Image Alt

Polskie oprogramowanie do zarządzania szkołą

Polskie oprogramowanie do zarządzania szkołą

Geniustyczne zarządzanie edukacją to aplikacja internetowa i mobilna opracowana specjalnie do obsługi codziennych funkcji szkoły/uczelni i uniwersytetów. Jest to rozwiązanie ERP oparte na chmurze, które zapewni nauczycielom, uczniom i rodzicom najbardziej aktualny formularz aplikacji mobilnej, aby pomóc im w korzystaniu z loginu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. W związku z tym ogromnie wzrasta mobilność do korzystania z tego systemu. Umożliwi Ci uzyskanie pełnego skomputeryzowanego zaangażowania w administrację organizacji frontowych i zaplecza z ćwiczeniami administrowania informacjami we wszystkich instruktażowych fundacjach, na przykład w szkołach, uczelniach i uniwersytetach.

System zarządzania szkołą / uczelnią / uniwersytetem (ERP)

"Doświadcz bezproblemowej wydajności dzięki wielu funkcjom międzyplatformowym i prostemu, ale dynamicznemu interfejsowi"

Szkoła Geniusza ERP ma na przykład różne moduły do zarządzania i obsługi; Zarządzanie opłatami, harmonogramem, frekwencją, egzaminami, wiadomościami, hostelem, biblioteką, transportem, kalendarzem szkolnym, wydarzeniami itp. Dodatkowo niedawno uruchomiono nową wersję z pełnoprawnym modułem Human Resource do zarządzania listami płac pracowników i ich odcinkami wypłat. Moduł Finanse pomaga zaplanować i przypisać struktury opłat dla studentów. System ERP Genius School jest również doskonałym narzędziem do współpracy, wykorzystującym funkcję Priorytetu zadań. W Genius istnieje również wewnętrzny system wiadomości, który pomoże Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom komunikować się ze sobą.

ERP w chmurze Polski, Szkoła ERP Polski, Enterprise ERP Solutions Polski, Edukacyjne Moduły ERP Polski, Szkolny System Zarządzania ERP Polski, Szkolny System ERP Polski, Szkolny ERP Polski, topowe systemy erp dla małych firm Polski, Oprogramowanie do zarządzania uczelnią Polski, szkoła erp demo oprogramowania w języku polskim

Szkoła Zarządzanie Akademickie Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Geniustyczne zarządzanie edukacją pomoże studentom w obsłudze wszystkich funkcji zarządzania akademickiego, zarządzając wszystkimi działaniami operacyjnymi, aby uzyskać pożądane wyniki w ich karierze. Stworzy to lepszą kulturę i środowisko uczenia się dla uczniów, a także administracji szkolnej. Co zbliży ich do wyznaczonych celów. Moduł Academic Management został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał lepsze możliwości rozwoju przy płynnym i efektywnym przebiegu całego procesu akademickiego. Uprości działania operacyjne i przekształci strukturę akademicką w długo oczekiwane ramy cyfrowe. Moduł edukacyjny ERP jest w pełni zintegrowany z funkcjami akademickimi i narzędziami zarządzania oświatą, które pomogą w tworzeniu lepszych wyników uczniów.

Szkolny System Zarządzania Akademickim Językiem Polskim, Akademicki System Zarządzania Język Polski, Akademicka Aplikacja Mobilna do Zarządzania Językiem Polskim, Akademicki System Zarządzania ERP Polski, Akademicki System Zarządzania dla Studentów Polski, Akademicki System Zarządzania na iPhone'a Polski, Akademicki System Zarządzania dla Szkoły Wyższej Uniwersytet Polski

Zarządzanie Uczniami Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

System zarządzania studentami ERP jest w stanie obsłużyć duże dane studentów i wydajnie pobierać wszystkie przechowywane dane z systemu. Może zarządzać procesem rejestracji, rekrutacji, przydzielania klas i sekcji itp., aby uzyskać ogólny widok wyników ucznia. Podobnie może również monitorować codzienne czynności nauczyciela i śledzić codzienną frekwencję ucznia / nauczyciela. Studenci mogą uczyć się o technologiach nowej generacji podczas codziennych zajęć akademickich z prostą strukturą i łatwym interfejsem użytkownika dla studentów.

Polski system zarządzania studentem, polski system zarządzania studentem online ERP, polska aplikacja mobilna do zarządzania studentem, polska aplikacja do zarządzania studentem na iPhone i Android po polsku, system informacji studenta po polsku, ERP po polsku, system informacji studenta po polsku, aplikacja do zarządzania studentem po polsku, zintegrowany system informacji o studentach Polskie

Szkolne Programy Stypendialne Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Bez żadnych formalności program stypendialny online pozwoli studentom złożyć wniosek i złożyć wniosek cyfrowo. Tym samym zwiększa szansę na elastyczną dostępność i zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając tym samym sprawny przebieg procesu Aplikacji Stypendialnej w Edukacji Szkolnej ERP. Administracja stworzy Studenckie Programy Stypendialne, które pomogą studentom w ich pomocy finansowej na ukończenie nauki. Moduł zapewni różne funkcjonalności, takie jak; Rejestracja studentów online, Nadanie wszystkim uczniom niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego, Sprawdzenie kryteriów kwalifikacyjnych do złożenia wniosku o stypendium, Proste i szybkie przetwarzanie i publikacja wybranych studentów, Potwierdzenie wysokości otrzymanego stypendium przez Studentów i Placówki, Alert SMS dla Studentów/Rodziców w sprawie zatwierdzenia i wypłaty kwoty, Obsługa wielu wniosków, Generowanie listy wyboru, Przyznanie, Rejestr, Postępowanie itp.

Internetowy Program Stypendialny po polsku, Oprogramowanie do zarządzania stypendiami po polsku, Zarządzanie stypendiami ERP po polsku, Aplikacja mobilna do zarządzania stypendiami dla studentów po polsku, Aplikacja do zarządzania stypendiami na iPhone i Android po polsku, Oprogramowanie do zarządzania stypendiami po polsku, Programy stypendialne dla studentów po polsku

Bezpłatny wstęp do szkoły online i zapisy do szkoły | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Przyjęcie i rekrutacja to zadanie, które odbywa się dla organizacji (szkoła, uczelnia, uniwersytet, instytut itp.) W regularnych odstępach czasu. To zadanie obejmuje wiele kłopotliwych i skomplikowanych procedur, które w przypadku ręcznego wykonania zajmą dużo czasu zespołowi zarządzającemu nimi. Proces obejmuje projektowanie formularzy dla kandydatów, Zbieranie danych, Zbieranie płatności, które obejmuje koszt i czas, jednocześnie wpływając na jakość i powstawanie błędów.

Aby zautomatyzować tę procedurę, nasi programiści stworzyli funkcję Online Admission and Enrollment, której celem jest uczynienie operacji i funkcjonalności organizacji płynnych i łatwych. Stwarza to przejrzystą i szybką metodę prowadzenia ewidencji i utrzymywania jej do przyszłych celów. W ten sposób Cyfrowy System Aplikacji Online ułatwia zadanie zarówno instytucjom, jak i studentom.

Korzyści z przyjęcia i rejestracji online
 • Ponieważ jest to formularz rekrutacyjny online, umożliwia kandydatom wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
 • Nie musisz stać w długich kolejkach, aby otrzymać formularz zgłoszeniowy i go przesłać.
 • Zmieni się tradycyjna metoda ręcznej pracy papierkowej, co pomoże w oszczędnościach dla instytutów.
 • Formularz rekrutacyjny online pomoże w redukcji niechcianych danych, administrator może sprawdzić zgłoszenia, a do bazy danych Instytutu zostaną wprowadzone tylko dane kwalifikujących się studentów.
 • Proces zapewni precyzyjne i wiarygodne wyniki dzięki standaryzacji.
 • Cały proces rekrutacji jest bardzo dynamiczny, jeśli nastąpią jakieś zmiany w systemie, od razu odbiją się one na kandydatach.
 • Oszczędność siły roboczej — Instytuty nie muszą przydzielać dodatkowej siły roboczej do zarządzania kandydatami.
 • Nie trzeba już osobno drukować i przechowywać formularzy.
 • Instytuty nie muszą zbierać formularzy wszystkich kandydatów i ich składać.
System zarządzania rekrutacją do szkół język polski, oprogramowanie do formularzy rekrutacyjnych online dla studentów, system zarządzania rekrutacjami do szkół po polsku, system rekrutacji na studia po polsku, aplikacja mobilna do szkół po polsku, Android Aplikacja do szkół po polsku, system rekrutacji do szkół po polsku, rekrutacja przez internet w szkole po polsku

Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania opłatami online dla szkół | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Oprogramowanie do zarządzania opłatami opracowane przez Genius Education Management System pomaga szkołom/uczelniom/uniwersytetom w digitalizacji procesu pobierania opłat od studentów za pośrednictwem różnych bramek płatności zintegrowanych z naszym systemem. Pobieranie opłat online może być dokonywane przez odpowiednie organy w dowolnym czasie iz dowolnego miejsca.

Bezpieczne loginy są przyznawane każdemu uczniowi-użytkownikowi, rodzicowi, kierownictwu, personelowi, dzięki któremu płatności online/transakcje poboru opłat odbywają się bezpiecznie i zmniejsza się ryzyko nieuczciwych transakcji. W ten sposób system zarządzania opłatami szkolnymi usprawnia wszystkie procesy i umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym pobieranych i oczekujących opłat.

Zarządzanie bezwzględnymi opłatami szkolnymi
 • Wszystkie rodzaje struktury opłat
 • Pobieranie opłat za kurs, klasę i kategorię studencką
 • Struktura rabatów dla wielu osób pobierających opłaty
 • Dostępne z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Pobieranie czesnego i wnoszenie czesnego
 • Zaprojektowane domyślne i konfigurowalne szablony pokwitowań/płatności
 • Szczegółowe dane pobieranej opłaty dostępne na desce rozdzielczej
 • Faktura dostępna dla różnych kategorii opłat
Opłaty za szkołę online
 • Pobieranie opłat przez zintegrowane bramki płatnicze
 • Raporty o statusie oczekujących opłat przez SMS/e-mail
 • Urządzenie do generowania pokwitowań opłat
Zarządzanie opłatami online ERP Polski, Zarządzanie opłatami online Aplikacja mobilna Polski, Student Zarządzanie opłatami online ERP Polski, Opłacanie opłat za studia Online Polski, Płacenie opłat uniwersyteckich Online po polsku, Płacenie opłat online ERP po polsku, Płacenie opłat online Aplikacja mobilna po polsku, Płacenie i pobieranie opłat online Polski, proces wnoszenia opłat online w School College University Polish

Oprogramowanie do zarządzania frekwencją w szkołach online | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Oprogramowanie do zarządzania frekwencją dostarczane przez Genius Education Management System pomaga w rejestrowaniu frekwencji online uczniów przez nauczycieli, oszczędzając dużo czasu i pośrednio zwiększając produktywność nauczycieli, co ginie, jeśli będą codziennie utrzymywać ręczną frekwencję. Możesz teraz pożegnać się z długopisem i papierem, korzystając z naszego systemu zarządzania frekwencją uczniów i automatyzując proces.

W ten sposób Free Attendance Software pomaga nauczycielom rejestrować frekwencję w różnych klasach, sekcjach, a nawet departamentach, a także może być później sprawdzana przez administratorów w przypadku jakichkolwiek niedociągnięć/błędów. Codzienne kopie zapasowe danych o obecności można generować z oprogramowania obecności online, a nawet niestandardowe raporty można generować i drukować z systemu.

Frekwencja pracowników szkoły
 • Dzienna, tygodniowa, miesięczna i roczna obecność pracowników może być wykonywana przez administratora.
 • Administrator może nadzorować i monitorować obecność nauczyciela w przypadku jakiegokolwiek błędu/błędu. Frekwencja uczniów
 • Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne frekwencje uczniów mogą być realizowane przez odpowiednich wychowawców klas.
 • Nauczyciel może zmodyfikować frekwencję ucznia podjętą na późniejszym etapie w przypadku jakiegokolwiek błędu. Integracja biometryczna
 • Automatyczne dane związane z frekwencją są gromadzone dzięki integracji urządzeń biometrycznych i RFID.
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wprowadzenia proxy i domyślnych danych ze względu na monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie do zarządzania obecnością online w języku polskim, Oprogramowanie do zarządzania obecnością w studentach w języku polskim, ERP w języku polskim do zarządzania obecnością studentów w języku polskim, Oprogramowanie do monitorowania obecności w sieci w języku polskim, Oprogramowanie do śledzenia obecności w klasach w języku polskim, Aplikacja mobilna do śledzenia obecności dla studentów szkół wyższych w języku polskim, Rejestracja obecności online w języku polskim , Biometryczny system zarządzania frekwencją Oprogramowanie ERP Polski, Biometryczny system zarządzania frekwencją Aplikacja mobilna dla Szkoły Wyższej Uniwersytet Polski

Szkolne oprogramowanie do zarządzania zadaniami domowymi i zajęciami języka polskiego | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Dzięki tej funkcji systemu zarządzania edukacją Genius; śledzenie codziennych wyników ucznia można łatwo zrobić, pomagając w stworzeniu odpowiedniego środowiska dla uczniów, zbliżając ich o krok do sukcesu. Pomaga to również nauczycielom zmniejszyć ich zadanie polegające na ręcznym utrzymywaniu wszystkiego i prowadzeniu rejestru prac domowych uczniów, zajęć, zadań, notatek, planowania lekcji itp. za pomocą naszego zdigitalizowanego oprogramowania do zarządzania danymi szkoły.

Nasz interaktywny internetowy moduł ERP jest zintegrowany ze wszystkimi akademickimi funkcjami zarządzania edukacją z różnymi narzędziami do nauki i nauczania, które koncentrują się na wynikach uczniów. Aplikacja mobilna dostarczana przez nasz internetowy system zarządzania szkołą jest wdzięczna rodzicom, którzy pomagają im na czas śledzić, czy ich dzieci wykonują każde zadanie na czas.

Mamy kompletne oprogramowanie do zarządzania szkołą, które pomaga wszystkim stronom związanym ze szkołą w następujących funkcjach akademickich:

Klasa i sekcja szkolna
 • Nauczyciele mogą sprawdzać i wyświetlać listę klas i sekcji, do których zostali przypisani do nauczania uczniów, widzą numer klasy i sekcję, do której zostali przypisani przez dyrektora lub administratora szkoły.
 • Administrator może dodać nową klasę z nazwą klasy, kodem i strumieniem / działem, pokaże również program i siłę ucznia w tej klasie.
 • Może też dodawać różne sekcje dla poszczególnych zajęć, z łączną liczbą uczniów uczących się w każdej sekcji. Mogą również przeglądać i aktualizować listę klas i sekcji uczniów.
Przedmioty szkolne
 • Nauczyciele widzą przydzielone im przedmioty do nauczania uczniów z listy przydziału przedmiotów. Pomoże to nauczycielom poznać strumień/dział oraz przedmioty do nauczania w różnych klasach i sekcjach.
 • Administrator może dodać kod tematu dla poszczególnych przedmiotów i zgodnie z zasadami rady rządowej może również dodać preferowaną książkę i autora książki dla tego samego. W przypadku różnych przedmiotów administrator może przypisać kod tematu, taki jak: Chemia - CHEM, Fizyka - PHY, Sztuk Pięknych - FIAR itp.
 • Jeśli instytut zdecyduje się dodać więcej przedmiotów do poszczególnych lub wszystkich zajęć, administrator może przypisać i dodać różne przedmioty do poszczególnych zajęć i sekcji. Podobnie, może również przydzielić różne przedmioty nauczycielom, co pomoże im zrozumieć, jakich przedmiotów muszą uczyć na wykładach, ze strumieniem / działem, nazwiskiem pracownika, klasą i sekcją.
Program szkolny i planowanie lekcji
 • Nauczyciele / Administrator mogą zarządzać programem nauczania różnych przedmiotów zajęć, co pomoże im zaplanować zajęcia i wykłady, aby ukończyć program różnych przedmiotów na czas.
 • Administrator może codziennie dodawać nową listę planowania lekcji, co pomoże nauczycielom poznać przedmioty, kod wykładu i przydzielone im różne tematy wykładów, co zwiększy szybkość ukończenia programu nauczania w odpowiednim czasie.
 • Podobnie nauczyciele mogą codziennie dodawać nową listę planowania lekcji, co pomoże nauczycielom poznać przedmioty, kod wykładu i przydzielone im różne tematy wykładów, co przyspieszy ukończenie sylabusa.
Zadania szkolne i notatki
 • Uczniowie mogą wyświetlać swoje codzienne zadania i notatki, które zostaną przesłane przez ich nauczycieli, korzystając z interaktywnej aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.
 • Nauczyciele będą regularnie przesyłać Projekty i notatki do systemu, które można wyświetlać zarówno w systemie internetowym na komputery, jak i w aplikacji mobilnej. Uczniowie mogą zobaczyć nazwisko nauczyciela klasy, który przydzielił zadania i notatki, a także datę przesłania ich.
Zajęcia szkolne i prace domowe
 • Nasza interaktywna aplikacja mobilna pomoże nauczycielom przesyłać codzienną pracę klasową / pracę domową dla swoich uczniów. Uczniowie i rodzice mogą przeglądać zadania klasowe / domowe przypisane do każdego przedmiotu za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 • Pomoże to uczniom, którzy są nieobecni na zwolnieniu lekarskim lub z jakiegokolwiek innego powodu. Mogą kopiować i uzupełniać swoją pracę klasową za pomocą aplikacji mobilnej, która potwierdzi nieobecnym uczniom pracę klasową danego dnia i zadaną pracę domową przez ich nauczycieli.
Szkoła College Uniwersytet System zarządzania zadaniami domowymi i klasami Język polski, system zarządzania zadaniami domowymi i klasami ERP język polski, oprogramowanie systemu zarządzania zadaniami domowymi dla uczniów język polski, zadania domowe i zarządzanie zajęciami Aplikacja mobilna język polski, zadania domowe i zarządzanie zajęciami dla uczniów ERP język polski, zadania domowe i zarządzanie zajęciami Aplikacja na iPhone'a polski, praca domowa dla uczniów i zarządzanie klasami na Androida polski

Szkoła Online System Zarządzania Planem Lekcji Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Planowanie harmonogramu jest proste i wydajne dzięki Genius Education Management. Jest to najbardziej podstawowa konieczność planowania i rozwoju uczniów w różnych szkołach/uczelniach/uniwersytetach i instytutach, a także pomaga w przydzieleniu precyzyjnego harmonogramu do każdego przedmiotu, aby uczyć uczniów. Godziny zajęć w szkole są ograniczone, dlatego należy nimi zarządzać z odpowiednim planowaniem czasu i zarządzaniem czasem. Może być używany do przypisywania nowej klasy lub anulowania harmonogramów zajęć, umożliwiając w ten sposób lepszy sposób na zaoszczędzenie czasu i energii uczniów. Z biegiem czasu różne przedmioty i klasy są przydzielane zgodnie z potrzebą ich przydziału za pomocą tej funkcji. Można go również wykorzystać do przypisania różnych zajęć praktycznych i teoretycznych, które zwiększą produktywność i efektywność uczniów.

W celu zaoszczędzenia odpowiedniego czasu i wysiłku administracji; Portal Genius zapewnia możliwość bezpłatnego stworzenia szkolnego planu lekcji. Dzięki tej funkcji szkoły/uczelnie/instytuty/uniwersytety mogą bezproblemowo tworzyć i zarządzać rozkładem zajęć pracowników i uczniów. Pomaga to również w zarządzaniu pełnomocnictwem, przypisując wykład innemu nauczycielowi, gdy dany nauczyciel jest nieobecny.

Harmonogram Wydziału Szkolnego

Administrator szkoły raz przyznaje plan lekcji dla określonej klasy; nauczyciele mogą przeglądać własny rozkład zajęć w klasie i odpowiednio zarządzać swoim harmonogramem. Nauczyciele mogą decydować o swoim planie dnia i mogą również uzyskać dostęp do harmonogramu z aplikacji mobilnej. Wszelkie pełnomocnictwa przydzielone im przez administratora szkoły zostaną do nich poproszone za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Harmonogram uczniów szkoły

Plan lekcji stworzony przez nauczycieli dla poszczególnych klas może być przeglądany przez uczniów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Uczniowie otrzymają nawet powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach wprowadzonych przez nauczycieli w przypadku proxy. Rodzice mogą również przeglądać rozkład zajęć ucznia, który będzie wyświetlany co tydzień w aplikacji uczeń-rodzic.

Oprogramowanie do zarządzania rozkładem czasu Polski, ERP do zarządzania rozkładem czasu Polski, Aplikacja do zarządzania rozkładem czasu dla szkoły Kolegium Uniwersytet Polski, Zarządzanie czasem Aplikacje mobilne dla studentów Polski, Szkolny system generowania rozkładu jazdy Oprogramowanie ERP Polski, Szkoła Kolegium Uniwersytet Generator rozkładu jazdy Open Source Polski, Auto Generator rozkładu jazdy Aplikacja mobilna dla szkoły Uczelnia Uniwersytet Polski, Planowanie rozkładu zajęć dla studentów Aplikacja mobilna na iPhone i Androida Polski, Oprogramowanie systemu powiadomień w czasie rzeczywistym Polski

Zarządzanie płacami w szkole Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

System Zarządzania Płacami dba i zarządza podziałem finansowym wynagrodzeń pracownika, dodatków, potrąceń, płac brutto i netto. Pomaga również w tworzeniu odcinków wypłat za określony okres. Niezwykłą zaletą systemu Payroll Management System jest jego prostota wykonania i łatwy w obsłudze interfejs. . Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Global Payroll, szacuje się, że około 70% instytucji korzysta z zarządzania płacami w swoim stowarzyszeniu, ponieważ rozumie możliwości wyciągnięcia nieprzewidywalnych wypłat i zapłaty podatku od urzędów najwyższego szczebla.

School College University System Usługi Płacowe Polski, Online System Zarządzania Płacami ERP Polski, Aplikacja Mobilna do Zarządzania Płacami Polski, System Zarządzania Płacami dla Szkoły Wyższej University Institute Polski, Aplikacja do Zarządzania Płacami dla Szkoły Wyższej Uniwersytet Polski, Moduły Szkolnego Systemu Zarządzania Płacami Polski

Zarządzanie finansami szkoły polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Moduł zarządzania finansami Genius został specjalnie zaprojektowany dla sektora edukacji, aby zapewnić kompleksowy zarys finansów szkół / uczelni, co umożliwia instytutowi skonfigurowanie doskonałych funkcji zarządzania opłatami z dokładną strukturą księgi i wpisami do księgi z łatwym interfejsem użytkownika, dzięki czemu cały proces bezbłędne i szybkie. Opłaty, które są rejestrowane, są natychmiast odzwierciedlane w jednym miejscu, aby można było się z nimi zapoznać. Dodatkowo sprawnie zarządza złożonością rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, która ma wszystko, nad czym musi pracować uznana instytucja.

Instytucje edukacyjne muszą mieć odpowiednie dane finansowe i strategie przetrwania w konkurencyjnej sytuacji. Znaczące osiągnięcia opierają się na zdolności do gromadzenia i wykorzystywania informacji finansowych w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Instytucje, które są pod dobrą opieką, zawierają odpowiedni zestaw wymaganych informacji finansowych. Pewne standardy, prawa i metody są bardzo dobrze zdefiniowane w organizacji edukacyjnej za pomocą podejmowania decyzji finansowych.

Język polski, Oprogramowanie do zarządzania finansami Język polski, Aplikacja mobilna do zarządzania finansami Język polski, Zarządzanie finansami szkoły ERP Język polski, Aplikacja mobilna do zarządzania finansami dla School College University Institute Język polski, Aplikacja do zarządzania finansami szkoły na iPhone i Android Język polski, System zarządzania finansami dla School College University Instytut Polski

Transport Szkolny / Biblioteka / Zarządzanie Hostelem Polski | Kolegium | Instytut |Uczelnia

Zarządzanie transportem to najważniejszy moduł w szkole/uczelni/uczelni. Administrator może wyświetlić wszystkie szczegóły szkolnego kierowcy pojazdu, takie jak imię i nazwisko, numer pojazdu, numer licencji i numer telefonu kierowcy. Ogólna koncepcja modułu Zarządzanie transportem polega na zapewnieniu pełnych szczegółowych analiz dotyczących całego przydziału pojazdów transportowych. Za pomocą systemu GPS Genius może śledzić na żywo lokalizację Pojazdu Szkolnego w dowolnym momencie. Podobnie ten moduł można również dostosować do indywidualnych wymagań instytutu.

System Zarządzania Biblioteką to moduł służący do zarządzania katalogiem biblioteki. Dzięki temu prowadzona jest ewidencja całych transakcji dotyczących książek dostępnych w bibliotece. Genius dostarcza System Zarządzania Biblioteką, który jest bardzo łatwy w użyciu i spełnia wszystkie wymagania bibliotekarza. Istnieje wiele funkcji ułatwiających bibliotekarzowi śledzenie ewidencji dostępnych i wydanych książek. System ten jest dostępny na stronie internetowej oraz w Aplikacjach Mobilnych.

 • Prowadź ewidencję różnych kategorii książek.
 • Klasyfikuj książki tematycznie mądry i łatwy sposób na wprowadzanie nowych książek.
 • Łatwy sposób na wymeldowanie i zameldowanie.
 • Łatwy sposób na sprawdzenie, ile książek jest wydanych danemu uczniowi, a także poznanie statusu książki.

Moduł Zarządzanie Hostelem służy do zarządzania różnymi działaniami hostelu. Gdy jest duża liczba studentów i konieczne jest dostosowanie wszystkich zadań i zapisów w hostelu, Zarząd Hostelu pracuje wydajnie, aby poradzić sobie z codziennymi zajęciami w hostelu. Różni użytkownicy mogą przeglądać zakwaterowanie w hostelu i szczegóły hostelu w menu Szczegóły. Z pomocą Genius Education Management użytkownicy mogą sprawdzić codzienne menu stołówki poprzez Stronę Internetową oraz Aplikację Mobilną.

Oprogramowanie do zarządzania transportem autobusów dla studentów w języku polskim, Rozwiązania do zarządzania transportem autobusów dla studentów w języku polskim, ERP do zarządzania transportem autobusów szkolnych w języku polskim, Aplikacja mobilna do zarządzania transportem autobusów dla studentów w języku polskim, Aplikacja do zarządzania transportem autobusów dla studentów na iPhone i Android w języku polskim, Zarządzanie bibliotekami ERP dla School College University Institute w języku polskim, Zarządzanie Biblioteką Aplikacja mobilna Polski, Rezerwacja Hostelu Aplikacja mobilna dla Studentów Polski, System Zarządzania Stołówkami Hostel dla Studentów Polski, System Rezerwacji Hostelów Online Oprogramowanie ERP Mobile App Polski

Śledzenie Uczniów i Pojazdów / System Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Planuje się w szczególności śledzenie transportu szkolnego i obsługę lokalizacji uczniów w bezpieczny sposób. Pomoże to dowiedzieć się, czy uczeń wsiadł czy wysiadł z pojazdu transportowego, i będzie wystarczająco zdolny do wysyłania ważnych alertów do opiekunów i kierownictwa szkoły z danymi, które szkoły musi wiedzieć. Następnie kierownictwo Genius Education udziela precyzyjnych i szybkich odpowiedzi. Student Tracker użyje urządzenia mobilnego do śledzenia uczniów na żywo. Administrator, nauczyciele i rodzice mogą śledzić i monitorować w czasie rzeczywistym za pośrednictwem międzyplatformowej platformy Genius. Niezbędne jest, aby szkoła monitorowała swoich uczniów.

Genius zapewnia niestandardowe rozwiązanie śledzenia GPS przeznaczone dla wszystkich organizacji edukacyjnych. Zasadniczo koncentruje się na podnoszeniu bezpieczeństwa studenta, a ponadto na opłatach za operacje podróżnicze. . Nie tylko śledzi pojazdy, moduł jest przeznaczony do śledzenia każdego ucznia. Pozwala to kierownictwu szkoły i uczelni na sprawniejsze radzenie sobie z transportem i zapewnia rodzicom większy spokój.

Oprogramowanie ERP do śledzenia autobusów studenckich w języku polskim, ERP do śledzenia pojazdów w autobusach studenckich w języku polskim, Aplikacja mobilna do śledzenia pojazdów w autobusach studenckich w języku polskim, Aplikacja mobilna do śledzenia pojazdów w autobusach studenckich na iPhone i Android w języku polskim, Aplikacja mobilna do śledzenia autobusów w szkole w języku polskim, Oprogramowanie do planowania tras autobusów w szkole Aplikacja ERP w języku polskim , Optymalizacja trasy autobusu szkolnego w języku polskim

Szkoła Zarządzania Egzaminem Polski | Kolegium | Instytut | Uniwersytet

Zadanie procesu egzaminacyjnego staje się bardzo proste w module zarządzania egzaminami szkolnymi. Moduł zarządzania egzaminami Szkoły ERP weryfikuje różne operacje instytucjonalne. System może generować wyniki egzaminów w trzech formatach: na podstawie ocen, ocen i kombinacji obu. Pomoże w konfiguracji różnych sekcji, takich jak liczba zajęć, przedmioty i rodzaje języków oraz rodzaj egzaminu. Użytkownik może zdefiniować oceny i zasady egzaminu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów ludzkich w module zarządzania egzaminami, ponieważ School ERP Cloud zapewnia solidne walidacje.

Zarządzanie egzaminami zostało zaprojektowane jako potencjalne narzędzie, które pomaga nauczycielom w planowaniu egzaminów, tworzeniu dokumentów egzaminacyjnych online / offline, banków pytań, harmonogramu egzaminów i wyników egzaminów. Instytuty mogą przystępować do egzaminów online i offline, a także dostosowywać oceny lub egzaminy na podstawie ocen. System zarządzania edukacją Genius udostępnia wszystkie szczegóły na jednej platformie, co zapewnia lepsze środowisko nauki i przejrzystość w instytucie.

Oprogramowanie do zarządzania egzaminami w języku polskim, Oprogramowanie do zarządzania egzaminami dla studentów ERP w języku polskim, Aplikacja mobilna do zarządzania egzaminami w języku polskim dla studentów, Oprogramowanie do zarządzania egzaminami ERP w języku polskim, Aplikacja mobilna do zarządzania egzaminami online w języku polskim, System do zarządzania egzaminami online w języku polskim Oprogramowanie do zarządzania egzaminami w języku polskim, Open Source Oprogramowanie do zarządzania egzaminami ERP Polskie

Dzięki międzynarodowemu i globalnemu podejściu do zarządzania edukacją, Genius Education Management wydajnie czerpie wszystkie aspekty szkolnego oprogramowania ERP zintegrowanego w jednym interfejsie z solidnymi funkcjami i funkcjami. Jest całkowicie dostosowany do potrzeb instytucjonalnych małych i dużych instytucji. Różne kluczowe funkcje, takie jak; Wstęp / rejestracja online, płatności online, zarządzanie egzaminami online / offline, zarządzanie zasobami ludzkimi, śledzenie uczniów / pojazdów na żywo, bramka bezpieczeństwa / zarządzanie recepcją itp.

System zarządzania nauką LMS Polskie, Darmowe oprogramowanie do zarządzania nauką w szkole w języku polskim, Zarządzanie nauką online ERP w języku polskim, Aplikacja mobilna do zarządzania nauką online polskim, System zarządzania nauką dla School College University polskim, System zarządzania nauką online polskim, Aplikacja do nauki online polskim, Polskie oprogramowanie systemu LMS, Aplikacja mobilna LMS Polskie, System LMS Open Source w języku polskim , Sala lekcyjna online typu open source Polskie
Poland ,Argentina, Australia, Belarus, Brazil, Canada, Germany, Lithuania, UK, Ukraine, US , Russia,