Λογισμικό σχολικής διαχείρισης Ελληνικά

Το Διαχείριση εκπαίδευσης Ιδιοφυία είναι μια διαδικτυακή και κινητή εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για να χειρίζεται όλες τις καθημερινές λειτουργίες του Σχολείου / Κολλεγίου και των Πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια λύση ERP School Based Cloud που θα παρέχει την πιο ενημερωμένη φόρμα εφαρμογής για κινητές συσκευές στους καθηγητές, τους μαθητές και τους γονείς για να τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσης από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την κατεύθυνση, η κινητικότητα για χρήση αυτού του συστήματος αυξάνεται πάρα πολύ. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να φτάσετε σε μια πλήρη μηχανογραφημένη συμμετοχή για διοίκηση οργανισμού front and backend με ασκήσεις διαχείρισης πληροφοριών όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για παράδειγμα, Σχολεία, Κολλέγια και Πανεπιστήμια.

Σχολείο / Κολλέγιο / Πανεπιστήμιο (ERP) Σύστημα διαχείρησης

"Απολαύστε αβίαστη λειτουργικότητα με μια ποικιλία χαρακτηριστικών πολλαπλών πλατφορμών και μια απλή αλλά ισχυρή διεπαφή."

Διοίκηση Ακαδημαϊκών

Streams/Departments
Ρεύματα/Τμήματα
Διαχειριστείτε εύκολα πολλά τμήματα και ροές με το λογισμικό μας. Δημιουργήστε χρονοδιαγράμματα...

Ρεύματα/Τμήματα

Διαχειριστείτε εύκολα πολλά τμήματα και ροές με το λογισμικό μας. Δημιουργήστε χρονοδιαγράμματα, αναθέστε καθηγητές σε επίπεδο τμήματος και παρακολουθήστε την πρόοδο και τη συμμετοχή των μαθητών.

academic erp software India
Πορεία και παρτίδα
Διαχειριστείτε εύκολα πολλαπλά μαθήματα και παρτίδες ταυτόχρονα. Μπορείτε να δημιουργήσετε...

Πορεία και παρτίδα

Διαχειριστείτε εύκολα πολλαπλά μαθήματα και παρτίδες ταυτόχρονα. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να αναθέσετε και να παρακολουθήσετε μαθήματα, καθώς και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε παρτίδες για μαθητές. Αυτό βοηθά να διασφαλίσετε ότι οι ακαδημαϊκές λειτουργίες του σχολείου σας λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά.

Lesson Planning
Βάρδιες και Εξάμηνα
Διαχειριστείτε πολλές βάρδιες και εξάμηνα για διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου...

Βάρδιες και Εξάμηνα

Διαχειριστείτε πολλές βάρδιες και εξάμηνα για διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού των προγραμμάτων μαθημάτων, της παρακολούθησης της παρουσίας, της ανάθεσης καθηγητών και της παρακολούθησης της προόδου των μαθητών.

Certificate
Πιστοποιητικό
Δημιουργήστε γρήγορα, προσαρμόστε, εκδώστε, εκτυπώστε και διανείμετε πιστοποιητικά για...

Πιστοποιητικό

Δημιουργήστε γρήγορα, προσαρμόστε, εκδώστε, εκτυπώστε και διανείμετε πιστοποιητικά για επιτεύγματα όπως ακαδημαϊκή αριστεία, αθλήματα και εξωσχολικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα.

Assignment and Notes
Εργασία και Σημειώσεις
Οι μαθητές μπορούν να δουν και να υποβάλουν Εργασίες & Σημειώσεις που δίνονται από...

Εργασία και Σημειώσεις

Οι μαθητές μπορούν να δουν και να υποβάλουν Εργασίες & Σημειώσεις που δίνονται από καθηγητές στις αντίστοιχες τάξεις τους. Οι μαθητές και οι γονείς λαμβάνουν ειδοποίηση στην εφαρμογή τους για κινητά για την εργασία/σημείωση που έλαβαν από το σχολείο.

Time Table
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε προγράμματα μαθημάτων, να αναθέσετε δασκάλους...

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε προγράμματα μαθημάτων, να αναθέσετε δασκάλους σε τάξεις και να προγραμματίσετε διαλείμματα και αργίες χρησιμοποιώντας μια διαισθητική διεπαφή, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν διενέξεις προγραμματισμού.

Read More...
CLASSWORK & HOMEWORK
Εργασία στην τάξη και εργασία
Οι δάσκαλοι μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εργασίες και να τις διανείμουν στους μαθητές...

Εργασία στην τάξη και εργασία

Οι δάσκαλοι μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εργασίες και να τις διανείμουν στους μαθητές, ενώ οι μαθητές θα ειδοποιηθούν και θα μπορούν να δουν και να υποβάλουν την εργασία τους online χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας για κινητά.

Read More...
SYLLABUS & CIRCULAR
Πρόγραμμα και Εγκύκλιος
Ανεβάστε και μοιραστείτε εύκολα αναλυτικά προγράμματα και εγκυκλίους σχετικά με επερχόμενες...

Πρόγραμμα και Εγκύκλιος

Ανεβάστε και μοιραστείτε εύκολα αναλυτικά προγράμματα και εγκυκλίους σχετικά με επερχόμενες εκδηλώσεις όπως συναντήσεις, πολιτιστικά προγράμματα, εξετάσεις και άλλες δραστηριότητες με μαθητές, γονείς και μέλη του προσωπικού.

Lesson Planning
Σχεδιασμός μαθήματος
Το λογισμικό επιτρέπει στους δασκάλους να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν...

Σχεδιασμός μαθήματος

Το λογισμικό επιτρέπει στους δασκάλους να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν σχέδια μαθημάτων, να θέτουν στόχους μάθησης και να τους ευθυγραμμίζουν με το πρόγραμμα σπουδών. Βελτιστοποιεί τη διαχείριση χρόνου, μειώνει τον φόρτο εργασίας και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Διοίκηση Φοιτητών

Online Enrolments
Ηλεκτρονικές εγγραφές
Οι γονείς και οι μαθητές μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής και να υποβάλουν ...

Ηλεκτρονικές εγγραφές

Οι γονείς και οι μαθητές μπορούν εύκολα να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής και να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα ηλεκτρονικά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τον χρόνο που δαπανάται για τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.

Read More...
Online Entrance Examination
Διαδικτυακή Εισαγωγική Εξέταση
Επιτρέποντας στους μαθητές να δίνουν εξετάσεις από την άνεση του σπιτιού τους...

Διαδικτυακή Εισαγωγική Εξέταση

Επιτρέποντας στους μαθητές να δίνουν εξετάσεις από την άνεση του σπιτιού τους, το λογισμικό βαθμολογεί αυτόματα και αναλύει τα αποτελέσματα διασφαλίζοντας μια δίκαιη, τυποποιημένη και αποτελεσματική διαδικασία εισαγωγής.

Read More...
Attendance and Leave
Προσέλευση και αποχώρηση
Παρακολουθήστε τη συμμετοχή για μαθητές και καθηγητές και δημιουργήστε αναφορές παρουσίας...

Προσέλευση και αποχώρηση

Παρακολουθήστε τη συμμετοχή για μαθητές και καθηγητές και δημιουργήστε αναφορές παρουσίας. Ο διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει άδειες για μαθητές, καθηγητές και άλλα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας για κινητά από οπουδήποτε στον κόσμο.

Read More...
Parent - Teacher Meeting (PTM)
Συνάντηση γονέων - δασκάλων (PTM)
Απλοποιήστε τη διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού συναντήσεων γονέων και δασκάλων...

Συνάντηση γονέων - δασκάλων (PTM)

Απλοποιήστε τη διαδικασία οργάνωσης και προγραμματισμού συναντήσεων γονέων και δασκάλων, επιτρέποντας στους γονείς και τους δασκάλους να συνδεθούν και να συζητήσουν την πρόοδο ενός μαθητή και τυχόν ανησυχίες.

Read More...
Health Managemant
Διαχείριση Υγείας
Χωρίς προβλήματα, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τα αρχεία υγείας των μαθητών, τα φάρμακα ...

Διαχείριση Υγείας

Χωρίς προβλήματα, παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τα αρχεία υγείας των μαθητών, τα φάρμακα και τα ραντεβού για ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο σχολικό περιβάλλον. Βοηθά τα σχολεία να εντοπίσουν τις τάσεις σε θέματα υγείας και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις.

Read More...
Event and Task Management
Διαχείριση συμβάντων και εργασιών
Οι διαχειριστές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν σχολικές εκδηλώσεις...

Διαχείριση συμβάντων και εργασιών

Οι διαχειριστές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν σχολικές εκδηλώσεις, όπως συναντήσεις γονέων και δασκάλων, αθλητικά τουρνουά και πολιτιστικά προγράμματα που επιτρέπουν στους δασκάλους να αναθέτουν και να παρακολουθούν εργασίες, να ορίζουν προθεσμίες και να παρακολουθούν την πρόοδο.

Promote/Aluminate
Προώθηση/Αλουμίνιο
Ο διαχειριστής ή ο δάσκαλος μπορεί να προωθήσει ή να αποσπάσει φοιτητές στο επόμενο...

Προώθηση/Αλουμίνιο

Ο διαχειριστής ή ο δάσκαλος μπορεί να προωθήσει ή να αποσπάσει φοιτητές στο επόμενο εξάμηνο/ακαδημαϊκό έτος χωρίς κόπο με ένα μόνο κλικ. Επιτρέπει επίσης στα σχολεία να παρακολουθούν την πρόοδο και τις επαγγελματικές διαδρομές των πρώην μαθητών τους.

Performance Reports
Αναφορές απόδοσης
Το λογισμικό επιτρέπει στον διαχειριστή ή τον δάσκαλο να δημιουργεί αναφορές απόδοσης...

Αναφορές απόδοσης

Το λογισμικό επιτρέπει στον διαχειριστή ή τον δάσκαλο να δημιουργεί αναφορές απόδοσης για μαθητές που σχετίζονται με τη φοίτηση, την ακαδημαϊκή πρόοδο και τη συνολική ανάπτυξη, κρατώντας τους γονείς ενήμερους για την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού τους.

Email & Notification & Chat
Email και ειδοποίηση και συνομιλία
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να ενημερώνονται για ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως...

Email και ειδοποίηση και συνομιλία

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να ενημερώνονται για ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως προγράμματα μαθημάτων, εργασίες, ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω ειδοποιήσεων και να επικοινωνούν μεταξύ τους αβίαστα μέσω της λειτουργίας SMS της εφαρμογής μας για κινητά.

Read More...

Μεταφορές/Βιβλιοθήκη/Ξενώνας

Leave Management ERP Software India
Στοιχεία οχήματος, οδηγού
Η ενότητα μας εμφανίζει μια λίστα με αριθμούς οχημάτων, μέγιστη κατανομή θέσεων και...

Στοιχεία οχήματος, οδηγού

Η ενότητα μας εμφανίζει μια λίστα με αριθμούς οχημάτων, μέγιστη κατανομή θέσεων και ημερομηνίες ανανέωσης ασφάλισης, καθώς και διάφορους αριθμούς επικοινωνίας οδηγού και πληροφορίες.

Vehicle Driver Tracking ERP Software India
Παρακολούθηση Οχημάτων
Το λογισμικό μπορεί επίσης να παρέχει παρακολούθηση λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο...

Παρακολούθηση Οχημάτων

Το λογισμικό μπορεί επίσης να παρέχει παρακολούθηση λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους γονείς και τους διευθυντές των σχολείων να παρακολουθούν το πού βρίσκονται και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών.

Read More...
Route Details, Destinations
Λεπτομέρειες διαδρομής, Προορισμοί
Διαχειριστείτε δρομολόγια λεωφορείων και παρακολουθήστε οχήματα σε πραγματικό χρόνο ...

Λεπτομέρειες διαδρομής, Προορισμοί

Διαχειριστείτε δρομολόγια λεωφορείων και παρακολουθήστε οχήματα σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης τον προγραμματισμό παραλαβής και αποβίβασης, καθώς και την παροχή στους γονείς πληροφορίες σχετικά με δρομολόγια και προορισμούς λεωφορείων.

Transportation Allocation and Fees
Κατανομή και τέλη μεταφοράς
This feature allows you to allocate vehicles, as well as calculate...

Κατανομή και τέλη μεταφοράς

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να κατανέμετε οχήματα, καθώς και να υπολογίζετε και να εισπράττετε τέλη μεταφοράς. Διασφαλίστε την ομαλή διαχείριση των μεταφορών και την ακριβή είσπραξη των διδάκτρων τόσο για τη διοίκηση του σχολείου όσο και για τους γονείς.

Read More...
Hostel Types and Rooms Allocation
Τύποι Ξενώνων και Κατανομή Δωματίων
Διαχειριστείτε διαφορετικούς τύπους ξενώνων και διαθέστε δωμάτια σε φοιτητές...

Τύποι Ξενώνων και Κατανομή Δωματίων

Διαχειριστείτε διαφορετικούς τύπους ξενώνων και διαθέστε δωμάτια σε φοιτητές. Το λογισμικό μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικούς τύπους ξενώνων, όπως αγόρια, κορίτσια και δωμάτια προσωπικού. Δείτε τα διαθέσιμα δωμάτια, εκχωρήστε τα και παρακολουθήστε τα ποσοστά πληρότητας.

Read More...
Hostel Registers and Fees
Μητρώα και τέλη ξενώνων
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε μητρώα ξενώνων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ...

Μητρώα και τέλη ξενώνων

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε μητρώα ξενώνων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής δωματίων, των στοιχείων του μαθητή και των ωρών check-in/check-out. Διευκολύνει επίσης τη διαδικασία διαχείρισης των τελών του ξενώνα, όπως η παρακολούθηση πληρωμών και η δημιουργία αποδείξεων.

Read More...
Manage Pocket Money
Διαχειριστείτε το χαρτζιλίκι
Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται τα έξοδά τους στο πλαίσιο...

Διαχειριστείτε το χαρτζιλίκι

Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται τα έξοδά τους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού τους, βοηθώντας τους να καταθέσουν και να αποσύρουν κεφάλαια ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές των ξενώνων να παρακολουθούν τις δαπάνες και το υπόλοιπό τους.

Read More...
Book issue and Return
Έκδοση βιβλίου και Επιστροφή
Επιτρέποντας στους βιβλιοθηκονόμους να παρακολουθούν τα βιβλία που δανείστηκαν ...

Έκδοση βιβλίου και Επιστροφή

Επιτρέποντας στους βιβλιοθηκονόμους να παρακολουθούν τα βιβλία που δανείστηκαν και επιστράφηκαν από φοιτητές και μέλη του προσωπικού, καθώς και τις ημερομηνίες λήξης τους. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης στους βιβλιοθηκονόμους να διαχειρίζονται το απόθεμα και να δημιουργούν αναφορές σχετικά με την κυκλοφορία των βιβλίων.

Book Lost and Fine
Βιβλίο χαμένο και καλό
Παρακολουθήστε εύκολα τα βιβλία που λείπουν και χρεώστε πρόστιμα σε μαθητές που δεν τα ...

Βιβλίο χαμένο και καλό

Παρακολουθήστε εύκολα τα βιβλία που λείπουν και χρεώστε πρόστιμα σε μαθητές που δεν τα επιστρέφουν εγκαίρως, απλοποιώντας τη διαδικασία είσπραξης προστίμων και δημιουργώντας αναφορές για τη διοίκηση του σχολείου.

Read More...

Διαχείριση Εξετάσεων

Online / Manual Examination
Διαδικτυακή / Χειροκίνητη Εξέταση
Τα σχολεία μπορούν να διαχειρίζονται τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης προγράμματα εξετάσεων...

Διαδικτυακή / Χειροκίνητη Εξέταση

Τα σχολεία μπορούν να διαχειρίζονται τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης προγράμματα εξετάσεων, να δημιουργούν ερωτήσεις, να διαχειρίζονται βαθμούς και να αναλύουν τα αποτελέσματα με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, απλοποιώντας τη διαδικασία των εξετάσεων και μειώνοντας τη χειρωνακτική εργασία.

Read More...
Question Bank
Τράπεζα Ερωτήσεων
Generate question banks for various subjects department-wise for...

Τράπεζα Ερωτήσεων

Δημιουργήστε τράπεζες ερωτήσεων για διάφορα θέματα σε επίπεδο τμήματος για φοιτητές καθώς και για τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση για διαδικτυακή εισαγωγική εξέταση.

Read More...
Question Paper Generator
Γεννήτρια χαρτιού ερωτήσεων
Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ερωτήσεις για διάφορα θέματα και τάξεις διαφόρων...

Γεννήτρια χαρτιού ερωτήσεων

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ερωτήσεις για διάφορα θέματα και τάξεις διαφόρων τύπων, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομες ερωτήσεις, περιγραφικές κ.λπ.

Read More...
Exam TimeTable
Πίνακας ωραρίου εξετάσεων
Επιτρέποντας στους διευθυντές των σχολείων να εισάγουν και να οργανώνουν εύκολα τις εξετάσεις...

Πίνακας ωραρίου εξετάσεων

Επιτρέποντας στους διευθυντές των σχολείων να εισάγουν και να οργανώνουν εύκολα τις εξετάσεις κατά ημερομηνία, θέμα και τάξη, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει το αντίστοιχο πρόγραμμα εξετάσεων, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα λάθη κατά τις περιόδους εξετάσεων.

Read More...
Set Grading Levels/ Ranking
Ορισμός επιπέδων βαθμολόγησης/κατάταξης
Η ηλεκτρονική ενότητα εξέτασης θα βοηθήσει στον υπολογισμό των επιπέδων βαθμολόγησης/...

Ορισμός επιπέδων βαθμολόγησης/κατάταξης

Η ηλεκτρονική ενότητα εξέτασης θα βοηθήσει στον υπολογισμό των επιπέδων βαθμολόγησης/κατάταξης σύμφωνα με τις επιδόσεις του μαθητή στις εξετάσεις. Ο μαθητής θα έχει γρήγορα αποτελέσματα με μια καλύτερη διαδικασία αξιολόγησης.

Class Designation
Ονομασία Τάξης
Τα σχολεία μπορούν να ορίσουν χαρακτηρισμούς τάξεων σύμφωνα με τους βαθμούς...

Ονομασία Τάξης

Τα σχολεία μπορούν να ορίσουν χαρακτηρισμούς τάξεων σύμφωνα με τους βαθμούς ή τους βαθμούς που έλαβαν οι μαθητές και επίσης να τους κατανείμουν χαρακτηρισμούς τάξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται με βάση τις επιδόσεις τους.

Read More...
Exam Center Allocation
Κατανομή Εξεταστικού Κέντρου
Αυτή η δυνατότητα βοηθά τα σχολεία να διαθέσουν διαφορετικά εξεταστικά κέντρα και αίθουσες σε...

Κατανομή Εξεταστικού Κέντρου

Αυτή η δυνατότητα βοηθά τα σχολεία να διαθέσουν διαφορετικά εξεταστικά κέντρα και αίθουσες σε μαθητές για εξετάσεις εκτός σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως η χωρητικότητα, η τοποθεσία και η διαθεσιμότητα για να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των κέντρων.

Issue Hall Tickets
Έκδοση Εισιτηρίων Αίθουσας
Οι διαχειριστές μπορούν γρήγορα και εύκολα να δημιουργήσουν και να προσαρμόσουν εισιτήρια....

Έκδοση Εισιτηρίων Αίθουσας

Οι διαχειριστές μπορούν γρήγορα και εύκολα να δημιουργήσουν και να προσαρμόσουν εισιτήρια αιθουσών με σχετικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και ωρών εξετάσεων, των εξεταστικών κέντρων και των πληροφοριών μαθητών, και να τα διανείμουν στους μαθητές έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Exam Report
Έκθεση Εξετάσεων
Αυτή η ενότητα βοηθά τους διαχειριστές/καθηγητές να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται...

Έκθεση Εξετάσεων

Αυτή η ενότητα βοηθά τους διαχειριστές/καθηγητές να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αναφορές εξετάσεων για κάθε μαθητή και να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους Αναφορών που περιέχουν τις μηνιαίες και ετήσιες δραστηριότητες και την εξέλιξη της απόδοσης των μαθητών.

Read More...

Διοίκηση Αμοιβών & Οικονομικών

Fee Settings
Ρυθμίσεις χρέωσης
Make fee collection settings like payment modes, payment types...

Ρυθμίσεις χρέωσης

Make fee collection settings like payment modes, payment types (monthly, half-yearly, quarterly), fee receipts, terms and conditions, and concessions.

Read More...
Fee Collection
Είσπραξη Τέλους
Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία πληρωμής τελών διασφαλίζοντας την έγκαιρη υποβολή τελών...

Είσπραξη Τέλους

Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία πληρωμής τελών διασφαλίζοντας την έγκαιρη υποβολή τελών, την παρακολούθηση της κατάστασης πληρωμής, τη δημιουργία τιμολογίων και αποδείξεων και εξαλείφοντας την ανάγκη για μη αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή των πληρωμών.

Read More...
Fee Report
Αναφορά αμοιβών
Οι διαχειριστές των σχολείων μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές μαθητών...

Αναφορά αμοιβών

Οι διαχειριστές των σχολείων μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές μαθητών σχετικά με τις εισπράξεις διδάκτρων, τις καθυστερημένες πληρωμές και τα εκκρεμή τέλη, μειώνοντας τα σφάλματα και βελτιώνοντας τη διαφάνεια στις οικονομικές αναφορές.

Read More...
Payment and SMS Gateway Integration
Ενσωμάτωση πύλης πληρωμών και SMS
Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ασφαλείς και βολικές συναλλαγές πληρωμών...

Ενσωμάτωση πύλης πληρωμών και SMS

Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ασφαλείς και βολικές συναλλαγές πληρωμών, ενώ παρέχει επίσης επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με γονείς και μαθητές σχετικά με τις σχολικές δραστηριότητες και ενημερώσεις.

Read More...
Define Account Masters
Ορισμός Masters Account
Οι διαχειριστές του σχολείου μπορούν να διαχειριστούν τις οικονομικές πτυχές του σχολείου...

Ορισμός Masters Account

Οι διαχειριστές του σχολείου μπορούν να διαχειριστούν τις οικονομικές πτυχές του σχολείου, όπως αμοιβές, έξοδα και έσοδα. Επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση διαφόρων τύπων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών οφειλετών και λογαριασμών εισοδήματος.

Account management
Διαχείριση λογαριασμών
Η ενότητα μας διαχειρίζεται και εποπτεύει συναλλαγές τραπεζών/μετρητών, έξοδα....

Διαχείριση λογαριασμών

Η ενότητα μας διαχειρίζεται και εποπτεύει συναλλαγές τραπεζών/μετρητών, έξοδα, δοκιμαστικό ισοζύγιο, ισολογισμό και κουπόνια περιοδικών, βοηθώντας τους διαχειριστές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά του σχολείου χωρίς σφάλματα.

MIS Reports
Αναφορές MIS
Λάβετε αναφορές MIS που περιλαμβάνουν δεδομένα απόδοσης μαθητών, αρχεία παρακολούθησης...

Αναφορές MIS

Λάβετε αναφορές MIS που περιλαμβάνουν δεδομένα απόδοσης μαθητών, αρχεία παρακολούθησης, χρονοδιαγράμματα καθηγητών, εισπράξεις διδάκτρων και οικονομικές αναφορές σε διάφορες μορφές, όπως γραφήματα, γραφήματα και πίνακες, επιτρέποντας εύκολη ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Asset and Inventory
Περιουσιακό στοιχείο και απόθεμα
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα σχολικά περιουσιακά στοιχεία και το απόθεμα με την...

Περιουσιακό στοιχείο και απόθεμα

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα σχολικά περιουσιακά στοιχεία και το απόθεμα με την ενότητα μας. Παρακολουθήστε τη χρήση, τη συντήρηση και τις αποσβέσεις και βελτιστοποιήστε τα αιτήματα και τις εγκρίσεις αγορών. Μείνετε οργανωμένοι και εξοικονομήστε χρόνο.

Maintenance
Συντήρηση
Οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν χρονοδιαγράμματα συντήρησης...

Συντήρηση

Οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν χρονοδιαγράμματα συντήρησης, να αναθέτουν εργασίες συντήρησης και να δημιουργούν εντολές εργασίας, διατηρώντας τα περιουσιακά στοιχεία σε καλή κατάσταση και μειώνοντας τον κίνδυνο βλαβών ή επισκευών, λαμβάνοντας αποφάσεις για αντικατάσταση ή επισκευή στοιχείων.

Διαχείριση εργαζομένων/HRM

Employee Recruitment
Διαχείριση εργαζομένων/HRM
Διευκολύνετε τη διαδικασία πρόσληψης δημιουργώντας αγγελίες εργασίας, λαμβάνοντας αιτήσεις...

Διαχείριση εργαζομένων/HRM

Διευκολύνετε τη διαδικασία πρόσληψης δημιουργώντας αγγελίες εργασίας, λαμβάνοντας αιτήσεις, προγραμματίζοντας συνεντεύξεις και αποθηκεύοντας τις πληροφορίες των υποψηφίων σε μια κεντρική τοποθεσία.

Read More...
Salary Setting and Increments
Ρύθμιση και προσαυξήσεις μισθού
Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει όλες τις ρυθμίσεις μισθού που σχετίζονται με φόρους μισθών...

Ρύθμιση και προσαυξήσεις μισθού

Ο διαχειριστής μπορεί να κάνει όλες τις ρυθμίσεις μισθού που σχετίζονται με φόρους μισθών, μπόνους μισθών και προκαταβολή μισθού. Ο Διαχειριστής μπορεί επίσης να διαχειριστεί τις αυξήσεις μισθού των εργαζομένων που πρέπει να γίνουν.

Biometric Attendance
Βιομετρική Παρακολούθηση
Καταγράψτε με ακρίβεια τη συμμετοχή των μαθητών και του προσωπικού χρησιμοποιώντας...

Βιομετρική Παρακολούθηση

Καταγράψτε με ακρίβεια τη συμμετοχή των μαθητών και του προσωπικού χρησιμοποιώντας δακτυλικά αποτυπώματα ή αναγνώριση προσώπου. Αυτή η δυνατότητα παρέχει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης της συμμετοχής και μείωσης της πιθανότητας σφαλμάτων ή απάτης.

Read More...
General Payslips
Δημιουργία αποδείξεων πληρωμής
Ο διαχειριστής και οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν και να διανείμουν ακριβείς και...

Δημιουργία αποδείξεων πληρωμής

Ο διαχειριστής και οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν και να διανείμουν ακριβείς και έγκαιρες αποδείξεις πληρωμής, απλοποιώντας τη διαδικασία μισθοδοσίας και μειώνοντας τα σφάλματα, διευκολύνοντας τα σχολεία να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

Read More...
Payroll Reports
Εκθέσεις Μισθοδοσίας
Λάβετε αναφορές μισθοδοσίας σχετικά με πληροφορίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων...

Εκθέσεις Μισθοδοσίας

Λάβετε αναφορές μισθοδοσίας σχετικά με πληροφορίες πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, των επιδομάτων και των φόρων, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Read More...
Leave Requests and Approval
Αφήστε αιτήματα και έγκριση
Οι δάσκαλοι ή τα μέλη του προσωπικού μπορούν να ζητήσουν άδεια online χρησιμοποιώντας την...

Αφήστε αιτήματα και έγκριση

Οι δάσκαλοι ή τα μέλη του προσωπικού μπορούν να ζητήσουν άδεια online χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας για κινητά. Ο διαχειριστής μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει άδειες για εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη του προσωπικού που χρησιμοποιούν την εφαρμογή μας για κινητά.

Manage Holidays
Διαχειριστείτε τις διακοπές
Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει εβδομαδιαίες, φεστιβάλ και άλλες αργίες σε δασκάλους...

Διαχειριστείτε τις διακοπές

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει εβδομαδιαίες, φεστιβάλ και άλλες αργίες σε δασκάλους και μέλη του προσωπικού, διαχειριζόμενος τις κρατήσεις μισθών. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει επίσης ότι το ακαδημαϊκό ημερολόγιο παραμένει ενημερωμένο και ακριβές.

Generate Id Cards
Δημιουργήστε ταυτότητες
Δημιουργήστε και εκτυπώστε δελτία ταυτότητας μαζικά ή μεμονωμένα όπως απαιτείται για μαθητές...

Δημιουργήστε ταυτότητες

Δημιουργήστε και εκτυπώστε δελτία ταυτότητας μαζικά ή μεμονωμένα όπως απαιτείται για μαθητές, καθηγητές και μέλη του προσωπικού, επιτρέποντας την εύκολη προσαρμογή των ταυτοτήτων με σχολικά λογότυπα, φωτογραφίες και άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Performance Reports
Αναφορές απόδοσης
Το λογισμικό συλλέγει δεδομένα όπως η συμμετοχή, οι βαθμοί και τα σχόλια των μαθητών...

Αναφορές απόδοσης

Το λογισμικό συλλέγει δεδομένα όπως η συμμετοχή, οι βαθμοί και τα σχόλια των μαθητών για να δημιουργήσει αναφορές για κάθε δάσκαλο για να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις προαγωγές, την εκπαίδευση και άλλες πτυχές της ανάπτυξης του προσωπικού.

Το σχολείο Ιδιοφυία Σχολείο ERP διαθέτει διαφορετικές ενότητες για διαχείριση και χειρισμό, για παράδειγμα. Διαχείριση αμοιβών, χρονοδιάγραμμα, παρακολούθηση, εξετάσεις, ειδήσεις, ξενώνας, βιβλιοθήκη, μεταφορές, σχολικό ημερολόγιο, εκδηλώσεις κ.λπ. Επιπλέον, πρόσφατα κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση με πλήρη ενότητα Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων και των μισθών μισθών τους. Η ενότητα Οικονομικών σάς βοηθά να σχεδιάσετε και να εκχωρήσετε δομές αμοιβών για μαθητές. Το Genius School ERP System είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προτεραιότητας εργασιών. Επίσης υπάρχει ένα εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσα στο Genius που θα βοηθήσει τους μαθητές, τον δάσκαλο και τους γονείς να επικοινωνούν μεταξύ τους.

ERP βάσει σύννεφο Ελληνικά, Σχολικό ERP Ελληνικά, Λύσεις Επιχείρηση ERP Ελληνικά, Εκπαιδευτικές ενότητες ERP Ελληνικά, ERP συστήματος σχολικής διαχείρισης Ελληνικά, Σύστημα ERP σχολείου Ελληνικά, Σχολικό ERP Ελληνικά, κορυφαία συστήματα erp για μικρές επιχειρήσεις Ελληνικά, Λογισμικό συστήματος διαχείρισης κολλεγίων Ελληνικά, επίδειξη λογισμικού erp Ελληνικά

Σχολική Ακαδημαϊκή Διοίκηση Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το Διαχείριση εκπαίδευσης Ιδιοφυία θα βοηθήσει τους μαθητές να χειριστούν όλες τις λειτουργίες της ακαδημαϊκής διαχείρισης, διαχειρίζοντας όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες για να πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην καριέρα τους. Αυτό θα δημιουργήσει καλύτερη μαθησιακή κουλτούρα και περιβάλλον για τους μαθητές καθώς και τη διοίκηση του σχολείου. Αυτό θα τους φέρει πιο κοντά στους καθορισμένους στόχους τους. Η ενότητα ακαδημαϊκής διαχείρισης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης με τη βοήθεια της ομαλής και αποτελεσματικής ροής όλης της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Θα φέρει περισσότερη απλότητα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και θα μετατρέψει την ακαδημαϊκή δομή σε πολυαναμενόμενο ψηφιακό πλαίσιο. Η εκπαιδευτική ενότητα ERP είναι πλήρως ενσωματωμένη με ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά και εργαλεία διαχείρισης της εκπαίδευσης που θα βοηθήσουν στη δημιουργία καλύτερων αποτελεσμάτων των μαθητών.

Λογισμικό Συστήματος Σχολικής Ακαδημαϊκής Διαχείρισης Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Ακαδημαϊκής Διαχείρισης Ελληνικά, Ακαδημαϊκή Διαχείριση Κινητή Εφαρμογή Ελληνικά, Ακαδημαϊκό Σύστημα Διαχείρισης ERP Greek, Ακαδημαϊκό Σύστημα Διαχείρισης για Φοιτητές Ελληνικά, Εφαρμογή Ακαδημαϊκής Διαχείρισης για iPhone Ελληνικά, Ακαδημαϊκό Σύστημα Διαχείρισης για το Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά

Διαχείριση Μαθητών Ελληνικών | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών ERP είναι ικανό να χειρίζεται μεγάλα δεδομένα μαθητών και να ανακτά όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα αποτελεσματικά από το σύστημα. Μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία εγγραφής, τις εισαγωγές, την κατανομή τάξεων και τμημάτων κ.λπ. για να πάρει τη συνολική εικόνα της απόδοσης του μαθητή. Παρομοίως, μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις καθημερινές δραστηριότητες του δασκάλου και να παρακολουθεί την Καθημερινή Παρακολούθηση Μαθητή / Δάσκαλου Οι μαθητές μπορούν να μάθουν για τις τεχνολογίες νέας γενιάς με τις καθημερινές ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες με απλή δομή και εύκολη διεπαφή χρήστη για μαθητές

Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών Ελληνικά, Διαδικτυακό Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητών ERP Ελληνικά, Εφαρμογή Διαχείρισης Φοιτητών Ελληνικά, Εφαρμογή Διαχείρισης Φοιτητών για iPhone και Android Ελληνικά, Λογισμικό Συστημάτων Πληροφοριών Φοιτητών ERP Greek, Σύστημα Πληροφοριών Φοιτητών Online Ελληνικά, Εφαρμογή Πληροφοριών Φοιτητών Ελληνικά, Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφοριών Φοιτητών Ελληνικά

Προγράμματα Σχολικών Υποτροφιών Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Χωρίς γραφειοκρατία, το Πρόγραμμα Υποτροφιών Online θα επιτρέπει στους μαθητές να υποβάλλουν αίτηση και να υποβάλλουν την αίτηση ψηφιακά. Έτσι, αυξάνει την πιθανότητα ευέλικτης προσβασιμότητας και μειώνει τις πιθανότητες σφαλμάτων, παρέχοντας έτσι την εγγύηση της αποτελεσματικής ροής διεργασίας της αίτησης υποτροφιών στη σχολική εκπαίδευση ERP Η Διοίκηση θα δημιουργήσει Προγράμματα Υποτροφιών Φοιτητών που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην οικονομική τους βοήθεια να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Η ενότητα θα παρέχει διάφορες λειτουργίες όπως: Ηλεκτρονική εγγραφή φοιτητών, Κατανομή μοναδικού αριθμού εγγραφής σε όλους τους μαθητές, Ελέγξτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποβολή της αίτησης υποτροφίας, Απλή και γρήγορη επεξεργασία και δημοσίευση επιλεγμένων φοιτητών, Επιβεβαίωση ποσού υποτροφίας που λαμβάνουν οι Φοιτητές και Ιδρύματα, Ειδοποίηση SMS προς Φοιτητές / Γονείς σχετικά με την έγκριση και την εκταμίευση ποσού, τον χειρισμό πολλαπλών αιτήσεων, τη δημιουργία λίστας επιλογής, το βραβείο, το μητρώο, τα πρακτικά κ.λπ.

Online Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνικά, Λογισμικό Διαχείρισης Υποτροφιών Ελληνικά, Διαχείριση Υποτροφιών Φοιτητών ERP Ελληνικά, Διαχείριση Υποτροφιών Mobile App για Φοιτητές Ελληνικά, Εφαρμογή Διαχείρισης Υποτροφιών Φοιτητών για iPhone και Android Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Υποτροφιών Φοιτητών Ελληνικά, Προγράμματα Υποτροφιών για Φοιτητές

Δωρεάν Είσοδος & Εγγραφή στο Σχολείο Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Η είσοδος και εγγραφή είναι μια εργασία που πραγματοποιείται για έναν οργανισμό (Σχολείο, Κολλέγιο, Πανεπιστήμιο, ινστιτούτο κ.λπ.) σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτή η εργασία περιλαμβάνει πολλή ταλαιπωρία και πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες αν γίνουν χειροκίνητα, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την ομάδα που διαχειρίζεται το ίδιο. Η διαδικασία περιλαμβάνει σχεδιασμό εντύπων για υποψηφίους, Συλλογή δεδομένων, Συλλογή πληρωμών που περιλαμβάνει κόστος και χρόνο και ταυτόχρονα επηρεάζει την ποιότητα και τη δημιουργία λαθών.

Προκειμένου να αυτοματοποιήσουν αυτήν τη διαδικασία, οι προγραμματιστές μας δημιούργησαν τη δυνατότητα "Είσοδος και εγγραφή" στο Διαδίκτυο με στόχο να κάνουν τις λειτουργίες και τις λειτουργίες των οργανισμών ομαλές και εύκολες. Αυτό δημιουργεί μια διαφάνεια και γρήγορη μέθοδο τήρησης αρχείων και διατήρησής τους για μελλοντικούς σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο το Digital Online Application System διευκολύνει την εργασία τόσο για τα ιδρύματα όσο και για τους φοιτητές.

Οφέλη της διαδικτυακής εισαγωγής και εγγραφής
 • Καθώς είναι online φόρμα εισδοχής, επιτρέπει στους υποψηφίους να συμπληρώσουν τη φόρμα αίτησης από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
 • Δεν χρειάζεται να στέκεστε σε ουρές για να λάβετε την αίτηση και να υποβάλετε την ίδια.
 • Η παραδοσιακή μέθοδος χειρωνακτικής εργασίας θα αλλάξει, έτσι θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση κόστους για τα ιδρύματα.
 • Η ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής θα βοηθήσει στη μείωση των ανεπιθύμητων δεδομένων, ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει τις αιτήσεις και μόνο τα δεδομένα των επιλέξιμων μαθητών θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του Ινστιτούτου.
 • Η διαδικασία θα παρέχει τα ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα με την τυποποίηση.
 • Όλη η διαδικασία εισδοχής είναι πολύ δυναμική, εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα θα αντανακλάται αμέσως στους υποψηφίους.
 • Man Power Saving - Τα Ινστιτούτα δεν χρειάζεται να διαθέσουν επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση των αιτούντων.
 • Δεν απαιτείται πλέον εκτύπωση και αποθήκευση των εντύπων ξεχωριστά.
 • Τα Ινστιτούτα δεν χρειάζεται να συλλέγουν έντυπα όλων των υποψηφίων και να τα υποβάλλουν.
Σύστημα διαχείρισης εισαγωγής σχολείου Ελληνικά , Φόρμα εισαγωγής φοιτητών στο διαδίκτυο, Σύστημα Διαχείρισης Εισαγωγής Φοιτητών Ελληνικά, Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισαγωγής Κολλεγίου Ελληνικά , Εισαγωγή στο σχολείο Εφαρμογή για κινητά στο Ελληνικά, Android Σχολείο Εισαγωγή στο App Εφαρμογή, Online Εισαγωγή Σύστημα Ελληνικά, Ηλεκτρονική είσοδος στο ελληνικό σχολείο

Λογισμικό Διαχείρισης Χρεωστικών Online Δωρεάν Ελληνικών Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το λογισμικό διαχείρισης χρεώσεων που σχεδιάστηκε από το Genius Education Management System βοηθά τα σχολεία / κολέγια / πανεπιστήμια να ψηφιοποιήσουν τη διαδικασία είσπραξης τελών από τους μαθητές μέσω διαφορετικών πυλών πληρωμής που είναι ενσωματωμένες στο σύστημά μας. Η ηλεκτρονική είσπραξη τελών μπορεί να γίνει από τους αντίστοιχους φορείς ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε

Δίδονται ασφαλείς συνδέσεις σε κάθε χρήστη-μαθητή, γονέα, διοίκηση, προσωπικό μέσω του οποίου οι διαδικτυακές συναλλαγές πληρωμής / παραλαβής πραγματοποιούνται με ασφάλεια και ο κίνδυνος δόλιων συναλλαγών μειώνεται Με αυτόν τον τρόπο, το School School Fee Management System βελτιώνει όλες τις διαδικασίες και είναι δυνατή η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τις προμήθειες που συλλέγονται και τις εκκρεμείς χρεώσεις.

Διαχείριση απόλυτων τελών σχολείου
 • Όλοι οι τύποι δομών τελών
 • Μαθήματα σοφίας, κατηγορίας σοφίας και κατηγορίας μαθητών
 • Δομή έκπτωσης για πολλαπλές χρεώσεις
 • Προσβάσιμο από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Συλλογή σχολικών χρεώσεων και πληρωμή προμηθειών
 • Σχεδιασμένα προεπιλεγμένα και προσαρμόσιμα πρότυπα παραλαβής / πληρωμής τελών
 • Λεπτομερή στοιχεία συλλογής χρεώσεων διατίθενται στον πίνακα ελέγχου
 • Διατίθεται τιμολόγιο για διαφορετικές κατηγορίες χρεώσεων
Πληρωμή σχολικών διαδικτυακών τελών
 • Συλλογή χρεώσεων μέσω ολοκληρωμένων πυλών πληρωμής
 • Αναφορές κατάστασης εκκρεμών τελών μέσω SMS / E-mail
 • Δυνατότητα δημιουργίας παραλαβών χρεώσεων
Διαδικτυακή διαχείριση χρεώσεων ERP Ελληνικά, Διαδικτυακή διαχείριση χρεώσεων Εφαρμογή για κινητό Ελληνικά, Διαδικτυακή διαχείριση φοιτητών ERP Greek,Πληρώστε τα έξοδα κολλεγίου Online Ελληνικά, Πληρώστε τα πανεπιστημιακά τέλη Online Ελληνικά, Ηλεκτρονική πληρωμή χρεώσεων ERP Ελληνικά, Online Πληρωμή Χρεών, Ηλεκτρονική πληρωμή και παραλαβή χρεώσεων Ελληνική, Διαδικτυακή Διαδικασία Πληρωμής Χρεών στο Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά

Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Σχολών Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το Λογισμικό Διαχείρισης Παρακολούθησης που παρέχεται από το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης της Genius βοηθά στη λήψη διαδικτυακής συμμετοχής μαθητών από καθηγητές εξοικονομώντας πολύ χρόνο και έμμεσα αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών που σκοτώνονται εάν πάνε για τη διατήρηση μη αυτόματης παρακολούθησης καθημερινά. Τώρα μπορείτε να πείτε αντίο σε στυλό και χαρτί χρησιμοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο το Ελεύθερο Λογισμικό Συμμετοχής βοηθά τους καθηγητές να καταγράφουν τη συμμετοχή τους σε διαφορετικές τάξεις, τμήματα και ακόμη και τμήματα και τα οποία μπορούν επίσης να εξεταστούν αργότερα από τους διαχειριστές σε περίπτωση τυχόν προεπιλογών / σφαλμάτων. Μπορείτε να δημιουργείτε καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων παρουσίας από το Λογισμικό Online Attendance και ακόμη και να δημιουργείτε και να εκτυπώνετε προσαρμοσμένες αναφορές από το σύστημα.

Παρακολούθηση εργαζομένων στο σχολείο
 • Η καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια συμμετοχή των υπαλλήλων μπορεί να ληφθεί από τον διαχειριστή.
 • Ο διαχειριστής μπορεί να επιβλέπει και να παρακολουθεί την παρουσία του εκπαιδευτικού σε περίπτωση τυχόν προεπιλογής / σφάλματος. Φοιτητική φοίτηση
 • Καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια παρακολούθηση μαθητών μπορεί να ληφθεί από τους αντίστοιχους καθηγητές τάξης.
 • Δάσκαλος μπορεί να τροποποιήσει την παρακολούθηση των μαθητών σε μεταγενέστερο στάδιο σε περίπτωση αθέτησης / λάθους. Βιομετρική ολοκλήρωση
 • Συλλέγονται αυτόματα δεδομένα σχετικά με την παρουσία μέσω της ενσωμάτωσης συσκευών Bio-metric και RFID
 • Μείωση πιθανότητας εισαγωγής διακομιστή μεσολάβησης και προεπιλεγμένων δεδομένων λόγω παρακολούθησης κίνησης σε πραγματικό χρόνο
Λογισμικό Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Παρακολούθησης Ελληνικών, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικά, Διαχείρισης Φοιτητών Συμμετοχής Φοιτητών ERP Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Παρακολούθησης Συμμετοχής σε Σπουδαστές Ελληνικά, Λογισμικό Παρακολούθησης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικά, Παρακολούθηση Παρακολούθησης Φορητών Εφαρμογών για Φοιτητές Σχολείου Πανεπιστημίου Ελληνικά, Εγγραφή Φοιτητών Online Ελληνικά , Λογισμικό λογισμικού διαχείρισης βιομετρικής συμμετοχής ERP Greek, Διαχείριση βιομετρικής παρακολούθησης κινητών App για το Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά

Λογισμικό σχολικής εργασίας και διαχείρισης μαθημάτων Ελληνικά Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Μέσω αυτής της δυνατότητας του Genius Education Management System. Η παρακολούθηση της καθημερινής απόδοσης ενός μαθητή μπορεί να γίνει εύκολα βοηθώντας στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για τους μαθητές που τους φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Αυτό βοηθά επίσης τους δασκάλους να μειώσουν το καθήκον τους να συντηρήσουν τα πάντα με μη αυτόματο τρόπο και να διατηρήσουν ένα αρχείο με την εργασία των μαθητών, την εργασία στην τάξη, τις εργασίες, τις σημειώσεις, τον προγραμματισμό μαθημάτων κ.λπ. μέσω του ψηφιοποιημένου λογισμικού διαχείρισης σχολικών δεδομένων.

Η Διαδραστική διαδικτυακή μονάδα ERP είναι ενσωματωμένη σε όλα τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά της διαχείρισης της Εκπαίδευσης με διάφορα εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας που εστιάζονται στα αποτελέσματα των μαθητών. Η εφαρμογή για κινητά που παρέχεται από το Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Σχολείου είναι ευγνώμων για τους γονείς που τους βοηθούν να παρακολουθούν έγκαιρα εάν τα παιδιά τους ολοκληρώνουν κάθε εργασία εγκαίρως.

Έχουμε ένα Πλήρες Λογισμικό Διαχείρισης Σχολείου που βοηθά όλα τα μέρη που σχετίζονται με το σχολείο με τις ακόλουθες Ακαδημαϊκές δυνατότητες:

Σχολική τάξη & τμήμα
 • Οι καθηγητές μπορούν να ελέγξουν και να δουν τη λίστα των τάξεων και των τμημάτων στις οποίες έχουν ανατεθεί να διδάξουν στους μαθητές, μπορούν να δουν τον αριθμό τάξης και την ενότητα στην οποία εκχωρούνται είτε από τον διευθυντή είτε από τον Διαχειριστή του σχολείου.
 • Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει νέα τάξη με όνομα τάξης, κωδικό και ροή / τμήμα, θα δείξει επίσης το πρόγραμμα σπουδών και τη δύναμη του μαθητή αυτής της τάξης.
 • Επίσης μπορεί να προσθέσει διαφορετικές ενότητες για τη συγκεκριμένη τάξη με συνολικό αριθμό μαθητών που σπουδάζουν σε κάθε ενότητα. Μπορούν επίσης να προβάλουν και να ενημερώσουν τη λίστα των τάξεων και των τμημάτων των μαθητών.
Σχολικά μαθήματα
 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν τα θέματα που τους έχουν διατεθεί για να διδάξουν στους μαθητές από τη λίστα της λίστας κατανομής θέματος, θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τη ροή / τμήμα και τα θέματα που θα διδάσκουν στην διαφορετική τάξη και ενότητες.
 • Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει κωδικό θέματος για μεμονωμένα θέματα και σύμφωνα με τους κανόνες του κυβερνητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να προσθέσει το βιβλίο που προτιμά να διαβάσει και ο συντάκτης του βιβλίου για το ίδιο, Για τα διαφορετικά θέματα ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει κωδικό θέματος όπως: Χημεία - CHEM, Φυσική - PHY, Καλές Τέχνες - FIAR κ.λπ.
 • Εάν το ινστιτούτο αποφασίσει να προσθέσει περισσότερα θέματα στη συγκεκριμένη ή σε όλες τις τάξεις, ο διαχειριστής μπορεί να εκχωρήσει και να προσθέσει διαφορετικά θέματα για τη συγκεκριμένη τάξη και ενότητες. Ομοίως, μπορεί επίσης να εκχωρήσει τα διαφορετικά θέματα στους εκπαιδευτικούς, κάτι που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν ποια θέματα χρειάζονται για να διδάξουν στις διαλέξεις, με ρεύμα / τμήμα, όνομα υπαλλήλου, τάξη και ενότητα.
Σχολικό πρόγραμμα σπουδών και προγραμματισμός μαθημάτων
 • Οι καθηγητές / διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται το πρόγραμμα σπουδών των διαφορετικών θεμάτων των τάξεων, κάτι που θα τους βοηθήσει να προγραμματίσουν τα μαθήματα και τις διαλέξεις για να ολοκληρώσουν εγκαίρως το πρόγραμμα σπουδών διαφορετικών θεμάτων.
 • Ο διαχειριστής μπορεί καθημερινά να προσθέσει μια νέα λίστα προγραμματισμού των μαθημάτων, κάτι που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν τα θέματα, τον κώδικα διάλεξης και τα διάφορα θέματα διάλεξης που έχουν εκχωρηθεί, κάτι που θα βελτιώσει την ταχύτητα ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών με τον έγκαιρο τρόπο.
 • Ομοίως, οι καθηγητές μπορούν να προσθέσουν μια νέα λίστα προγραμματισμού των μαθημάτων καθημερινά, αυτό θα βοηθήσει τους καθηγητές να γνωρίζουν τα θέματα, τον κώδικα διαλέξεων και τα διάφορα θέματα διάλεξης που έχουν εκχωρηθεί, αυτό θα ενισχύσει την ταχύτητα ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών.
Σχολικές εργασίες και σημειώσεις
 • Οι μαθητές μπορούν να δουν τις καθημερινές εργασίες τους και τις Σημειώσεις τάξης, οι οποίες θα μεταφορτωθούν από τους αντίστοιχους καθηγητές τάξης χρησιμοποιώντας τη διαδραστική εφαρμογή για κινητά από τα κινητά τους τηλέφωνα.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα ανεβάζουν τακτικά τις Εργασίες και τις Σημειώσεις στο σύστημα, οι οποίες μπορούν να προβληθούν από το σύστημα Ιστού επιτραπέζιων υπολογιστών καθώς και από την εφαρμογή για κινητά. Οι μαθητές μπορούν να δουν το όνομα του καθηγητή της τάξης που εκχώρησε εργασίες και σημειώσεις και την ημερομηνία υποβολής του ίδιου.
Σχολική εργασία και εργασία στο σπίτι
 • Η διαδραστική μας εφαρμογή για κινητά θα βοηθήσει τους καθηγητές να ανεβάσουν την καθημερινή εργασία στην τάξη για τους μαθητές τους. Οι μαθητές και οι γονείς μπορούν να δουν την εργασία στην τάξη / την εργασία που έχει ανατεθεί για κάθε μάθημα μέσω της εφαρμογής για κινητά.
 • Αυτό θα βοηθήσει εκείνους τους μαθητές που απουσιάζουν από άδεια ασθένειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μπορούν να αντιγράψουν και να ολοκληρώσουν την εργασία τους στην τάξη μέσω της εφαρμογής για κινητά, η οποία θα αναγνωρίσει τους απόντες μαθητές σχετικά με την εργασία της ημέρας και τη δεδομένη εργασία από τους αντίστοιχους δασκάλους τους.
Σύστημα Διαχείρισης Οικιακής Εργασίας και Εργασίας Τμήματος Πανεπιστημίου Ελληνικά,ERP Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εργασίας και Εργασίας Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εργασίας και Εργασίας Μαθητών Ελληνικά, Φορητή εφαρμογή για εργασία στο σπίτι και διαχείριση μαθητών Ελληνικά, Εργασιακή εργασία μαθητών και διαχείριση τάξεων ERP Ελληνικά, Φοιτητική εφαρμογή για εργασία στο σπίτι και διαχείριση τάξεων για iPhone Ελληνικά, Εφαρμογή φοιτητικής εργασίας και διαχείρισης μαθημάτων για Android Ελληνικά

Σύστημα Διαχείρισης επιτραπέζιου πίνακα σχολικής online Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Ο πίνακας ώρας προγραμματισμού έγινε απλός και αποτελεσματικός με τη Διαχείριση εκπαίδευσης Genius. Είναι η πιο βασική αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθητών σε διάφορα Σχολεία / Κολέγια / Πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Οι ώρες της τάξης στο σχολείο είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου πρέπει να διαχειρίζεται με σωστό σχεδιασμό χρόνου και διαχείριση χρόνου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση νέας τάξης ή επίσης για την ακύρωση των χρονοδιαγραμμάτων της τάξης, επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξοικονόμησης χρόνου και ενέργειας των μαθητών. Με την πάροδο του χρόνου ανατίθενται διάφορα θέματα και μαθήματα ανάλογα με την ανάγκη κατανομής τους με τη βοήθεια αυτής της δυνατότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκχώρηση διαφορετικών πρακτικών και θεωρητικών τάξεων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των μαθητών.

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και προσπάθειες διοίκησης. Η πύλη Genius παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας σχολικού πίνακα χρόνου δωρεάν. Μέσω αυτής της δυνατότητας Τα σχολεία / κολέγια / ινστιτούτα / πανεπιστήμια μπορούν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τον πίνακα ωρών υπαλλήλων και τον πίνακα μαθητών Ώρα μαθητών. Αυτό βοηθά επίσης στη διαχείριση διακομιστή μεσολάβησης αναθέτοντας μια διάλεξη σε άλλον δάσκαλο όταν ο ενδιαφερόμενος δάσκαλος απουσιάζει.

Πίνακας χρόνου σχολικής σχολής

Ο διαχειριστής του σχολείου παραδέχεται μία φορά το χρονοδιάγραμμα για μια συγκεκριμένη τάξη. οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα στην τάξη και να διαχειριστούν ανάλογα το πρόγραμμά τους. Οι καθηγητές μπορούν να αποφασίσουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους και μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο χρονοδιάγραμμα από την εφαρμογή για κινητά. Τυχόν διακομιστές μεσολάβησης που τους έχουν ανατεθεί από το διαχειριστή του σχολείου θα τους ζητηθεί μέσω της εφαρμογής για κινητά

Χρονοδιάγραμμα μαθητών σχολείου

Το χρονοδιάγραμμα που δημιουργήθηκε από καθηγητές για κάθε αντίστοιχη τάξη μπορεί να προβληθεί από τους μαθητές μέσω της εφαρμογής για κινητά. Οι μαθητές θα λάβουν ακόμη και μια ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις από καθηγητές σε περίπτωση πληρεξουσίου. Οι γονείς μπορούν επίσης να δουν το χρονοδιάγραμμα του μαθητή και θα εμφανίζεται σε εβδομαδιαία βάση για την εφαρμογή μαθητή-γονέα.

Λογισμικό συστήματος διαχείρισης πίνακα χρόνου Ελληνικά, Διαχείριση χρόνου πίνακα ERP Ελληνικά, Εφαρμογή διαχείρισης πίνακα χρόνου για το Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά, Διαχείριση εφαρμογών για φορητούς φοιτητές Ελληνικά, Λογισμικό συστήματος δημιουργίας σχολικών ωρών, ERP Ελληνικά, Σχολείο Πανεπιστημίου Γεννήτρια χρονοδιαγράμματος Ανοιχτή πηγή Ελληνικά, Auto Χρονοδιάγραμμα Generator Εφαρμογή για κινητό για Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά, Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος μαθητή για φορητές συσκευές App για iPhone και Android Ελληνικά, Λογισμικό συστήματος ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο Ελληνικά

Διαχείριση σχολικής μισθοδοσίας Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας φροντίζει και διαχειρίζεται την οικονομική κατανομή του μισθού, των επιδομάτων, των εκπτώσεων, των ακαθάριστων και των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων. Βοηθά επίσης στη δημιουργία αποπληρωμών για μια συγκεκριμένη περίοδο. Το εξαιρετικό πλεονέκτημα του συστήματος διαχείρισης μισθοδοσίας είναι η απλή εκτέλεση και η εύχρηστη διεπαφή. Όπως υποδεικνύεται από την έρευνα που διενήργησε η Global Payroll, εκφράζεται ότι περίπου το 70% του ιδρύματος χρησιμοποιεί τη διαχείριση μισθοδοσίας στο σύλλογό τους, καθώς κατανοούν τις πιθανότητες να προβούν σε απρόβλεπτες αποδοχές και στην καταβολή φόρου από τις αρχές ανώτατου επιπέδου.

Σύστημα σχολικών πανεπιστημίων Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Ελληνικά , Online Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Μισθοδοσίας ERP Ελληνικά , Mobile Payroll Management Ελληνικά, Σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας για Σχολείο Πανεπιστημίου Institute Ελληνικά , Εφαρμογή Διαχείρισης Μισθοδοσίας για Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά

Διαχείριση Οικονομικών Σχολών Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Η ενότητα Οικονομική διαχείριση της Genius έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περίγραμμα του School / College Finance, το οποίο εξουσιοδοτεί ένα Ινστιτούτο να ρυθμίζει τέλειες λειτουργίες διαχείρισης αμοιβών με ακριβή δομή καθολικού και καταχωρήσεις καθολικού με μια εύκολη διεπαφή χρήστη, κάνοντας ολόκληρη τη διαδικασία χωρίς σφάλματα και γρήγορα. Τα τέλη που καταγράφονται αντικατοπτρίζονται αμέσως σε ένα μέρος για έτοιμη αναφορά. Επιπλέον, διαχειρίζεται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία έχει όλα όσα πρέπει να εργαστεί ένα καθιερωμένο ίδρυμα.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα οικονομικά δεδομένα και στρατηγικές επιβίωσης σε ανταγωνιστική κατάσταση. Το σημαντικό επίτευγμα βασίζεται στην ικανότητα συλλογής και αξιοποίησης οικονομικών πληροφοριών με πραγματική έννοια. Τα ιδρύματα που φροντίζονται καλά, περιέχουν το σωστό σύνολο απαιτούμενων οικονομικών πληροφοριών. Ορισμένα πρότυπα, νόμοι και μέθοδοι ορίζονται πολύ καλά στον εκπαιδευτικό οργανισμό με τη βοήθεια της λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Ελληνικά, Λογισμικό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ελληνικά, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινητή Εφαρμογή Ελληνικά, Σχολική Χρηματοοικονομική Διαχείριση ERP Ελληνικά, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινητής Εφαρμογής για School College University Institute Greek, Εφαρμογή Σχολικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης για iPhone και Android Ελληνικά, Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης για το School College University Ινστιτούτο Ελληνικά

Σχολική Μεταφορά / Βιβλιοθήκη / Διαχείριση Ξενώνων Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Η Διαχείριση Μεταφορών είναι η πιο σημαντική ενότητα στο Σχολείο / Κολλέγιο / Πανεπιστήμιο. Ο διαχειριστής μπορεί να δει όλες τις λεπτομέρειες του οδηγού σχολικού οχήματος όπως όνομα, αριθμός οχήματος, αριθμός άδειας και αριθμό τηλεφώνου οδηγού. Η συνολική ιδέα της ενότητας Διαχείρισης μεταφορών είναι ότι θα παρέχει πλήρεις λεπτομερείς αναλύσεις σχετικά με όλη την κατανομή οχημάτων μεταφοράς. Με τη βοήθεια του συστήματος GPS, η Genius μπορεί να παρακολουθεί τη ζωντανή τοποθεσία του σχολικού οχήματος σε πραγματικό χρόνο ανά πάσα στιγμή. Ομοίως, αυτή η ενότητα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος.

Το Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης είναι μια ενότητα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης. Αυτό διατηρεί τα αρχεία όλων των συναλλαγών των βιβλίων που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη. Το Genius παρέχει ένα Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης το οποίο είναι πολύ εύκολο στη χρήση και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις ενός βιβλιοθηκονόμου. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που βοηθούν τον βιβλιοθηκονόμο να παρακολουθεί αρχεία διαθέσιμων βιβλίων καθώς και εκδοθέντων βιβλίων. Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο καθώς και στις εφαρμογές για κινητά.

 • Κρατήστε αρχεία διαφόρων κατηγοριών Βιβλίων.
 • Ταξινομήστε το θέμα των βιβλίων με έξυπνο και εύκολο τρόπο εισαγωγής νέων βιβλίων
 • Εύκολος τρόπος για να κάνετε check-out και check-in.
 • Εύκολος τρόπος να γνωρίζετε πόσα βιβλία εκδίδονται σε έναν συγκεκριμένο μαθητή και επίσης να γνωρίζετε την κατάσταση ενός βιβλίου

Το ενότητα διαχείρισης ξενώνα αναπτύχθηκε για τη διαχείριση διαφόρων δραστηριοτήτων του ξενώνα. Όταν υπάρχει τεράστιος αριθμός μαθητών και είναι απαραίτητη η ευθυγράμμιση όλων των εργασιών και των εγγραφών του ξενώνα, το Hostel Management λειτουργεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση καθημερινών δραστηριοτήτων στο Hostel. Διαφορετικοί χρήστες μπορούν να δουν καταλύματα και λεπτομέρειες του ξενώνα μέσω του μενού Λεπτομέρειες. Με τη βοήθεια του Genius Education Management οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν το καθημερινό μενού καντίνας μέσω της ιστοσελίδας καθώς και της εφαρμογής για κινητά.

Φοιτητές Λογισμικό Συστήματος Μεταφοράς Λεωφορείων Ελληνικά, Φοιτητές Λύσεις Μεταφοράς Λεωφορείων Ελληνικά, Διαχείριση Σχολικών Λεωφορείων ERP Greek, Διαχείριση Μεταφορών Λεωφορείων Φορητών Ελληνικών, Εφαρμογή Διαχείρισης Μεταφορών Λεωφορείων για iPhone και Android Greek, Διαχείριση Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη Διαδικτυακή Εφαρμογή για Κινητά Ελληνικά, Εφαρμογή Κινητών Κρατήσεων Ξενώνα για Φοιτητές Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Καντίνων Ξενώνα για Φοιτητές

Παρακολούθηση μαθητών & οχημάτων / Σύστημα Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για την παρακολούθηση της μεταφοράς στο σχολείο και τη διαχείριση της τοποθεσίας των μαθητών με ασφαλή τρόπο. Θα βοηθήσει να μάθουμε αν ο μαθητής ανέβηκε ή έφυγε από το όχημα μεταφοράς και αρκετά ικανός να στείλει ζωτικές ειδοποιήσεις στους κηδεμόνες και τη διαχείριση του σχολείου με τα δεδομένα που τα σχολεία πρέπει να ξέρει. Στη συνέχεια, η διαχείριση της Genius Education δίνει ακριβείς και άμεσες απαντήσεις. Το Student Tracker θα χρησιμοποιήσει την κινητή συσκευή για ζωντανή παρακολούθηση μαθητών. Ο διαχειριστής, οι δάσκαλοι και οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη βάση μέσω του πλαισίου Genius cross platform. Είναι απαραίτητο για ένα σχολείο να παρακολουθεί τους μαθητές του.

Η Genius παρέχει μια προσαρμοσμένη λύση παρακολούθησης GPS που προορίζεται για όλους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Βασικά επικεντρώνεται στην αναβάθμιση της ασφάλειας του μαθητή και επιπλέον στη χρέωση των ταξιδιωτικών πράξεων. Όχι μόνο παρακολουθεί τα οχήματα, αλλά η ενότητα προορίζεται για την παρακολούθηση κάθε μαθητή. Αυτό επιτρέπει στη διοίκηση του σχολείου και του κολεγίου να χειρίζονται τις μεταφορικές τους δραστηριότητες πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν καλύτερη σημαντική ηρεμία στους γονείς.

Λογισμικό Συστήματος Παρακολούθησης Λεωφορείων Φοιτητών ERP Greek, Παρακολούθηση Οχημάτων Λεωφορείων Φοιτητών ERP Ελληνικά, Παρακολούθηση Οχημάτων Λεωφορείων Φοιτητών Εφαρμογή Κινητών Ελληνικών, Εφαρμογή Κινητής Παρακολούθησης Οχημάτων Φοιτητών για IPhone και Android Ελληνικά, Παρακολούθηση GPS Σχολικών Λεωφορείων Κινητή Εφαρμογή Ελληνικά, Λογισμικό Σχεδιασμού Διαδρομών Λεωφορείων ERP Εφαρμογή Ελληνικά , Βελτιστοποίηση διαδρομής σχολικού λεωφορείου Ελληνικά

Διαχείριση σχολικών εξετάσεων Ελληνικά | Κολλέγιο | Ινστιτούτο | Πανεπιστήμιο

Το καθήκον της διαδικασίας εξέτασης γίνεται πολύ εύκολο στην ενότητα διαχείρισης σχολικών εξετάσεων. Η ενότητα διαχείρισης εξετάσεων του School ERP επαληθεύει διαφορετικές θεσμικές λειτουργίες. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει αποτελέσματα Εξετάσεων σε τρεις μορφές: βάσει βαθμολογίας, βάσει βαθμολογίας και συνδυασμός και των δύο. Θα βοηθήσει στη διαμόρφωση διαφόρων τμημάτων όπως ο αριθμός των τάξεων, τα θέματα και οι τύποι γλωσσών και ο τύπος εξέτασης. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει βαθμούς και κανόνες εξέτασης. Υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για ανθρώπινα λάθη στην ενότητα διαχείρισης εξετάσεων, καθώς το School ERP Cloud παρέχει ισχυρές επικυρώσεις.

Η διαχείριση εξετάσεων έχει σχεδιαστεί ως ένα πιθανό εργαλείο που βοηθά τους καθηγητές στον προγραμματισμό των εξετάσεων, δημιουργώντας διαδικτυακές / διαδικτυακές εξετάσεις, τράπεζες ερωτήσεων, πίνακες ώρας και αποτελέσματα εξετάσεων. Τα Ινστιτούτα μπορούν να λάβουν εξετάσεις στο Διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης και επίσης να προσαρμόσουν τις βαθμολογίες ή τις εξετάσεις που βασίζονται σε βαθμό. Το Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Genius παρέχει όλες τις λεπτομέρειες σε μία πλατφόρμα, η οποία παρέχει καλύτερο περιβάλλον μελέτης και σαφήνεια στο ινστιτούτο.

Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εξετάσεων Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εξετάσεων Φοιτητών ERP Greek, Διαχείριση Εξετάσεων Φοιτητών Κινητή Εφαρμογή Ελληνικά, Λογισμικό Διαχείρισης Εξετάσεων ERP Ελληνικά, Διαδικτυακή Διαχείριση Εξετάσεων Κινητών Εφαρμογών Ελληνικά, Λογισμικό Διαδικτυακών Εξετάσεων για Φοιτητές Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εξετάσεων Ανοιχτού Κώδικα ERP Ελληνικά

Με τη Διεθνή και Παγκόσμια προσέγγισή του στη Διαχείριση Εκπαίδευσης, η Genius Education Management αντλεί παραγωγικά όλες τις πτυχές του Λογισμικού School ERP που ενσωματώνονται σε μια ενιαία διεπαφή με ισχυρές δυνατότητες και λειτουργίες. Είναι απόλυτα κατάλληλο για τις θεσμικές ανάγκες μικρών και μεγάλων ιδρυμάτων. Διάφορα βασικά χαρακτηριστικά όπως? Ηλεκτρονική Είσοδος / Εγγραφή, Ηλεκτρονική Πληρωμή Αμοιβών, Διαχείριση Εξετάσεων Διαδικτυακών / Εκτός Διαδικτύου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ζωντανή Παρακολούθηση Φοιτητών / Οχημάτων, Διαχείριση Πύλης / Ρεσεψιόν κλπ

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LMS Ελληνικά, Δωρεάν Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εκμάθησης Σχολικών Ελληνικών, Διαδικτυακή Διαχείριση Μάθησης ERP Ελληνικά, Διαδικτυακή Διαδικτυακή Μάθηση Κινητή Εφαρμογή Ελληνικά, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης για το Σχολείο Πανεπιστημίου Ελληνικά, Σύστημα Διαχείρισης Διαδικτυακής Μάθησης Ελληνικά, Εφαρμογή Online Εκμάθησης Ελληνικά, Λογισμικό Συστήματος LMS Ελληνικά, LMS Εφαρμογή κινητού Ελληνικά, LMS Ανοιχτή πηγή συστήματος Ελληνικά, Αίθουσα τάξης ανοιχτού κώδικα σε απευθείας σύνδεση Ελληνικά
Greece