Programvara för skolhantering svenska

Genial utbildning Förvaltning är en webb- och mobilapplikation utvecklad speciellt för att hantera alla dagliga funktioner i skolan / högskolan och universiteten. Det är en molnbaserad ERP-lösning som ger det mest uppdaterade mobilansökningsformuläret till lärare, studenter och föräldrar för att hjälpa dem att använda inloggningen från vilken plats som helst och när som helst. I linje med detta ökar rörligheten att använda detta system oerhört. Det ger dig möjlighet att komma till ett helt datoriserat engagemang för front- och backend-organisationsadministrationer med informationsadministrationsövningar från alla lärorika stiftelser, till exempel skolor, högskolor och universitet.

Skola/högskola/universitet (ERP) Management System

"Njut av enkel funktionalitet med en mängd plattformsoberoende funktioner och ett enkelt men kraftfullt gränssnitt."

Akademisk ledning

Streams/Departments
Strömmar/avdelningar
Hantera flera avdelningar och strömmar smidigt med vår programvara...

Strömmar/avdelningar

Hantera flera avdelningar och strömmar smidigt med vår programvara. Skapa scheman, tilldela lärare avdelningsmässigt och spåra elevernas framsteg och närvaro.

academic erp software India
Kurs och sats
Hantera enkelt flera kurser och batcher samtidigt. Du kan skapa...

Kurs och sats

Hantera enkelt flera kurser och batcher samtidigt. Du kan skapa, tilldela och spåra kurser, samt ställa in och hantera partier för studenter. Detta hjälper till att säkerställa att din skolas akademiska verksamhet löper smidigt och effektivt.

Lesson Planning
Skift och terminer
Hantera flera skift och terminer för olika avdelningar, inklusive ...

Skift och terminer

Hantera flera skift och terminer för olika avdelningar, inklusive effektivisering av klassscheman, spårning av närvaro, tilldelning av lärare och övervakning av elevernas framsteg.

Certificate
Certifikat
Skapa, anpassa, utfärda, skriv ut och distribuera snabbt certifikat för prestationer ...

Certifikat

Skapa, anpassa, utfärda, skriv ut och distribuera snabbt certifikat för prestationer som akademisk excellens, sport och fritidsaktiviteter med den här funktionen.

Assignment and Notes
Uppdrag och anteckningar
Elever kan se och skicka in uppgifter och anteckningar som lärare har gett till...

Uppdrag och anteckningar

Elever kan se och skicka in uppgifter och anteckningar som lärare har gett till sina respektive klasser. Elever och föräldrar får en avisering på sin mobilapplikation för uppdraget/lappen som fåtts från skolan.

Time Table
Tidtabell
Du kan enkelt skapa klassscheman, tilldela lärare till klasser och schemalägga ...

Tidtabell

Du kan enkelt skapa klassscheman, tilldela lärare till klasser och schemalägga raster och helgdagar med hjälp av ett intuitivt gränssnitt, samtidigt som du säkerställer att det inte finns några schemaläggningskonflikter.

Read More...
CLASSWORK & HOMEWORK
Klassuppgifter och läxor
Lärare kan enkelt skapa uppgifter och distribuera dem till eleverna, medan eleverna får...

Klassuppgifter och läxor

Lärare kan enkelt skapa uppgifter och distribuera dem till eleverna, medan eleverna får aviseringar och kan se och skicka in sina arbeten online med vår mobilapp.

Read More...
SYLLABUS & CIRCULAR
Kursplan och cirkulär
Ladda enkelt upp och dela kursplaner och cirkulär om kommande evenemang som möten...

Kursplan och cirkulär

Ladda enkelt upp och dela kursplaner och cirkulär om kommande evenemang som möten, kulturprogram, examinationer och andra aktiviteter med elever, föräldrar och personal.

Lesson Planning
Lektionsplanering
Programvaran låter lärare organisera, planera, skapa, hantera och spåra ...

Lektionsplanering

Programvaran låter lärare organisera, planera, skapa, hantera och spåra lektionsplaner, sätta in lärandemål och anpassa dem till läroplanen. Det optimerar tidshantering, minskar arbetsbelastningen och förbättrar undervisningseffektiviteten.

Studentledning

Online Enrolments
Online registreringar
Föräldrar och elever kan enkelt fylla i registreringsformuläret och skicka in nödvändiga...

Online registreringar

Föräldrar och elever kan enkelt fylla i registreringsformuläret och skicka in nödvändiga dokument online, vilket minskar pappersarbete och tid som ägnas åt manuell datainmatning.

Read More...
Online Entrance Examination
Online inträdesprov
Programvaran gör det möjligt för studenter att göra tentor från bekvämligheten...

Online inträdesprov

Programvaran gör det möjligt för studenter att göra tentor från bekvämligheten av sina egna hem och bedömer och analyserar automatiskt resultaten för att säkerställa en rättvis, standardiserad och effektiv antagningsprocess.

Read More...
Attendance and Leave
Närvaro och ledighet
Spåra närvaro för elever och lärare och generera närvarorapporter...

Närvaro och ledighet

Spåra närvaro för elever och lärare och generera närvarorapporter. Administratören kan godkänna eller avvisa ledighet för elever, lärare och andra anställda som använder vår mobilapp från var som helst i världen.

Read More...
Parent - Teacher Meeting (PTM)
Föräldra - Lärarmöte (PTM)
Förenkla processen med att organisera och schemalägga föräldramöten, så att...

Föräldra - Lärarmöte (PTM)

Förenkla processen med att organisera och schemalägga föräldramöten, så att föräldrar och lärare kan ansluta och diskutera en elevs framsteg och eventuella problem.

Read More...
Health Managemant
Health Management
Spåra och hantera elevjournaler, mediciner och möten utan problem för en säkrare...

Health Management

Spåra och hantera elevjournaler, mediciner och möten utan problem för en säkrare och hälsosammare skolmiljö. Det hjälper skolor att identifiera trender i hälsofrågor och genomföra lämpliga insatser.

Read More...
Event and Task Management
Event- och uppgiftshantering
Administratörer kan enkelt skapa och hantera skolevenemang, som föräldramöten...

Event- och uppgiftshantering

Administratörer kan enkelt skapa och hantera skolevenemang, som föräldramöten, sportturneringar och kulturprogram som gör det möjligt för lärare att tilldela och spåra uppgifter, sätta deadlines och övervaka framsteg.

Promote/Aluminate
Främja/aluminera
Administratören eller läraren kan befordra eller lyfta studenter till nästa termin...

Främja/aluminera

Administratören eller läraren kan befordra eller lyfta studenter till nästa termin/läsår utan ansträngning med ett enda klick. Det gör det också möjligt för skolor att spåra framsteg och karriärvägar för sina tidigare elever.

Performance Reports
Resultatrapporter
Programvaran gör det möjligt för administratören eller läraren att generera...

Resultatrapporter

Programvaran gör det möjligt för administratören eller läraren att generera prestationsrapporter för elever relaterade till deras närvaro, akademiska framsteg och övergripande tillväxt och hålla föräldrarna informerade om deras barns akademiska prestationer.

Email & Notification & Chat
E-post & meddelanden & chatt
Elever och lärare kan informeras om akademiska aktiviteter som klassscheman...

E-post & meddelanden & chatt

Elever och lärare kan informeras om akademiska aktiviteter som klassscheman, inlämningsuppgifter, meddelanden och nödvarningar, genom aviseringar och kommunicera enkelt med varandra via SMS-funktionen i vår mobilapp.

Read More...

Transport/Bibliotek/Vandrarhem

Leave Management ERP Software India
Information om fordon, förare
Vår modul visar en lista över fordonsnummer, maximal platstilldelning och datum...

Information om fordon, förare

Vår modul visar en lista över fordonsnummer, maximal platstilldelning och datum för förnyelse av försäkringen, samt olika förarens kontaktnummer och information.

Vehicle Driver Tracking ERP Software India
Fordonsspårning
Programvaran kan också tillhandahålla realtidsspårning av bussar, vilket gör att...

Fordonsspårning

Programvaran kan också tillhandahålla realtidsspårning av bussar, vilket gör att föräldrar och skoladministratörer kan övervaka var de befinner sig och säkerställa elevernas säkerhet.

Read More...
Route Details, Destinations
Ruttdetaljer, destinationer
Hantera bussrutter och spårfordon i realtid. Den här funktionen möjliggör ...

Ruttdetaljer, destinationer

Hantera bussrutter och spårfordon i realtid. Den här funktionen möjliggör också schemaläggning av hämtning och avlämning, samt ger föräldrar information om bussrutter och destinationer.

Transportation Allocation and Fees
Transporttilldelning och avgifter
Denna funktion låter dig fördela fordon, samt beräkna och samla in...

Transporttilldelning och avgifter

Denna funktion låter dig fördela fordon, samt beräkna och samla in transportavgifter. Säkerställ smidig transporthantering och korrekt avgiftsuppbörd för både skoladministrationen och föräldrarna.

Read More...
Hostel Types and Rooms Allocation
Vandrarhemstyper och tilldelning av rum
Hantera olika typer av vandrarhem och tilldela rum till studenter...

Vandrarhemstyper och tilldelning av rum

Hantera olika typer av vandrarhem och tilldela rum till studenter. Programvaran kan rymma olika vandrarhemstyper som pojkar, flickor och personalrum. Se tillgängliga rum, tilldela dem och övervaka beläggningsgraden.

Read More...
Hostel Registers and Fees
Vandrarhemsregister och avgifter
Skapa och hantera vandrarhemsregister, inklusive rumstilldelning, studentinformation...

Vandrarhemsregister och avgifter

Skapa och hantera vandrarhemsregister, inklusive rumstilldelning, studentinformation och in- och utcheckningstider. Det underlättar också processen att hantera vandrarhemsavgifter, som att spåra betalningar och generera kvitton.

Read More...
Manage Pocket Money
Hantera fickpengar
Den här funktionen hjälper studenter att hantera sina utgifter inom sin tilldelade...

Hantera fickpengar

Den här funktionen hjälper studenter att hantera sina utgifter inom sin tilldelade budget, och hjälper dem att sätta in och ta ut pengar efter behov, samtidigt som vandrarhemscheferna kan övervaka sina utgifter och saldo.

Read More...
Book issue and Return
Bokutgåva och Retur
Gör det möjligt för bibliotekarier att hålla reda på de böcker som...

Bokutgåva och Retur

Gör det möjligt för bibliotekarier att hålla reda på de böcker som lånats och återlämnats av studenter och personal, samt deras förfallodatum. Den här funktionen gör det också möjligt för bibliotekarier att hantera inventering och generera rapporter om bokcirkulation.

Book Lost and Fine
Boken Lost and Fine
Håll enkelt reda på försvunna böcker och debitera böter av elever som inte...

Boken Lost and Fine

Håll enkelt reda på försvunna böcker och debitera böter av elever som inte lämnar tillbaka dem i tid, förenkla bötesinsamlingsprocessen och generera rapporter för skoladministrationen.

Read More...

Examenshantering

Online / Manual Examination
Online / manuell undersökning
Skolor kan hantera provscheman både online och offline, skapa frågepapper...

Online / manuell undersökning

Skolor kan hantera provscheman både online och offline, skapa frågepapper, hantera betyg och analysera resultat på ett mycket effektivt sätt, vilket förenklar tentamen och minskar manuellt arbete.

Read More...
Question Bank
Frågebank
Generera frågebanker för olika ämnen institutionsmässigt för såväl...

Frågebank

Generera frågebanker för olika ämnen institutionsmässigt för såväl studenter som de sökande som ansöker om antagningsprov online.

Read More...
Question Paper Generator
Frågepappersgenerator
Den här funktionen låter dig skapa frågepapper för olika ämnen och...

Frågepappersgenerator

Den här funktionen låter dig skapa frågepapper för olika ämnen och klasser av olika slag, som flervalsfrågor, korta frågor, beskrivande, etc.

Read More...
Exam TimeTable
Tentamens tidtabell
Gör det möjligt för skoladministratörer att enkelt mata in och...

Tentamens tidtabell

Gör det möjligt för skoladministratörer att enkelt mata in och organisera tentor efter datum, ämne och klass, vilket säkerställer att varje elev får sitt respektive tentaschema, vilket sparar tid och minskar antalet fel under tentamensperioder.

Read More...
Set Grading Levels/ Ranking
Ställ in betygsnivåer/ranking
Examensmodulen online hjälper till att beräkna betygs-/rankningsnivåer...

Ställ in betygsnivåer/ranking

Examensmodulen online hjälper till att beräkna betygs-/rankningsnivåer enligt studentens provprestationer. Studenten kommer att få snabba resultat med en bättre utvärderingsprocess.

Class Designation
Klassbeteckning
Skolor kan sätta klassbeteckningar efter betyg eller betyg som eleverna...

Klassbeteckning

Skolor kan sätta klassbeteckningar efter betyg eller betyg som eleverna har erhållit och även tilldela dem klassbeteckningar enligt de kriterier som fastställs utifrån deras prestationer.

Read More...
Exam Center Allocation
Exam Center Allocation
Den här funktionen hjälper skolor att tilldela olika...

Exam Center Allocation

Den här funktionen hjälper skolor att tilldela olika examenscentra och lokaler till elever för offlineprov, med hänsyn till olika faktorer som kapacitet, plats och tillgänglighet för att säkerställa rättvis tilldelning av centra.

Issue Hall Tickets
Ge ut Hallbiljetter
Administratörer kan snabbt och enkelt skapa och anpassa hallbiljetter....

Ge ut Hallbiljetter

Administratörer kan snabbt och enkelt skapa och anpassa hallbiljetter med relevant information, inklusive tentamens datum och tider, tentamenscenter och studentinformation, och distribuera dem till studenter i rätt tid och effektivt.

Exam Report
Tentamensrapport
Den här modulen hjälper administratörer/lärare att utforma och hantera...

Tentamensrapport

Den här modulen hjälper administratörer/lärare att utforma och hantera tentamensrapporter för varje elev och generera olika typer av rapporter som innehåller elevernas månatliga och årliga aktiviteter och prestationsutveckling.

Read More...

Avgifter & Ekonomihantering

Fee Settings
Avgiftsinställningar
Gör inställningar för avgiftsuppbörd som betalningssätt, betalningstyper...

Avgiftsinställningar

Gör inställningar för avgiftsuppbörd som betalningssätt, betalningstyper (månadsvis, halvårsvis, kvartalsvis), avgiftskvitton, villkor och eftergifter.

Read More...
Fee Collection
Avgiftsuppbörd
Automatisera avgiftsbetalningsprocessen genom att säkerställa att avgiften...

Avgiftsuppbörd

Automatisera avgiftsbetalningsprocessen genom att säkerställa att avgiften skickas i tid, spåra betalningsstatus, generera fakturor och kvitton och eliminera behovet av manuell spårning och registrering av betalningar.

Read More...
Fee Report
Avgiftsrapport
Skoladministratörer kan generera elevmässiga rapporter om avgiftsinsamlingar...

Avgiftsrapport

Skoladministratörer kan generera elevmässiga rapporter om avgiftsinsamlingar, försenade betalningar och utestående avgifter genom att minska antalet fel och förbättra insynen i den finansiella rapporteringen.

Read More...
Payment and SMS Gateway Integration
Betalning och SMS Gateway-integration
Den här funktionen säkerställer säkra och bekväma betalningstransaktioner...

Betalning och SMS Gateway-integration

Den här funktionen säkerställer säkra och bekväma betalningstransaktioner, samtidigt som den tillhandahåller realtidskommunikation till föräldrar och elever angående skolaktiviteter och uppdateringar.

Read More...
Define Account Masters
Definiera kontomästare
Skoladministratörer kan hantera de ekonomiska aspekterna av skolan...

Definiera kontomästare

Skoladministratörer kan hantera de ekonomiska aspekterna av skolan som avgifter, utgifter och inkomster. Det gör det möjligt att skapa och hantera olika typer av konton, inklusive bankkonton, gäldenärskonton och inkomstkonton.

Account management
Kontohantering
Vår modul hanterar och övervakar bank-/kontanttransaktioner, utgifter....

Kontohantering

Vår modul hanterar och övervakar bank-/kontanttransaktioner, utgifter, provbalans, balansräkning och journalkuponger, vilket hjälper administratörer att hantera skolans ekonomi effektivt utan några fel.

MIS Reports
MIS rapporterar
Få MIS-rapporter som inkluderar elevprestationsdata, närvarorekord...

MIS rapporterar

Få MIS-rapporter som inkluderar elevprestationsdata, närvarorekord, lärarscheman, avgiftsuppbörd och ekonomiska rapporter i olika format, såsom diagram, grafer och tabeller, vilket möjliggör enkel analys och beslutsfattande.

Asset and Inventory
Tillgång och lager
Hantera skolans tillgångar och inventarier effektivt med vår modul...

Tillgång och lager

Hantera skolans tillgångar och inventarier effektivt med vår modul. Spåra användning, underhåll och avskrivningar och effektivisera köpförfrågningar och godkännanden. Håll dig organiserad och spara tid.

Maintenance
Underhåll
Administratörer kan spåra underhållsscheman, tilldela underhållsuppgifter...

Underhåll

Administratörer kan spåra underhållsscheman, tilldela underhållsuppgifter och generera arbetsorder, hålla tillgångar i gott skick och minska risken för haverier eller reparationer, fatta beslut om byte eller reparation av tillgångar.

Anställd/HRM Management

Employee Recruitment
Personalrekrytering
Underlätta anställningsprocessen genom att skapa platsannonser, ta emot...

Personalrekrytering

Underlätta anställningsprocessen genom att skapa platsannonser, ta emot ansökningar, schemalägga intervjuer och lagra kandidatinformation på en central plats.

Read More...
Salary Setting and Increments
Lönesättning och ökningar
Admin kan göra alla löneinställningar relaterade till löneskatter, lönebonusar...

Lönesättning och ökningar

Admin kan göra alla löneinställningar relaterade till löneskatter, lönebonusar och förskottslön. Admin kan också hantera löneökningar för anställda.

Biometric Attendance
Biometrisk närvaro
Registrera elevernas och personalens närvaro korrekt med fingeravtryck...

Biometrisk närvaro

Registrera elevernas och personalens närvaro korrekt med fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Denna funktion ger ett säkert och effektivt sätt att spåra närvaro och minska risken för fel eller bedrägerier.

Read More...
General Payslips
Skapa lönebesked
Administratör och lärare kan generera och distribuera korrekta...

Skapa lönebesked

Administratör och lärare kan generera och distribuera korrekta lönebesked i rätt tid, vilket förenklar löneprocessen och minskar antalet fel, vilket gör det lättare för skolor att hantera sin ekonomi.

Read More...
Payroll Reports
Lönerapporter
Få lönerapporter om betalningsinformation, inklusive avdrag...

Lönerapporter

Få lönerapporter om betalningsinformation, inklusive avdrag, traktamenten och skatter, vilket säkerställer transparens och ansvarsskyldighet.

Read More...
Leave Requests and Approval
Lämna förfrågningar och godkännande
Lärare eller personal kan begära ledighet online med vår mobilapp...

Lämna förfrågningar och godkännande

Lärare eller personal kan begära ledighet online med vår mobilapp. Administratören kan godkänna eller avslå ledighet för lärare och andra anställda med hjälp av vår mobilapp.

Manage Holidays
Hantera helgdagar
Admin kan tilldela vecko-, festival- och andra helgdagar...

Hantera helgdagar

Admin kan tilldela vecko-, festival- och andra helgdagar till lärare och personal och hantera löneavdrag. Denna funktion säkerställer också att den akademiska kalendern förblir uppdaterad och korrekt.

Generate Id Cards
Skapa ID-kort
Generera och skriv ut ID-kort i bulk eller individuellt efter behov för...

Skapa ID-kort

Generera och skriv ut ID-kort i bulk eller individuellt efter behov för elever, lärare och personal, vilket möjliggör enkel anpassning av ID-korten med skollogotyper, foton och annan nödvändig information.

Performance Reports
Resultatrapporter
Programvaran samlar in data som närvaro, betyg och studentfeedback...

Resultatrapporter

Programvaran samlar in data som närvaro, betyg och studentfeedback för att generera rapporter för varje lärare för att fatta välgrundade beslut om befordran, utbildning och andra aspekter av personalutveckling.

Geni Skola ERP har olika moduler att hantera och hantera till exempel; Avgiftshantering, tidtabell, närvaro, undersökningar, nyheter, vandrarhem, bibliotek, transport, skolkalender, evenemang etc. Dessutom har den nyligen lanserat den nya versionen med fullvärdig personalresursmodul för att hantera de anställdas löner och deras lönekuponger. Finansmodulen hjälper dig att planera och tilldela avgiftsstrukturer för studenter. Genius School ERP System är också ett utmärkt samarbetsverktyg som använder funktionen Task Priority. Det finns också ett internt meddelandesystem inom Genius som hjälper studenter, lärare och föräldrar att kommunicera med varandra.

Molnbaserad ERP svenska, Skola ERP svenska, Enterprise ERP Solutions svenska , Utbildnings ERP-moduler svenska, Skolhanteringssystem ERP svenska, Skolans ERP-system svenska, Skola ERP svenska, topp ERP-system för svenska svenska företag, Programvara för college management system svenska, skola erp programvara demo svenska

Skolans akademiska förvaltning svenska | College | Institutet universitet

Genial utbildning Förvaltning hjälper studenterna att hantera alla Academic Management-funktioner genom att hantera alla operativa aktiviteter för att få önskat resultat i sin karriär. Detta kommer att skapa bättre inlärningskultur och miljö för studenterna såväl som skoladministrationen. Vilket kommer att föra dem närmare sina uppsatta mål. Academic Management-modulen är utformad på ett sådant sätt att den ger bättre utvecklingsmöjligheter med hjälp av smidigt och effektivt flöde av hela den akademiska processen. Det kommer att ge den operativa verksamheten mer enkelhet och förvandla den akademiska strukturen till mycket efterlängtad digital ram. ERP-modulen för utbildning är helt integrerad med akademiska funktioner och verktyg för utbildningsledning som hjälper till att skapa bättre resultat för studenterna.

Programvara för skolans akademiska managementsystem svenska, Academic Management System-programvara svenska, Academic Management mobilapplikation svenska, Academic Management System ERP Swedish, Academic Management System for Students Swedish, Academic Management App för iPhone svenska, Academic Management System för School College University

School Student Management Svenska | College | Institutet universitet

Studentledning Systemet ERP kan hantera stora studentdata och hämta all lagrad data effektivt från systemet. Det kan hantera processen för inskrivning, antagning, klass- och sektionsallokering etc. för att få en övergripande bild av studentens prestationer. På samma sätt kan den också övervaka lärarens dagliga aktiviteter och spåra studentens / lärarens dagliga närvaro. Studenter kan lära sig om ny generationsteknik med sina dagliga akademiska aktiviteter med enkel struktur och enkelt användargränssnitt för studenter.

Studentledning System svenska, Online studenthantering Systemprogramvara ERP svenska, Studentledning Mobilapplikation svenska,Student Management App för iPhone och Android svenska, Studentinformationssystemprogramvara ERP svenska, Studentinformationssystemet online svenska, Studentinformationsansökan svenska, Integrerat studentinformationssystem svenska

School Scholarship Programmes Swedish | College | Institute | University

Utan pappersarbete kommer online-stipendieprogrammet att göra det möjligt för studenterna att ansöka och skicka in ansökan digitalt. Således ökar chansen för flexibel tillgänglighet och minskar risken för fel, vilket ger säkerhet för ett effektivt processflöde av stipendiatillämpning i skolutbildning ERP. Administrationen kommer att skapa stipendieprogram för studenter som hjälper studenterna i deras ekonomiska stöd för att slutföra sin utbildning. Modulen kommer att tillhandahålla olika funktioner som; Onlineregistrering av studenter, Tilldela unikt registreringsnummer till alla studenter, Kontrollera behörighetskriterierna för inlämning av stipendieansökan, Enkel och snabb bearbetning och publicering av utvalda studenter, Bekräftelse av stipendiebelopp mottaget av studenter och institutioner, SMS-varning till studenter / föräldrar om godkännande och utbetalning av belopp, hantering av flera applikationer, generering av urvalslista, tilldelning, register, förfaranden etc.

Online stipendieprogram svenska, stipendiehanteringssystem programvara svenska, student stipendiehantering ERP svenska, stipendiehantering mobilapp för studenter svenska, student stipendiehantering ansökan för iPhone och Android svenska, student stipendiehanteringssystem programvara svenska, stipendieprogram för studenter svenska

Skolfri onlineinträde och inskrivning svenska | College | Institutet universitet

Antagning och inskrivning är en uppgift som sker för en organisation (skola, högskola, universitet, institut etc.) med jämna mellanrum. Denna uppgift innehåller mycket krångel och komplexa procedurer som om det görs manuellt tar mycket tid för teamet som hanterar samma. Processen inkluderar utformning av formulär för kandidater, insamling av data, betalningssamling som inkluderar kostnad och tid och samtidigt påverkar kvaliteten och skapandet av fel sker.

För att automatisera denna procedur har våra utvecklare skapat online-antagnings- och inskrivningsfunktion i syfte att göra organisationens funktioner och funktioner smidiga och enkla. Detta skapar en öppenhet och snabb metod för att föra register och underhålla dem för framtida ändamål. Detta gör Digital Online Application System enkelt för både institutioner och studenter.

Fördelar med online-antagning och registrering
 • Eftersom det är online-antagningsformulär kan kandidater fylla i ansökningsformulär från var som helst och när som helst.
 • Du behöver inte stå i långa köer för att få ansökningsformuläret och skicka in detsamma.
 • Den traditionella metoden för manuellt pappersarbete kommer att ändras, vilket hjälper till att spara institutens kostnadsbesparingar.
 • Online-antagningsformuläret hjälper till att minska oönskade data, administratören kan kontrollera ansökningarna och endast behörig studentinformation kommer att läggas in i institutets databas.
 • Processen kommer att ge de exakta och tillförlitliga resultaten med standardiseringen.
 • Hela antagningsprocessen är väldigt dynamisk, om det blir några förändringar i systemet kommer det att återspeglas direkt till kandidaterna.
 • Man Power Saving - Institutioner behöver inte tilldela ytterligare arbetskraft för att hantera de sökande.
 • Inte längre krav på utskrift och lagring av formulär separat.
 • Institutioner behöver inte samla in blanketter för alla kandidater och lämna in dem.
System för antagning av skolan svenska, Studentanslutningsformulär Programvara svenska, Studenthantering System svenska, Online College Admission System svenska, Mobilapp för skolans antagning svenska, Antagning till Android-skolan App svenska, Online antagningssystem svenska, Online antagning i skolans svenska

Skolfri programvara för onlinehantering online | College | Institutet universitet

Avgiftshanteringsprogramvara designad av Genius Education Management System hjälper skolor / högskolor / universitet att digitalisera processen för avgifter från studenter via olika betalningsportaler integrerade i vårt system. Online avgiftsuppbörd kan göras av respektive organ när som helst och var som helst.

Säker inloggning ges till varje användare-student, förälder, ledning, personal genom vilken onlineavgifter betalning / inkassotransaktioner sker säkert och risken för bedrägliga transaktioner minskar. På detta sätt gör School Fee Management System alla processer strömlinjeformade och en realtidsspårning är möjlig med avseende på insamlade avgifter och väntande avgifter.

Skolhantering för absoluta avgifter
 • Alla typer av avgiftsstruktur
 • Kursvis, klassvis och elevkategorisk visningsavgift
 • Rabattstruktur för multipelavgift
 • Tillgänglig var som helst och när som helst.
Skolavgiftsinsamling och avgiftsbetalning
 • Standard- och anpassningsbara avgiftskvitton / betalningsmallar designade
 • Detaljerad information om insamlade avgifter finns på instrumentpanelen
 • Faktura tillgänglig för olika avgiftskategorier
Betalning av skolavgifter online
 • Avgifter tar ut genom integrerade betalningsportaler
 • Statusrapporter om väntande avgifter via SMS / e-post
 • Avgiftsgenereringsanläggning
Online-avgiftshantering ERP svenska, Online-avgiftshantering mobilapp svenska, studentavgifter online ERP-svenska, betalkollegiavgifter online svenska, betala universitetsavgifter online svenska, onlineavgift ERP svenska, onlineavgift betalning mobilapp svenska, onlineavgiftsbetalning och inkasso Svensk, online avgiftsbetalningsprocess i School College University Swedish

Programvara för skolans online-närvarohantering Svenska | College | Institutet universitet

Programvara för närvarohantering som tillhandahålls av Genius Education Management System hjälper till att ta lärarnas närvaro på nätet av lärare vilket sparar mycket tid och indirekt ökar produktiviteten hos lärare som blir dödade om de går för att upprätthålla manuell närvaro dagligen. Du kan nu säga hejdå till penna och papper genom att använda vårt system för studenthantering och automatisera processen.

På det här sättet hjälper Free Attendance Software lärare att registrera närvaro för olika klasser, sektioner och till och med avdelningar och som också senare kan granskas av administratörer i händelse av standard / fel. Daglig säkerhetskopiering av närvarodata kan genereras från Online Attendance Software och även anpassade rapporter kan genereras och skrivas ut från systemet.

Skolan anställd närvaro
 • Daglig, veckovis, månadsvis och årlig närvaro av anställda kan tas av admin.
 • Administratören kan övervaka och övervaka lärarens närvaro i händelse av standard / fel. Studentdeltagande
 • Dagliga, veckovisa, månatliga och årliga närvaro av studenter kan tas av respektive klasslärare.
 • Lärare kan ändra elevernas närvaro som tas senare i händelse av standard / fel. Biometrisk integration
 • Automatiska data relaterade till närvaro samlas in genom biometrisk och RFID-enhetsintegration.
 • Minskning av chanserna för proxy och standarddatainmatning på grund av övervakad realtidsrörelse.
Programvara för online närvarohantering, svenska, programvara för närvarohantering för studenter, svenska, närvarohantering för studenter, ERP-svenska, programvara för närvarospårning, svenska, studentklassprogram för spårning av svenska, närvarotracker mobilapp för skolhögskolan universitetsstudenter svenska, studentdeltagarregistrering online svenska , Biometrisk närvarohanteringssystemprogramvara ERP Swedish, Biometrisk närvarohantering Mobilapp för School College University Swedish

Program för skolläxor och klassarbete Management | College | Institutet universitet

Genom denna funktion i Genius Education Management System; spårning av en elevs dagliga prestationer kan enkelt göras för att skapa rätt miljö för studenter som tar dem ett steg närmare framgång. Detta hjälper också lärare att minska sin uppgift att manuellt underhålla allt och hålla reda på elevernas läxor, klassarbeten, uppgifter, anteckningar, lektionsplanering etc via vårt digitaliserade programvara för skoladatahantering.

Vår interaktiva webbaserade ERP-modul är integrerad med alla akademiska funktioner i Education Management med olika inlärnings- och undervisningsverktyg som är inriktade på studentresultat. Mobilappen som tillhandahålls av vårt online-skolhanteringssystem är tacksam för att föräldrar hjälper dem att spåra i rätt tid om deras barn slutför varje uppgift i tid.

Vi har en komplett programvara för skolhantering som hjälper alla parter som är associerade med skolan med följande akademiska funktioner:

Skolklass & sektion
 • Lärare kan kontrollera och visa listan över klasser och sektioner där de tilldelas för att undervisa eleverna, de kan se klassnumret och det avsnitt där de tilldelas av antingen rektor eller skoladministratör.
 • Admin kan lägga till en ny klass med klassnamn, kod och ström / avdelning, det kommer också att visa kursplanen och studentens styrka för den klassen.
 • Han / hon kan också lägga till olika sektioner för den specifika klassen med totalt antal studenter som studerar i varje avsnitt. De kan också visa och uppdatera listan över elever och lektioner.
Skolämnen
 • Lärare kan se de ämnen som tilldelats dem för att lära eleverna från listan över ämnesallokeringslista, det hjälper lärarna att känna till strömmen / avdelningen och ämnena att undervisa i olika klasser och sektioner.
 • Administratören kan lägga till ämneskod för enskilda ämnen och enligt regeringsstyrelsens regler kan han / hon också lägga till boken som föredras att läsa och författaren till boken för samma, För de olika ämnena kan admin tilldela ämneskod som: Kemi - CHEM, Fysik - PHY, Konst - FIAR etc.
 • Om institutet beslutar att lägga till fler ämnen i den specifika eller alla klasserna kan administratören tilldela och lägga till olika ämnen för den specifika klassen och sektionerna. På samma sätt kan han / hon också fördela olika ämnen till lärarna, vilket hjälper dem att förstå vilka ämnen de behöver undervisa i föreläsningarna, med ström / avdelning, anställds namn, klass och avsnitt.
Skolplan och lektionsplanering
 • Lärare / administratör kan hantera kursplanen för olika ämnen i klasserna, detta hjälper dem att schemalägga lektionerna och föreläsningarna för att slutföra kurserna för olika ämnen i tid.
 • Administratören kan dagligen lägga till en ny planeringslista över lektionerna, detta hjälper lärarna att känna till ämnena, föreläsningskoden och deras tilldelade olika föreläsningsämnen, detta kommer att öka kursens slutförande av kursplanen i rätt tid.
 • På samma sätt kan lärare lägga till en ny planeringslista över lektionerna dagligen, detta kommer att hjälpa lärarna att känna till ämnena, föreläsningskoden och deras tilldelade olika föreläsningsämnen, detta kommer att öka kursens slutförande av kursplanen.
Skoluppgifter & anteckningar
 • Eleverna kan se sina dagliga uppgifter och klassanteckningar, som laddas upp av respektive klasslärare med hjälp av den interaktiva mobilappen av deras mobiltelefoner.
 • Lärare laddar upp Uppgifter och anteckningar regelbundet i systemet som kan ses från skrivbordswebbsystem och mobilapp. Eleverna kan se klasslärarens namn som tilldelade uppgifter och anteckningar och datumet för inlämning av detsamma.
Skolarbete och läxor
 • Vår interaktiva mobilapp hjälper lärarna att ladda upp det dagliga klassarbetet / läxorna för sina elever. Eleverna och föräldrarna kan se det klassarbete / läxor som tilldelats för varje ämne via mobilappen.
 • Detta kommer att hjälpa de studenter som är sjukfrånvaro eller av någon annan anledning. De kan kopiera och slutföra sitt klassarbete genom mobilappen som bekräftar de frånvarande eleverna om dagens klassarbete och de givna läxorna av sina respektive lärare.
Skola Högskola System för läxor och klassarbete svenska, Program för läxor och systemhantering System ERP Swedish, Studentläxor och programvara för systemhantering för svenska, Studentläxor och klassarbete Mobilapp svenska, Studentläxor och klassarbete Management ERP svenska, Studentläxa och klassarbete App för iPhone svenska, Studentläxa och klasshanteringsapp för Android svenska

Skolans online-skola System för tidtabellhantering Svenska | College | Institutet universitet

Tidsplan för schemaläggning görs enkelt och effektivt med Genius Education Management. Det är den mest grundläggande nödvändigheten för planering och utveckling av studenter i olika skolor / högskolor / universitet och institut också detta hjälper till att tilldela exakta tider till varje ämne för att undervisa studenterna. Klasstiderna i skolan är begränsade och därför måste den hanteras med rätt tidsplanering och tidshantering. Den kan användas för att tilldela en ny klass eller också för att avbryta lektionstiderna, vilket möjliggör ett bättre sätt att spara elevernas tid och energi. Under alla tidsfrågor tilldelas olika ämnen och klasser efter deras behov av tilldelning med hjälp av denna funktion. Den kan också användas för att tilldela olika praktiska och teoretiska klasser som ökar elevernas produktivitet och effektivitet.

För att spara tillräcklig tid och administrativa ansträngningar; Genius-portalen ger möjlighet att skapa skoltidstabeller gratis. Genom den här funktionen kan skolor / högskolor / institut / universitet skapa och hantera tidtabell för anställda och studenttabellM utan problem. Detta hjälper också till med proxyhantering genom att tilldela en föreläsning till en annan lärare när den berörda läraren är frånvarande.

Skolans fakultetsplan

Skoladministratören medger en gång tidtabell för en viss klass; lärarna kan se sin egen klassrumstabell och hantera deras schema i enlighet med detta. Lärare kan bestämma sin dagplan och kan också komma åt tidtabellen från mobilappen. Alla ombud som tilldelats dem av skoladministratören kommer att uppmanas till dem via mobilapplikationen.

Tidtabell för skolelever

Tidsplanen som skapats av lärare för respektive klass kan ses av eleverna via deras mobilapp. Eleverna får till och med ett meddelande om eventuella ändringar eller uppdateringar som görs av lärare vid proxy. Föräldrar kan också se elevens tidtabell och den visas varje vecka för student-föräldra-appen.

Programvara för tidtabellhanteringssystem svenska, tidtabellhantering ERP-svenska, tidtabellhanteringsapplikation för skolhögskolan, svenska tidtabellapplikationer för studenter svenska, skoltidstabellgenerator systemprogramvara ERP svenska, skolhögskolan universitet schema generator öppen källkod svenska, auto Tidtabellgenerator mobilapp för skoluniversitetet, studenttidsplanerare mobilapp för iPhone och Android svenska, realtidsanmälningssystemprogramvara svenska

Skollönhantering Svenska | College | Institutet universitet

Lönhanteringssystemet tar hand om och hanterar den ekonomiska fördelningen av anställdas lön, ersättningar, avdrag, bruttolön och nettolön. Det hjälper också till att skapa lönekuponger under en viss period. Den extraordinära fördelen med Payroll Management System är dess enkla utförande och lättanvända gränssnitt. Som framgår av undersökningen gjord av Global Payroll uttrycks det att cirka 70% av institutionen använder löneadministration i sin förening, eftersom de förstår möjligheterna att ta ut oförutsägbara lönecheckar och betalning av skatt från de högsta myndigheterna.

Skola Högskola Systemlönstjänster svenska , Online Lönhantering Systemprogramvara ERP svenska , Lönhantering mobilapplikation svenska , Lönhanteringssystem för School College University Institute svenska , Ansökan om löneadministration för School College University svenska , Skollönhanteringssystemmoduler svenska

Skolans ekonomihantering svenska | College | Institutet universitet

Geni Finanshantering-modul är speciellt utformad för utbildningssektorn för att ge en omfattande översikt över School / College Finance som ger ett institut möjlighet att ställa in perfekta avgifter för hantering av avgifter med exakt storleksstruktur och storboksposter med ett enkelt användargränssnitt, vilket gör hela processen felfri och snabb. Avgifter som registreras återspeglas omedelbart på ett ställe för klar referens. Dessutom hanterar den komplexiteten i redovisning och ekonomisk rapportering effektivt, som har allt ett etablerat institut behöver arbeta med.

Utbildningsinstitut måste ha lämpliga ekonomiska data och överlevnadsstrategier i en konkurrenssituation. Betydande prestationer bygger på kapacitet att samla in och använda finansiell information i verklig mening. Institutioner som är välskötta innehåller rätt uppsättning nödvändig finansiell information. Vissa standarder, lagar och metoder definieras mycket väl i utbildningsorganisationen med hjälp av ekonomiskt beslutsfattande.

System för ekonomistyrning svenska, Programvara för ekonomistyrning svenska , Ekonomisk förvaltning mobilapplikation svenska, Skolans ekonomiska förvaltning ERP svenska, Mobilapp för ekonomisk förvaltning för School College University Institute svenska , Skolans ekonomiska förvaltning App för iPhone och Android svenska ,System för ekonomisk förvaltning för skolan Högskola Institutet svenska

Skoltransport / Bibliotek / Vandrarhemsledning Svenska | College | Institutet | universitet

Transporthantering är den viktigaste modulen i skolan / högskolan / universitetet. Administratören kan visa alla detaljer om skolfordonsförare som namn, fordonsnummer, licensnummer och förarens telefonnummer. Det övergripande konceptet för transporthanteringsmodulen är att den kommer att ge fullständiga detaljerade analyser om all transportfordonsallokering. Med hjälp av GPS-systemet kan Genius spåra skolfordons realtid i realtid när som helst. På samma sätt kan den här modulen också anpassas efter det enskilda institutets krav.

Bibliotekshanteringssystem är en modul som används för att hantera katalogen för ett bibliotek. Detta håller register över hela transaktioner av de böcker som finns tillgängliga i biblioteket. Genius tillhandahåller bibliotekshanteringssystem som är mycket enkelt att använda och uppfyller alla krav från en bibliotekarie. Det finns många funktioner som hjälper bibliotekarie att spåra register över tillgängliga böcker såväl som utgivna böcker. Detta system finns tillgängligt på webbplatsen och i mobilapplikationer.

 • Spara register över olika kategorier av böcker.
 • Klassificera böckerna ämnesvis och enkelt sätt att skriva in nya böcker.
 • Enkelt sätt att checka ut och checka in.
 • Enkelt sätt att veta hur många böcker som utfärdas till en viss student och även veta status för en bok.

Vandrarhemsledning-modulen är utvecklad för att hantera olika aktiviteter på vandrarhemmet. När det finns ett stort antal studenter och anpassning av alla vandrarhemens uppgifter och register är nödvändiga, arbetar Hostel Management effektivt för att hantera dagliga vandringsaktiviteter. Olika användare kan se vandrarhemens boende och detaljer om vandrarhemmet via menyn Detaljer. Med hjälp av Genius Education Management kan användare kontrollera den dagliga matsalsmenyn via webbplatsen och mobilapplikationen.

Studenter programvara för busshantering svenska, Studenter Busslösningar svenska, Skolbuss transportledning ERP svenska , Studentbusstransport Förvaltning Mobilapplikation svenska, Studentbuss Transporthantering App för iPhone och Android svenska, Bibliotekshantering ERP för School College University Institute svenska, Bibliotekshantering mobilapplikation svenska , Vandrarhem bokning mobilapp för studenter svenska, Vandrarhem Kantine Management Systemprogramvara för studenter svenska, Online bokning av vandrarhem Systemprogramvara ERP Mobile App svenska

Skolelever och fordonsspårning / System svenska | College | Institutet universitet

Det planeras särskilt att spåra skoltransporter och hantera elevernas placering på ett säkert sätt. Det kommer att hjälpa till att veta om eleven har stigit på eller av transportfordonet och tillräckligt kapabel för att skicka viktiga varningar till vårdnadshavare och skolledning med de uppgifter som skolorna behöver veta. Därefter ger Genius Education management exakta och snabba svar. Student Tracker kommer att använda mobil enhet för live studentspårning. Administratör, lärare och föräldrar kan spåra och övervaka i realtid via Genius plattformsövergripande ramverk. Det är oumbärligt för en skola att övervaka sina elever.

Genius ger en anpassad GPS-spårningslösning avsedd för alla utbildningsorganisationer. Det är i grunden fokuserat på att uppgradera studentens säkerhet och dessutom avgiften för researbetet. Inte bara spårar fordonet, modulen är avsedd att spåra varje student. Detta gör det möjligt för skolans och högskolans ledning att hantera sina transportaktiviteter mer skickligt och ge föräldrarna en bättre lugn.

Studentbus-spårningssystemprogramvara ERP svenska, Spårning av studentbussfordon ERP svenska, Studentbussfordonsspårnings mobilapp svenska, Studentfordonsspårnings mobilapp för iPhone och Android svenska, Skolbuss GPS-spårnings mobilapp svenska, Skolbuss Ruttplaneringsprogramvara ERP-applikation svenska, Skolbussoptimering svenska

Skolprovningsledning svenska | College | Institutet universitet

Uppgiften med examinationsprocessen blir väldigt enkel i School Exam Management Module. Exam Management Management-modulen i School ERP verifierar olika institutionella operationer. Systemet kan generera provresultat i tre format: betygsbas, betyg baserat och kombination av båda. Det hjälper till att konfigurera olika sektioner som antal klasser, ämnen och typer av språk och typ av examen. Användaren kan definiera betyg och provregler. Det finns mindre risk för mänskliga fel i Exam Management-modulen eftersom School ERP Cloud tillhandahåller robusta valideringar.

Exam Management är utformat som ett potentiellt verktyg som hjälper lärarna att planera examen, skapa online / offline examensarbete, frågeställningar, tentabell och examensresultat. Institutioner kan gå online och offline och kan också anpassa betyg eller betygsbaserade tentor. Genius Education Management System ger alla detaljer på en enda plattform, vilket ger bättre studiemiljö och tydlighet i institutet.

Programvara för examenshanteringssystem svenska, studentprogramvara för programvara för examensarbete ERP svenska, studenthantering för mobilapplikation svenska, examenshanteringssystemprogramvara ERP-svenska, online examinatorhantering mobilapplikation svenska, online-examenssystemprogramvara för studenter svenska, öppen källkodsprogramvara för programvara ERP svenska

Med sitt internationella och globala tillvägagångssätt för utbildningshantering, härleder Genius Education Management produktivt alla aspekter av skolans ERP-programvara integrerade under ett enda gränssnitt med robusta funktioner och funktioner. Det är helt lämpligt för de små och stora institutionernas institutionella behov. Olika viktiga funktioner som; Online antagning / inskrivning, betalning av onlineavgifter, online / offline examenshantering, personalhantering, studentspårning / fordonsspårning, säkerhetsport / receptionshantering etc.

Inlärning Management System LMS svenska, Programvara för gratis skolan Learning Management System svenska, Online-lärande Förvaltning ERP svenska, Online-lärande Förvaltning Mobilapplikation svenska, Lärplattform för skolan College University svenska, Online-lärande Förvaltning Systemet svenska , Online-lärande app svenska, LMS System Software svenska, LMS mobilapplikation svenska, LMS-system öppen källkod svenska, Öppen källkod online klassrum svenska
Sweden, Canada, Estonia, Finland, Norway, United Arab Emirates, USA
Sverige, Kanada, Estland, Finland, Norge, Förenade Arabemiraten, USA