jevn og enkel. Dette skaper en gjennomsiktighet og rask metode for å føre poster og opprettholde dem for fremtidige formål. Denne måten Digital Online Application System gjør oppgaven enkel for både institusjoner og studenter.

Fordeler med online opptak og påmelding
 • Ettersom det er online opptaksskjema, kan kandidater fylle ut søknadsskjema fra hvor som helst og når som helst.
 • Du trenger ikke å stå i lange køer for å få søknadsskjemaet og sende det samme.
 • Den tradisjonelle metoden for manuelt papirarbeid vil bli endret, og dermed vil det bidra til kostnadsbesparelser for instituttene.
 • Online opptaksskjema vil hjelpe til med å redusere uønskede data, administratoren kan sjekke søknadene og bare kvalifiserte studentdata vil bli lagt inn i instituttets database.
 • Prosessen vil gi de presise og pålitelige resultatene med standardiseringen.
 • Hele opptaksprosessen er veldig dynamisk. Hvis det blir noen endringer i systemet, reflekteres det umiddelbart for kandidatene.
 • Man Power Saving - Institutter trenger ikke å tildele ekstra arbeidskraft for å administrere søkerne.
 • Ikke lenger krav om utskrift og lagring av skjemaene separat.
 • Institutter trenger ikke å samle inn skjemaer for alle kandidatene og arkivere dem.
Skoleopptaksledelsessystem norsk, student online opptakskjema programvare norsk, studentopptaksledelsessystem norsk, online høyskoleopptakssystem norsk, skoleopptak mobilapp norsk, Android skoleopptak app norsk, online opptakssystem norsk, online opptak i skole norsk

Skolefrit online programvare for administrasjonsgebyr for norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Programvare for gebyradministrasjon designet av Genius Education Management System hjelper skoler / høyskoler / universiteter med å digitalisere prosessen med gebyrinnkreving fra studenter gjennom forskjellige betalingsportaler integrert i systemet vårt. Online gebyrinnkreving kan gjøres av respektive instanser når som helst og hvor som helst.

Sikrede pålogginger gis til alle brukerstudenter, foreldre, ledere og ansatte gjennom hvilke online gebyr betaling / inkassotransaksjoner skjer trygt og risikoen for falske transaksjoner reduseres. På denne måten gjør skolegebyrsstyringssystemet alle prosesser strømlinjeformet, og det er mulig å spore sanntid med hensyn til innkrevde avgifter og ventende avgifter.

Skolen Absolute Fees Management
 • Alle typer gebyrstruktur
 • Kursvis, klassemessig og studentkategori klok avgiftsinnsamling
 • Rabattstruktur for flere gebyrhode
 • Tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst.
Skoleavgift og skolegebyr
 • Standard og tilpassbare gebyrkvittering / betalingsmaler designet
 • Detaljerte data om innsamlede avgifter er tilgjengelige på dashbordet
 • Faktura tilgjengelig for forskjellige avgiftskategorier
Skole online gebyr betaling
 • Gebyrinnkreving gjennom integrerte betalingsportaler
 • Statusrapporter om ventende avgifter via SMS / E-post
 • Avgiftsgenereringsanlegg
Online gebyradministrasjon ERP norsk, Online avgiftsadministrasjon mobilapp norsk, Student Online Fee Management ERP Norwegian, Betal collegegebyrer på norsk, Betal universitetsgebyrer på norsk, Online gebyrbetaling ERP Norwegian, Online gebyr betaling mobilapp norsk , Online gebyrbetaling og innkreving norsk, Online gebyrbetalingsprosess i School College University Norwegian

Programvare for programvarehåndtering på skolen online Høyskole | Institutt | universitet

Programvare for deltakelsesadministrasjon levert av Genius Education Management System hjelper deg med å ta lærere på nettet av lærere, noe som sparer mye tid og indirekte øker produktiviteten til lærere som blir drept hvis de går for å opprettholde manuelt oppmøte daglig. Du kan nå si farvel til penn og papir ved å bruke vårt Student Attendance Management System og automatisere prosessen.

På denne måten hjelper Free Attendance Software lærere å registrere oppmøte for forskjellige klasser, seksjoner og til og med avdelinger, og som også senere kan bli gransket av administratorer i tilfelle standard / feil. Daglig sikkerhetskopiering av oppmøtingsdata kan genereres fra Online Attendance Software, og til og med tilpassede rapporter kan genereres og skrives ut fra systemet.

Skoleansatt oppmøte
 • Daglig, ukentlig, månedlig og årlig oppmøte av ansatte kan tas av admin.
 • Administrator kan overvåke og overvåke lærernes oppmøte i tilfelle standard / feil. Studentoppmøte
 • Daglig, ukentlig, månedlig og årlig oppmøte av studenter kan tas av respektive klasselærere.
 • Lærernes kan endre studentens oppmøte på et senere tidspunkt i tilfelle standard / feil. Biometrisk integrasjon
 • Automatiske data relatert til oppmøte blir samlet inn gjennom Bio-metrisk og RFID-enhetsintegrasjon.
 • Reduksjon i sjansene for proxy og standard dataregistrering på grunn av overvåket sanntids bevegelse.
Programvare for påmeldingsstyring på nettet norsk, Programvare for systemregistrering av studentoppmøte norsk, Studentadministrasjonsstyring ERP norsk, Programvare for oppfølgingssystem for elektronisk oppmøte, Norsk, Programvare for sporing av oppmøte for studentklasser Norsk, Oppmøte Tracker Mobilapp for skolehøgskolen Universitetsstudenter Norsk, Studentoppmøte Registrer deg online Norsk , Biometric Attendance Management System Software ERP Norwegian, Biometric Attendance Management Mobile App for School College University Norwegian

Programvare for skolearbeid og klassearbeidsledelse Norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Gjennom denne funksjonen i Genius Education Management System; sporing av studentens daglige forestillinger kan enkelt gjøres for å skape rette miljø for studenter som bringer dem et skritt nærmere suksess. Dette hjelper også lærere med å redusere oppgaven deres med å vedlikeholde alt manuelt og holde oversikt over elevens lekser, klassearbeid, oppgaver, notater, leksjonsplanlegging osv. Gjennom vår digitaliserte programvare for skoleadministrasjon.

Vår interaktive nettbaserte ERP-modul er integrert med alle de faglige egenskapene til Education Management med ulike lærings- og undervisningsverktøy som er fokusert på studentresultat. Mobilappen som tilbys av vårt online skoleledelsessystem er takknemlig for foreldre som hjelper dem med å spore rett i tid om barna deres fullfører hver oppgave i tide.

Vi har en komplett programvare for skolestyring som hjelper alle parter tilknyttet skolen med følgende akademiske funksjoner:

Skoleklasse og seksjon
 • Lærere kan sjekke og se listen over klasser og seksjoner der de er tildelt til å undervise elevene, de kan se klassenummeret og delen der de er tildelt av enten rektor eller skoleadministrator.
 • Administrator kan legge til ny klasse med kursnavn, kode og strøm / avdeling, den vil også vise fagplanen og studentens styrke til den klassen.
 • Han / hun kan også legge til forskjellige seksjoner for den aktuelle klassen med totalt antall studenter som studerer i hver seksjon. De kan også se og oppdatere listen over klasser og seksjoner til studentene.
Skolefag
 • Lærere kan se emnene som er tildelt dem for å undervise studentene fra listen over emneallokeringsliste, det vil hjelpe lærerne å kjenne strømmen / avdelingen, og emnene å undervise i forskjellige klasser og seksjoner.
 • Administratoren kan legge til emnekode for individuelle emner, og i henhold til myndighetsstyrets regler kan han / hun også legge til boken som er foretrukket å lese, og forfatteren av boken for det samme. For de forskjellige emnene kan admin tildele emnekode som: Kjemi - CHEM, Fysikk - PHY, kunst - FIAR etc.
 • Hvis instituttet bestemmer seg for å legge til flere emner i det spesifikke eller alle klassene, kan administratoren tilordne og legge til forskjellige emner for den aktuelle klassen og seksjonene. På samme måte kan han / hun også tildele lærerne de forskjellige fagene, noe som vil hjelpe dem med å forstå hvilke fag de trenger å undervise i forelesningene, med strøm / avdeling, ansattes navn, klasse og seksjon.
Skoleplan og leksjonsplanlegging
 • Lærere / administrator kan administrere pensum for forskjellige emner i klassene, dette vil hjelpe dem med å planlegge klassene og forelesningene for å fullføre pensum for forskjellige emner i tide.
 • Administrator kan daglig legge til ny planliste over leksjonene, dette vil hjelpe lærerne å kjenne fagene, forelesningskoden og deres tildelte forskjellige forelesningsemner, dette vil øke hastigheten på fullføring av pensum i tide.
 • På samme måte kan lærere legge til en ny planliste over leksjonene daglig, dette vil hjelpe lærerne å kjenne fagene, forelesningskoden og deres tildelte forskjellige forelesningsemner, dette vil øke hastigheten på fullføring av pensum.
Skoleoppgaver og notater
 • Studentene kan se sine daglige oppgaver og klassenotater, som blir lastet opp av deres respektive klasselærere ved hjelp av den interaktive mobilappen av mobiltelefonene.
 • Lærere vil laste opp oppgavene og notatene regelmessig i systemet, som kan vises fra skrivebordssystemet og fra mobilappen. Studentene kan se klasselærerens navn som tildelte oppgaver og notater og datoen for innlevering av det samme.
Skolearbeid og lekser
 • Den interaktive mobilappen vår vil hjelpe lærerne å laste opp det daglige klassearbeidet / leksene for elevene sine. Elevene og foreldrene kan se klassearbeidet / leksene som er tildelt for hvert fag gjennom mobilappen.
 • Dette vil hjelpe de studentene som er fraværende i sykefravær eller annen grunn. De kan kopiere og fullføre klassearbeidet sitt gjennom mobilappen, som vil anerkjenne de fraværende studentene om dagens klassearbeid og gitte lekser fra deres respektive lærere.
Skolehøgskole Universitetslekser og Classwork Management System Norwegian, Lekser og systemarbeidssystemprogramvare ERP Norwegian, Studentlekser og klassearbeidssystemprogramvare norsk, Student Lekser og klassearbeidsledelse Mobile App Norwegian, Student Homework and Classwork Management ERP Norwegian , Student Lekser og Classwork Management App for iPhone norsk , Studentlekser og klassearbeid Administrasjonsapp for Android Norwegian

Skolen Online Skolen Rutetabell Styringssystem Norwegian | Høyskole | Institutt | universitet

Tidsplan for planlegging gjort enkelt og effektivt med Genius Education Management. Det er den mest grunnleggende nødvendigheten for planlegging og utvikling av studenter i forskjellige skoler / høyskoler / universiteter og institutter. Dette hjelper også med å tildele presise timinger til hvert fag for å undervise studentene. Timetider på skolen er begrenset, og det må derfor styres med riktig tidsplanlegging og tidsstyring. Den kan brukes til å tilordne en ny klasse eller også til å avbryte timingen, slik at en bedre måte å spare tid og energi på elevene på. I løpet av alle spørsmål om tid blir forskjellige emner og klasser tildelt i henhold til deres behov for tildeling ved hjelp av denne funksjonen. Den kan også brukes til å tilordne forskjellige praktiske og teoretiske klasser som vil øke studentenes produktivitet og effektivitet.

For å spare tilstrekkelig tid og innsats for administrasjonen; Genius-portalen gir muligheten til å lage skoletidsbord gratis. Gjennom denne funksjonen kan skoler / høyskoler / institutter / universiteter opprette og administrere tidsplan for medarbeidere og studenttidstabell uten problemer. Dette hjelper også ved fullmaktsadministrasjon ved å tilordne en forelesning til en annen lærer når den aktuelle læreren er fraværende.

Skolefakultetets tidsplan

Skoleadministrator innrømmer en gang rutetabell for en bestemt klasse; lærerne kan se sitt eget klasseromstabell og styre timeplanen deretter. Lærere kan bestemme dagsplanen og kan også få tilgang til rutetabellen fra mobilappen. Eventuelle fullmakter som skoleadministratoren har tildelt dem, blir bedt om det via mobilapplikasjonen.

Skolestudentabell

Tidsplanen som lærerne har laget for hver klasse, kan sees av elevene via mobilappen. Studentene vil til og med få et varsel om eventuelle endringer eller oppdateringer laget av lærere i tilfelle fullmektig. Foreldre kan også se elevens timeplan, og den vises ukentlig for student-foreldre-appen.

Programvare for tidstabellstyringssystem norsk, rutetabelladministrasjon ERP norsk, timebordstyringsapplikasjon for skolehøgskolen universitetsnorsk, tidsstyring mobile apper for studenter norsk, skoletabellgenerator systemprogramvare ERP norsk, skolehøgskolen universitet tidsplangenerator åpen kildekode norsk, auto Timetable Generator Mobile App for School College University Norwegian, Student Timetable Planner Mobile App for iPhone and Android Norwegian, Real Time Notification System Software Norwegian

Skolelønnsledelse Norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Lønnsstyringssystemet ivaretar og styrer den økonomiske inndelingen av ansattes lønn, kvoter, fradrag, brutto og nettolønn. Det hjelper også med å lage lønnsslipp for en bestemt periode. Den ekstraordinære fordelen med lønnsstyringssystem er enkel gjennomføring og brukervennlig grensesnitt. Som indikert av undersøkelsen utført av Global Payroll, uttrykkes det at omtrent 70% av institusjonen bruker lønnsledelse i sin forening, da de forstår mulighetene for å ta ut uforutsigbare lønnsslipp og betaling av skatt fra øverste nivå myndigheter.

Skole Høyskole University System Payroll Services Norwegian, Online lønnsstyringssystemprogramvare ERP Norwegian, Lønnsadministrasjon mobilapplikasjon norsk, Lønnsstyringssystem for School College University Institute Norwegian , Lønnsadministrasjonssøknad for School College University Norwegian, Skolelønnsstyringssystemmoduler norsk

Skoleøkonomistyring Norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Genius Financial Management-modulen er spesielt designet for utdanningssektoren for å gi en omfattende oversikt over School / College Finance som gir et institutt muligheten til å sette opp perfekte gebyradministrasjonsfunksjoner med nøyaktig reskontrostruktur og reskontrooppføringer med et enkelt brukergrensesnitt, noe som gjør hele prosessen feilfri og rask. Avgifter som registreres reflekteres umiddelbart på ett sted for klar referanse. I tillegg administrerer den kompleksiteten i regnskap og finansiell rapportering effektivt, som har alt et etablert institutt trenger å jobbe med.

Utdanningsinstitusjoner må ha passende økonomiske data og overlevelsesstrategier i en konkurransesituasjon. Betydelig prestasjon er avhengig av kapasitet til å samle og bruke finansiell informasjon i reell forstand. Institutter som er ivaretatt, inneholder riktig sett med nødvendig finansiell informasjon. Visse standarder, lover og metoder er veldig godt definert i utdanningsorganisasjonen ved hjelp av økonomisk beslutningstaking.

Økonomistyringssystem norsk, Programvare for økonomistyring norsk, Økonomistyring mobilapplikasjon norsk, Skolens økonomistyring ERP norsk, Økonomistyring Mobile App for School College University Institute norsk, School Financial Management App for iPhone og Android norsk, Økonomistyringssystem for skolen Høyskole universitet Institutt norsk

Skoletransport / Bibliotek / Vandrerhjemsledelse Norsk | Høyskole | Institutt | Universitet

Transportledelse er den viktigste modulen i skole / høyskole / universitet. Administrator kan se alle detaljene i skolebilsjåføren som navn, kjøretøy-nr, lisensnummer og førertelefonnummer. Det overordnede konseptet med Transport Management-modulen er at den vil gi fullstendige detaljerte analyser om all transportkjøretøystildeling. Ved hjelp av GPS-systemet kan Genius spore skoleplanlegging i sanntid når som helst. Tilsvarende kan denne modulen også tilpasses i henhold til det enkelte instituttets krav.

Biblioteksstyringssystem er en modul som brukes til å administrere katalogen til et bibliotek. Dette fører register over hele transaksjoner av bøkene som er tilgjengelige i biblioteket. Genius tilbyr Library Management System som er veldig enkelt å bruke og tilfredsstiller alle krav til en bibliotekar. Det er mange funksjoner som hjelper bibliotekaren med å spore poster over tilgjengelige bøker så vel som utstedte bøker. Dette systemet er tilgjengelig på nettstedet så vel som i mobilapplikasjoner.

 • Hold oversikt over forskjellige kategorier av bøker.
 • Klassifiser bøkene fagmessig og enkel måte å legge inn nye bøker på.
 • Enkel måte å sjekke ut og sjekke inn på.
 • Enkel måte å vite hvor mange bøker som utstedes til en bestemt student, og også å vite statusen til en bok.

Vandrerhjem Ledelse-modulen er utviklet for å administrere ulike aktiviteter på vandrerhjemmet. Når det er et stort antall studenter og justering av alle vandrerhjemmets oppgaver og poster er nødvendig, jobber Hostel Management effektivt for å håndtere daglige Hostel-aktiviteter. Ulike brukere kan se vandrerhjemmets innkvartering og detaljer om vandrerhjemmet via Detaljer-menyen. Ved hjelp av Genius Education Management kan brukere sjekke den daglige kantinemenyen via nettstedet samt mobilapplikasjonen.

Studenter programvare for bussstyringssystem norsk, Studentbuss transportløsninger norsk, School Bus Transportation Management ERP norsk, Studentbuss Transport Management Mobile Søknad norsk, Student Bus Transport Management App for iPhone og Android Norwegian, Bibliotekadministrasjon ERP for skolen College University Institute Norwegian, Library Management Mobile Application Norsk ,Vandrerhjem Booking Mobile App for studenter norsk, Vandrerhjemmekantine Styringssystem Programvare for studenter norsk, Online Hostel Reservation System Software ERP Mobile App Norwegian

Skoleelever og kjøretøysporing / System norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Det er planlagt å spore skoletransport og håndtere studentenes plassering på en sikret måte. Det hjelper å vite om eleven gikk av eller på transportkjøretøyet og i stand til å sende viktige varsler til foresatte og skoleledelse med dataene som skolene har trenger å vite. Deretter gir Genius Education-ledelsen presise og raske svar. Student Tracker vil bruke mobilenhet for live studentsporing. Administrator, lærere og foreldre kan spore og overvåke i sanntid gjennom Genius cross platform. Det er uunnværlig for en skole å overvåke elevene.

Genius gir en tilpasset GPS-sporingsløsning beregnet på alle utdanningsorganisasjonene. Det er i utgangspunktet fokusert på å oppgradere studentens sikkerhet og i tillegg belastningen for reiseoperasjonene. Ikke bare sporer det kjøretøyene, modulen er ment å spore hver eneste student. Dette tillater skole- og høyskoleledelsen å håndtere transportaktivitetene sine mer dyktig og gi foreldrene bedre stillhet.

Studentbusssporing Systemprogramvare ERP norsk , Studentbus Vehicle Tracking ERP Norwegian, Studentbus Vehicle Tracking Mobile App Norwegian,Student Vehicle Tracking Mobile App for iPhone og Android Norwegian , Skolebuss GPS-sporing Mobilapp norsk, Skolebuss ruteplanleggerprogramvare ERP-applikasjon norsk, Skolebussoptimalisering norsk

Skoleeksamen Ledelse Norsk | Høyskole | Institutt | universitet

Oppgaven med eksamensprosessen blir veldig enkel i School Exam Management Module. Exam Management-modulen til School ERP verifiserer forskjellige institusjonelle operasjoner. Systemet kan generere eksamensresultater i tre formater: karakterbasert, karakterbasert og kombinasjon av begge. Det vil hjelpe til med konfigurering av forskjellige seksjoner, for eksempel antall klasser, emner og typer språk og type eksamen. Brukeren kan definere karakterer og eksamensregler. Det er mindre sjanser for menneskelige feil i eksamensstyringsmodulen, da School ERP Cloud gir robuste valideringer.

Eksamenledelse er designet som et potensielt verktøy som hjelper lærerne med å planlegge eksamen, lage online / frakoblede eksamensoppgaver, spørsmålsbanker, eksamenstabell og eksamensresultater. Institutter kan ta online- og frakoblet eksamen og kan også tilpasse karakterene eller karakterbaserte eksamener. Genius Education Management System gir alle detaljene på én plattform, noe som gir bedre studiemiljø og klarhet i instituttet.

Programvare for eksamensstyringssystem, norsk, studenteksamen, programvare for ERP norsk, studenteksamen, mobilapplikasjon norsk, eksamensstyringsprogramvare, ERP norsk, elektronisk eksamensledelse, mobilapplikasjon norsk, elektronisk eksamenssystemprogramvare for studenter, norsk, åpen kildekode, eksamensstyringssystemprogramvare, ERP norsk

Med sin internasjonale og globale tilnærming til Education Management utleder Genius Education Management produktivt alle aspektene av School ERP Software integrert under ett enkelt grensesnitt med robuste funksjoner og funksjoner. Det er helt egnet for de institusjonelle behovene til små og store institusjoner. Ulike viktige funksjoner som; Online opptak / påmelding, online gebyrbetaling, online / frakoblet eksamensledelse, menneskelig ressursledelse, student / kjøretøy live sporing, sikkerhetsport / resepsjon ledelse etc.

Læringsledelse System LMS norsk, Programvare for gratis skolelæringsstyringssystem norsk, Online Learning Management ERP Norwegian, Online læringsledelse Mobil applikasjon norsk , Læringsledelse System for skole College University norsk, Online Learning Management System Norsk, Online Learning App norsk, LMS systemprogramvare norsk, LMS mobilapplikasjon norsk, LMS Systemets åpen kildekode norsk, Åpen kildekurs online klasserom norsk
Sweden , Denmark
Sverige, Danmark